Надання правової допомоги членам Профспілки, проведення методично-консультативної роботи, розгляд звернень членів Профспілки

Одним з основних елементів забезпечення соціально-економічного та правового захисту членів Профспілки є організація та надання правової допомоги.

Забезпечення функціонування цілісної системи правового захисту членів Профспілки передбачає  врахування повноважень організацій Профспілки  різних рівнів (від первинної до всеукраїнської).

Так,  правовий захист у звітному періоді включав наступні напрямки:

 • надання членам Профспілки безоплатної правової допомоги у вигляді консультацій, складання позовних заяв, інших процесуальних документів, здійснення представництва та захист їх прав та інтересів при розгляді трудових спорів у судах, зверненнях до органів державної влади та місцевого самоврядування;
 • налагодження співпраці організацій Профспілки всіх рівнів з центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування;
 • продовження створення у регіональних організаціях Профспілки центрів правової допомоги, юридичних служб, трудових консультацій, у тому числі на громадських засадах;
 • здійснення громадського контролю, а у випадках, передбачених законами України, участь у державному нагляді за дотриманням законодавства про працю;
 • усунення виявлених порушень, використовуючи права профспілок, надані законодавством;
 • організацію системного навчання членів виборних профспілкових органів з  актуальних питань трудового законодавства  та інші .

Впродовж звітного періоду все ж збереглась стала тенденція наявності порушень з питань оплати праці, звільнення та переведення, зміни істотних умов праці. Аналіз правозахисної роботи свідчить, що найбільша частка порушень виявлена з питань звільнення та переведення – 33,6 % (458 випадків), проти – 520   минулого звітного періоду.

Вперше, за всі роки існування профспілкового руху, довелось працювати в умовах всеукраїнського карантину, приймати нестандартні рішення та надавати правову допомогу спілчанам виключно через засоби телефонного та електронного зв’язку. За період березня – вересня 2020 року до Профспілки звернулись за правовою допомогою 216 спілчан. В рамках карантинних заходів Профспілкою направлено 54 звернення обласним державним організаціям та обласним радам з проханням  дотримання законодавства з метою забезпечення безпеки здоров’я спілчан. Також Профспілка звернулась до всіх роботодавців та до керівників виборних профспілкових органів усіх рівнів зі зверненнями щодо забезпечення виконання всіх карантинних заходів відповідно компетенції.

Особливої гостроти правозахисна робота набула у 2019-2020 роках. За цей час  Профспілці вдалось :

 • відстояти скорочення працівників районних державних адміністрацій на рівні 12 тисяч, проти 28 тисяч, пропонованих у постанові КМУ від 19 червня 2019 року;
 • домогтись не внесення змін у статтю 5 Закону України «Про державну службу», якою гарантується поширення на державних службовців тих положень Кодексу законів про працю, які не врегульовані законодавством про державну службу;
 • забезпечити встановлення посадового окладу державних службовців на найнижчій посаді державної служби у розмірі не нижче двох прожиткових мінімумів рівні;
 • зініціювати направлення Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини подання  до Конституційного суду щодо пенсійного забезпечення державних службовців, які вийшли на пенсію до введення в дію нового Закону України «Про державну службу».

Зокрема, питання пенсійного забезпечення колишніх державних службовців, які вийшли на пенсію до 01.05.2016 року та пенсії яких призначені відповідно до статті 37 Закону України «Про державну службу» від 16.12.1993 №3723-ХІІ, є одним із вразливих питань забезпечення соціальної справедливості. Закон України «Про державну службу» від 10.12.2015 року №889, згідно з пунктами 10 та 12 Прикінцевих та перехідних положень, надав право виходу на пенсію за Законом 1993 року категорії державних службовців, які на день набрання чинності займали посади державної служби та мали не менше 10 років стажу на посадах, або мали не менше як 20 років стажу роботи на посадах віднесених до категорії посад державних службовців. Зазначеній категорії державних службовців не підвищували заробітну плату з 2008 до 2016 року. Із заробітної плати  1,5 – 3,0 тис. гривень зазначених працівників утримувався майже вдвічі більший (6,1%), від загального (3,6%), розмір єдиного соціального внеску. Водночас держава гарантувала вищий, у порівнянні з іншими категоріями пенсіонерів, розмір визначення пенсій (90 – 70 відсотків від заробітної плати) та можливість подальшого її перерахунку у разі підвищення заробітної плати державним службовцям.

Разом з тим, не вдалось зупинити внесення змін у Кодекс законів про працю, якими забрано право у державних службовців на переважне залишення на роботі при  звільненні за ініціативою роботодавця, при зміні істотних умов праці, та відповідно яких, при таких звільненнях не потребується дозвіл профспілкового комітету. Ці зміни є дискримінаційними для державних службовців. У зв’язку з цим  Профспілкою підготовлено відповідні звернення до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та ряд звернень до різних міжнародних інституцій.

Профспілкою у звітному періоді продовжено видання методичних матеріалів правового характеру. Зокрема, розміщені методичні рекомендації щодо порядку укладання колективних календарів на календарях Профспілки, напрацьовані методичні рекомендації щодо реєстрації організацій Профспілки, проведення звітно-виборних конференцій (зборів). Окрім цього,  у Рівненській, Хмельницькій, Запорізькій, Волинській, Одеській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Полтавській, Херсонських регіональних організаціях Профспілки,  ППДУ м.Києва у звітному періоді видавались методичні матеріали, рекомендації, збірники, інформаційні матеріали, інформаційні бюлетені щодо  реєстрації новостворених первинних організацій Профспілки, порядку проведення установчих зборів, з організації правового захисту та з інших питань.

Бажаєте отримувати профспілкові новини першими?

  * надсилаємо тільки корисну інформацію / * ваші данні не потраплять до третіх лиць