C190: ПРОФСПІЛКИ В ДІЇ ДЛЯ ВИКОРІНЕННЯ НАСИЛЬСТВА ТА ДОМАГАНЬ НА РОБОТІ

Новаторська робота профспілок у всіх куточках світу з ратифікації та імплементації ключової конвенції МОП, спрямованої на боротьбу з насильством і домаганнями у сфері праці, була відображена в новому опитуванні та звіті МКП у рамках кампанії МКП #RatifyC190.

Працівники об’єднуються за право кожного на світ праці, вільний від насильства та домагань: #RatifyC190, документує, як профспілки перетворюють C190 та R206 на правові реформи та політику на робочому місці, які покращують повсякденне життя працюючих людей у всьому їхньому розмаїтті.

Звіт підкріплює терміновий заклик до урядів та роботодавців робити більше для того, щоб перетворити переваги, які надають C190 та R206 реальністю вже зараз.

Доповідь містить тематичні дослідження того, як кампанії навколо C190 і R206 вже призвели до зміцнення соціального діалогу і колективних переговорів для боротьби з насильством і домаганнями, в тому числі гендерним насильством і домаганнями, у світі праці.

Про це свідчить опитування 107 членських профспілок МКП у 70 країнах світу:

    Насильство і домагання, в тому числі насильство і домагання за ознакою статі, зросли в останні роки в результаті пандемії COVID-19;

    97% опитаних профспілок працювали над забезпеченням ратифікації та імплементації С190;

    50 країн ратифікують С190 до 2023 року. На сьогоднішній день 20 країн завершили процес ратифікації;

    91% опитаних профспілок беруть участь у соціальному діалозі з метою узгодження C190 з національним законодавством та політикою, а 67% провели переговори щодо політики на робочому місці або колективних договорів.

Генеральний секретар МКП Шаран Барроу заявила: “Я вітаю членські організації, задокументовані в цьому звіті, з їх роботою по перетворенню C190 і R206 в реальні зміни на місцях.

“Насильство і домагання на роботі, особливо насильство за ознакою статі, є серйозною проблемою в усіх частинах світу і в кожному секторі. Воно руйнує життя, позбавляє жінок можливості реалізувати свій потенціал та сприяє поширенню репресій у суспільстві на основі гендерної ідентичності, етнічної приналежності та соціального статусу людей. Кожен має право на світ, вільний від цього.

Нам потрібно, щоб уряди та роботодавці відповідали активності профспілок. Уряди повинні залучати профспілки як соціальних партнерів до соціального діалогу та колективних переговорів, а також якнайшвидше ратифікувати та імплементувати C190 та R206.

Роботодавці повинні зробити те ж саме, інтегруючи C190 і R206 на рівні секторів і робочих місць, і забезпечити, щоб це відбувалося по всьому ланцюжку поставок”.

Профспілки активізують свої дії в рамках кампанії #RatifyC190 напередодні кампанії @16DaysCampaign.

В опитуванні взяли участь 26 профспілок в Африці, 20 – в Америці, 23 – в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, 8 – на Близькому Сході і в Північній Африці і 30 – в Пан’європейському регіоні.

Джерело: https://www.ituc-csi.org/c190-unions-in-action?lang=en

Бажаєте отримувати профспілкові новини першими?

    * надсилаємо тільки корисну інформацію / * ваші данні не потраплять до третіх лиць