Контроль за укладанням та виконанням колективних договорів

Контроль за виконанням колективних договорів, проводиться безпосередньо сторонами, що їх уклали, чи уповноваженими ними представниками.

За узагальненою інформацією, що готувалась в рамках підготовки питання до розгляду V пленумом ЦК Профспілки «Про реалізацію Центральним, регіональними, територіальними комітетами і комітетами первинних організацій Профспілки Програми дій Профспілки працівників державних установ України на 2015-2020 роки», первинні організації Профспілки щорічно звітували про виконання положень колективних договорів.

Ця звітність розглядалася на засіданнях президії регіональних організацій Профспілки, райкомів та загальних зборах первинних профспілкових організацій.

Зокрема, у більшості звітів відзначалось, що в організаціях Профспілки забезпечено дотримання встановленого режиму роботи; повну зайнятість працюючих, надання всіх видів відпусток та вчасну виплату відпускних; вчасну виплату заробітної плати (двічі на місяць); вчасне нарахування і сплата єдиного соціального внеску; своєчасне проведення розслідувань та обліку нещасних випадків, які трапилися при виконанні службових обов’язків; організацію безготівкового утримання із заробітної плати членських профспілкових внесків через бухгалтерію установи тощо.

Разом з тим, актуальним залишається питання якості колективних договорів.

При вибірковому аналізі діючих колдоговорів, навіть тих, що надходять на Конкурс на кращий колективний договір Профспілки, були непоодинокі випадки не включення до них положень, закріплених в чинному законодавстві, генеральній та галузевих угодах. Зокрема, перерахування коштів первинним профспілковим організаціям на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу в розмірах передбачених колективним договором та угодами не менше 0,3% фонду оплати праці (ст. 44 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»).

Крім того, в колективних договорах також не передбачена норма щодо фінансування заходів з охорони праці, зокрема у бюджетних організаціях. Адже саме в Законі України «Про охорону праці» зазначено, що на підприємствах, що утримуються за рахунок бюджету, розмір витрат на охорону праці встановлюється у колективному договорі з урахуванням фінансових можливостей підприємства, установи, організації (ст. 19 Закону України «Про охорону праці»).

Відповідно до наведеного, вбачається висновок: керівники окремих підприємств, установ, організацій (роботодавці) не бажають обтяжувати себе додатковими зобов’язаннями перед працівниками, посилаючись на економічні труднощі, а профспілкова сторона – поступається.

Нині головними завданнями Профспілки є дії, спрямовані на збереження трудових колективів, соціальних гарантій, зазначених у колективних договорах і угодах, дотримання законності в діях сторін соціального партнерства й максимальне зниження впливу кризових явищ на працівників.

Бажаєте отримувати профспілкові новини першими?

    * надсилаємо тільки корисну інформацію / * ваші данні не потраплять до третіх лиць