ЧИ МОЖНА ЗВІЛЬНИТИ МОБІЛІЗОВАНОГО ПРАЦІВНИКА ПІСЛЯ ЗАВЕРШЕННЯ ДІЇ СТРОКОВОГО ДОГОВОРУ?

Згідно з ч. 3 ст. 119 КЗпП працівникам, яких було мобілізовано на військову службу, гарантовано збереження місця роботи та компенсація середнього заробітку за місцем роботи на особливий період, але не більше року.

У мирний час договір припиняв би дію одразу після завершення строку, на який його було укладено, однак у випадку із мобілізованим працівником — ні. За такими працівниками місце роботи та середній заробіток мають зберігатися.

Отже, припинити дію строкового трудового договору з мобілізованими працівниками можна тільки після закінчення проходження ним військової служби.

Джерело: https://i.factor.ua/ukr/law-40/section-208/article-10743/

ТРУДОВІ ПРАВА ПІД ЧАС ВІЙНИЮристки ГО “Трудові Ініціативи” Надія Йолкіна та Катерина Швець продовжують розʼяснювати, як працює трудове законодавство воєнного стану.

Отже, якщо працівник не може виходити на роботу — він може взяти щорічну основну відпустку, відпустку без збереження заробітної плати. Також працівникові можуть бутинадані щорічні додаткові відпустки, соціальні та інші види відпустки відповідно до Закону України «Про відпустки».

Ще один з варіантів дій, у разі якщо специфіка виконання роботи передбачає можливість її здійснення віддалено, можливим є переведення працівників на дистанційну роботу

Детальніше про дану форму роботи читайте тут: https://hrliga.com/index.php?module=news&op=view&id=22843

Окрім того працівники можуть бути відправлені у простій

Простій — це призупинення роботи, викликане відсутністю організаційних або технічних умов, необхідних для виконання роботи, невідворотною силою або іншими обставинами (ч. 1 ст. 34 КЗпП). У разі простою працівники можуть бути переведені за їх згодою з урахуванням спеціальності і кваліфікації на іншу роботу на тому ж підприємстві, в установі, організації на весь час простою або на інше підприємство, в установу, організацію, але в тій самій місцевості на строк до одного місяця. Відповідно до ст.113 КЗпП України час простою не з вини працівника оплачується з розрахунку не нижче двох третин окладу відповідного працівника. А якщо для працівника встановлений неповний робочий час, то оплата простою розраховується пропорційно індивідуальної норми зайнятості працівника. Звертаємо увагу, що простій на підприємстві оформлюється тоді, коли у цьому є виробнича необхідність.

Призупинення дії трудового договору

Призупинення дії трудового договору — це новація в законодавстві вона означає тимчасове припинення роботодавцем забезпечення працівника роботою і тимчасове припинення працівником виконання роботи за укладеним трудовим договором, при цьому після усунення причин призупинення дія трудового договору поновлюється на тих самих умовах, що й до призупинення. Головною умовою для призупинення дії трудового договору є абсолютна неможливість надання роботодавцем та виконання працівником відповідної роботи.Ініціатором призупинення дії трудового договору може бути як роботодавець, так і працівник. Відшкодування заробітної плати, гарантійних та компенсаційних виплат працівникам на час призупинення дії трудового у повному обсязі буде покладено на державу, що здійснює військову агресію проти України.

Як оплачуються лікарняні та декретні, якщо працівника евакуйовано?
Підприємство могло не опрацювати лікарняний працівника, який міг бути евакуйований до більш безпечного місця. Тому на час воєнного стану Мінсоц забезпечили можливість працівнику самостійно звернутись до Фонду соцстраху і отримати напряму виплату «лікарняних» або допомоги по вагітності та пологах.

Напряму нараховують:

• допомогу по вагітності та пологах;

• допомогу по тимчасовій втраті працездатності.

Для призначення виплати необхідно мати:

• листок непрацездатності або е-лікарняний;

• копії 1-4, 11-16 сторінок паспорта або сторінки з відповідною інформацією іншого документа, що посвідчує особу:

• довідки про присвоєння індивідуального податкового номера.

Довідка про взяття на облік, як внутрішньо переміщеної особи не вимагається.Виплата «лікарняних» або допомоги по вагітності мать бути перераховані на спеціально відкритий поточний рахунок або особисту банківську картку.

Чи можна звільнити працівника за неявку на роботу?

Сам факт воєнного стану не є підставою для звільнення всіх працівників за ініціативою роботодавця.Кожну ситуацію невиходу на роботу необхідно оцінювати індивідуально.

Якщо працівник залишив робоче місце та виїхав з місця проживання у зв’язку із бойовими діями, то звільняти за прогул підстави відсутні.

Як оформити відсутність працівника на робочому місці?Табелювати відсутність працівника можна кодом «НЗ» («відсутність з нез’ясованих причин»). У разі якщо причини відпустності роботодавцю відомі можливе табелювання відсутності працівника кодом «І» (Інші причини неявок). Виконання обов’язків тимчасового відсутнього працівника

Отже, виконання обов’язків тимчасового відсутнього працівника можна покласти на працівників, які працюють на даному підприємстві шляхом:

• встановлення відповідної доплати за виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника (розмір доплата може бути передбачений колективним договором);

• оформлення як роботи за внутрішнім сумісництвом;

• використовують взаємозамінність за посадовою інструкцією (у разі якщо• посадова інструкція містить обов’язок виконувати роботу тимчасово відсутнього працівника.

Доплати за таку роботу немає і працівник виконує її у робочий час).

Також можна прийняти нового працівника на місце тимчасового відсутнього на підставі строкового трудового договору. Звільнення за власним бажанням у період воєнного стану

У зв’язку з веденням бойових дій у районах, в яких розташоване підприємство, установа, організація, та існування загрози для життя і здоров’я працівника, він може розірвати трудовий договір за власною ініціативою у строк, зазначений у його заяві.

Це можливо при одночасному дотриманні двох умов:

1. ведення бойових дій у районах, в яких розташоване підприємство, установа, організація, та існування загрози для життя і здоров’я працівника;

2. робота за трудовим договором не зумовлена примусовим залученням до суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану або залученням до виконання робіт на об’єктах критичної інфраструктури.

При цьому до сфер критичної інфраструктури згідно ЗУ «Про критичну інфраструктуру» належать:

• водопостачання та водовідведення;• продовольче забезпечення;• охорона здоров’я;• фармацевтична промисловість;• інформаційні послуги;

• фінансові послуги;

• транспортне забезпечення;

• оборона, державна безпека;

• правопорядок, здійснення правосуддя, тримання під вартою;

• цивільний захист населення та територій, служби порятунку.

За матеріалами телеграм каналу «Трудові ініціативи»https://web.telegram.org/z/#-1237105458

Бажаєте отримувати профспілкові новини першими?

    * надсилаємо тільки корисну інформацію / * ваші данні не потраплять до третіх лиць