Розповідаємо, що таке простій та чим він відрізняється від призупинення дії трудового договору

В умовах воєнного стану відбуваються швидкі зміни законодавчих норм. Не обійшлося і без змін у трудовому законодавстві.

🔸 Простій – це призупинення роботи, викликане відсутністю організаційних або технічних умов, необхідних для виконання роботи, невідворотною силою або іншими обставинами (стаття 34 Кодексу законів про працю України).

🔹 Призупинення дії трудового договору – це тимчасове припинення роботодавцем забезпечення працівника роботою і тимчасове припинення працівником виконання роботи за укладеним трудовим договором у зв’язку з військовою агресією проти України, що виключає можливість надання та виконання роботи (частина 1 ст. 13 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану»).

У чому різниця:

– Підстави запровадження:

🔸 простоєм є будь-які обставини, яку зумовили призупинення роботи;

🔹 призупиненням дії трудового договору є відсутність роботи та її виконання працівником під час воєнного стану;

– Тривалість:

🔸 простій може тривати без обмеження часу доки існують обставини, на підстави яких його запроваджено;

🔹 призупинення трудового договору можливе лише на період дії воєнного стану;

– Суб’єкт прийняття рішення:

🔸 рішення про простій приймає роботодавець;

🔹 ініціатором призупинення дії трудового договору можуть бути як роботодавець так і працівник;

– Коло осіб, на яких поширюється дія відповідного рішення:

🔸 простій може запроваджуватися щодо всього підприємства, або відділу або конкретного працівника;

🔹 призупинення дії трудового договору носить індивідуальний характер, тобто щодо кожного працівника приймається окремий наказ;

– Оплата:

🔸 під час простою виплачується не нижче 2/3 тарифної ставки встановленого працівникові розряду (окладу). Водночас час простою з вини працівника не оплачується;

🔹 при призупиненні дії трудового договору заробітна плата не виплачується;

– Страховий стаж:

🔸 у разі оплати підприємством простою, період його дії зараховується до страхового стажу працівника;

🔹 у разі призупинення дії трудового договору ЄСВ за працівника не сплачується, а відтак йому не зараховується страховий стаж.

Джерело: https://www.facebook.com/Ukraine.Legal.Aid

Бажаєте отримувати профспілкові новини першими?

    * надсилаємо тільки корисну інформацію / * ваші данні не потраплять до третіх лиць