Новітні форми вивчення думки членів Профспілки та профспілкового активу з питань профспілкової роботи

З 2018 року було змінено підходи до вивчення думки членів профспілки та використання отриманих даних у роботі, а саме замість паперових носіїв почали використовувати електронні форми Google. У процесі профспілкової роботи почали проводити опитування, анкетування учасників щодо їх очікувань від навчання, оцінки початкової ситуації у первинній профспілковій організації, яку вони представляють та після проведення навчання з виявлення змін поглядів членів профспілки на профспілкові цінності, підвищення спроможності навчених голів первинних профспілкових організацій у захисті соціально-економічних та трудових прав членів профспілки. В процесі формування питань для анкетування використовується досвід колег з шведської профспілки, зокрема щодо питань, які допомагають оцінити очікування та ставлення до профспілкової роботи. Наприклад, відповідно до анкетування, проведеного після семінарів базового курсу навчання, 92 % учасників зазначили, що вони змінили ставлення до профспілкової роботи. Ця технологія дозволила проводить анкетування учасників за підсумками навчань.

У 2019 році започатковано нову форму анкетування за допомогою Google форм, що дає можливість оцінити та дізнатись думку учасників вже після проведення заходів, а також дізнатися, хто з учасників провів зустрічі в своїх колективах, які з отриманих знань реалізовані на практиці або будуть впроваджені. Так в результаті пілотного анкетування шляхом використання Google форм анкети направили 69,3% учасників, що є не поганим показником і засвідчує реальну активність після проведення семінарів. Загалом анкети показали пріоритети профспілкової роботи, стан колективно договірної роботи, оцінку якості роботи тренерів та можливості використання медіа ресурсів для комунікацій. Рахуємо, що в подальшому будемо використовувати цей інструмент для анкетувань та працювати над 100% охопленням учасників.

Також було проведено анкетування щодо стану колективних договорів. Це дало змогу відслідкувати якість колективних договорів на місцях. Більшість опитаних зазначили, що їх колективні договори відповідають законодавству, враховують норми Генеральної та галузевої угод. 27% зазначило, що колективні договори передбачають додаткові пільги. Разом з тим, учасники зазначали про випадки невиконання роботодавцем частини норм колективного договору. Для посилення впливу Профспілки в рамках соціального діалогу учасники відзначили необхідність змін до законодавства та ратифікацію 151 Конвенції МОП.

Для вдосконалення колективно-договірної роботи, підвищення якості колективних договорів було відкрито Лабораторію соціального діалогу. На базі лабораторії будуть об’єднані зусилля науковців, профспілковців та роботодавців щодо створення ефективної системи ведення соціального діалогу в Україні, надання практичних рекомендацій з удосконалення колективних договорів на місцях, розробка навчальних модулів з колективно-договірної роботи.

Вперше, у 2020 році для вивчення ситуації та організації подальшої ефективної участі Профспілки працівників державних установ у забезпеченні безпечних робочих місць, дотриманні законодавства про працю під час введення змін, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), Лабораторією розвитку соціального діалогу Профспілки працівників державних установ України було зініційовано та проведено опитування серед профспілкових активістів з використанням сучасних методів збору та обробки інформації «Стан дотримання прав працівників в умовах введення змін, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)».

Бажаєте отримувати профспілкові новини першими?

    * надсилаємо тільки корисну інформацію / * ваші данні не потраплять до третіх лиць