ДЕПАРТАМЕНТ ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ АПАРАТУ ФПУ ІНФОРМУЄ

Як повідомляється на Урядовому порталі, КМУ затверджено Порядок припинення трудового договору в разі смерті роботодавця – фізичної особи або набрання законної сили рішенням суду про визнання такої фізичної особи безвісно відсутньою чи про оголошення її померлою.

Порядком, зокрема:

– визначено детальну процедуру та алгоритм дій працівника, який бажає припинити трудовий договір у зв’язку зі смертю роботодавця – фізичної особи або набрання законної сили рішенням суду про визнання такої фізичної особи безвісно відсутньою чи про оголошення її померлою;

– встановлено обов’язки та повноваження центрів зайнятості в разі подання працівником заяви про припинення трудового договору на підставі п. 8-1 частини першої ст. 36 КЗпП;

– врегульовано особливості взаємодії центрів зайнятості з Пенсійним фондом та Державною податковою службою.

Щоб розірвати трудовий договір, працівник має подати в найближчий центр зайнятості такі документи:

– заяву про припинення трудового договору з викладенням інформації про смерть роботодавця;

– копії документів, що підтверджують смерть роботодавця або відповідне рішення суду (за наявності);

– копії документа, що посвідчує особу, реєстраційного номера облікової карти платника податків або паспорта громадянина України;

– інформацію про роботодавця;

– копію примірника трудового договору або наказу (розпорядження) про прийняття на роботу;

– копію трудової книжки (за наявності).

Після цього центр зайнятості повідомляє про припинення дії трудового договору ПФУ та ДПС. Датою припинення трудового договору вважається день подання заяви.

Протягом трьох робочих днів ПФУ має внести цю інформацію до реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування. А центр зайнятості на прохання працівника може додати запис до трудової книжки про припинення трудового договору.

Нагадуємо, що Законом України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації трудових відносин” внесені зміни, у т.ч. й до Кодексу законів про працю України ( далі – Кодекс).

Серед іншого, частину першу статті 36 «Підстави припинення трудового договору» доповнено пунктом 811, який унормовує складну життєву ситуацію: смерть фізичної особи, яка застосовує найману працю.

Отже, підставою припинення трудового договору є: 81) смерть роботодавця – фізичної особи або набрання законної сили рішенням суду про визнання такої фізичної особи безвісно відсутньою чи про оголошення її померлою.

Відповідно до вказаного Закону Порядок припинення трудового договору у разі смерті роботодавця – фізичної особи або набрання законної сили рішенням суду про визнання такої фізичної особи безвісно відсутньою чи про оголошення її померлою затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 14 жовтня 2022 року № 1172 (набрала чинності 20 жовтня 2022 року).

Під терміном “роботодавець — фізична особа” мається на увазі фізична особа, яка використовує найману працю працівника на підставі трудового договору, зокрема фізична особа – підприємець.

Для припинення трудового договору працівник подає в електронній або паперовій формі до центру зайнятості заяву та визначений комплект документів. Центр зайнятості повідомляє про припинення трудового договору Пенсійному фонду України та державній податковій службі.

Датою припинення трудового договору вважається день подання заяви працівником.

Є питання сфери зайнятості – звертайтеся до найближчого центру зайнятості чи філії за місцем вашого перебування.

Департамент правового захисту апарату ФПУ

Бажаєте отримувати профспілкові новини першими?

    * надсилаємо тільки корисну інформацію / * ваші данні не потраплять до третіх лиць