ДІЇ ПРОФСПІЛКИ, СПРЯМОВАНІ НА ПІДВИЩЕННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ПРАЦІВНИКІВ, ЗОКРЕМА ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ У IV КВАРТАЛІ 2021 РОКУ

Дії Профспілки, спрямовані на підвищення заробітної плати працівників,

зокрема державних службовців у IV кварталі 2021 року

ЦК Профспілка багато років поспіль на усіх рівнях соціального діалогу відстоювала і продовжує відстоювати справедливий та достойний рівень оплати праці спілчан.

Згідно з частиною першою статті 50 Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 р. № 889-VIII (далі – Закон) держава забезпечує достатній рівень оплати праці державних службовців для професійного виконання посадових обов`язків, заохочує їх до результативної, ефективної, доброчесної та ініціативної роботи.

Проте, норма Закону в повній мірі не виконується. На сьогодні, посадовий оклад спеціаліста державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, районів у містах, міст обласного значення встановлено в розмірі 4540 грн., що є суттєво менший за розмір мінімальної заробітної плати (6000 грн.).

Впродовж останніх років (2019, 2021) збалансування бюджетних показників для виконання основних завдань державного бюджету відбувалося за рахунок державних службовців, що вкрай негативно вплинуло не тільки на рівень оплати праці державних службовців, а й в подальшому, і на розмір їх пенсійного забезпечення. Так, Законом України «Про Державний бюджет на 2021 рік» для всіх категорій працівників державних органів «заморозили» розміри та умови оплати їх праці на рівні, що діяли станом на 1 вересня 2020 року.

Такі дії держави порушують принципи рівності усіх перед законом та соціальної справедливості. При цьому, не береться до уваги, що наслідком цього є зниження рівня життя та соціальної захищеності, оскільки для більшості працівників державних органів, саме заробітна плата є основним і єдиним джерелом існування. Більш того це відбувається на фоні знецінення доходів внаслідок цінової інфляції.

2 вересня 2021 року у на робочій групі з обговорення проекту Державного бюджету України на 2022 рік з фахівцями міністерств фінансів, соціальної політики, економіки з галузевими профспілками та роботодавцями, голова Профспілки гостро поставив питання щодо розміру фінансування видатків на оплату праці працівників органів виконавчої влади.

Зокрема, щодо необхідності передбачення коштів у проекті Держбюджету на видатки з оплати праці, що дасть змогу підвищити розмір заробітної плати державним службовцям, особливо обласних та районних державних адміністрацій. Так як, при скороченні працівників місцевих державних адміністрацій, були і зменшені  кошти видатків на оплату праці. Проте, навантаження на працівників збільшилось, зокрема на нижню та середню ланки, а розмір заробітної плати залишається на рівні розміру мінімальної заробітної плати.

Крім цього, ЦК Профспілки направив листи до голів Комітетів Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, з питань бюджету, народним депутатам України (персонально кожному) щодо розміру видатків на оплату праці державних службовців державних органів, зокрема обласних державних адміністрацій та проханням, щоб у ході розгляду, законопроекту врахувати позицію Профспілки щодо збільшення посадових окладів державних службовців та недопущення значних диспропорцій в умовах оплати праці у державних органах одного рівня шляхом перегляду розподілу видатків на 2022 рік у  додатку 3, та доповнити Прикінцеві положення законопроекту пунктом  щодо встановлення мінімального розміру посадового окладу у державних органах, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення, не може бути менше чотирьох прожиткових мінімумів для працездатних осіб встановлених законом.

В отриманих відповідях окремих народних депутатів повідомлялося, що надані Профспілкою пропозиції та зауваження будуть обов’язково взяті до уваги, опрацьовані з експертами і колегами законопроекту та враховані при подальшій діяльності.

Голова Комітету ВРУ з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування поінформував, що звернення Профспілки, для подальшого розгляду, було направлено до Кабінету Міністрів України, з подальшим інформуванням Комітету та Профспілку про результати розгляду.

В свою чергу, Кабінет Міністрів України доручив Міністерству фінансів України розглянути лист Профспілки.

Водночас, позиція висловлена у відповіді, що надійшла від Мінфіну, не влаштовує Профспілку, оскільки жодним чином не дає відповіді на окреслену Профспілко проблему. Зокрема, у ньому йдеться, що встановлення мінімального розміру посадового окладу у державних органах, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, районів у містах, міст обласного значення, не нижче ніж чотири розміри прожиткового мінімуму для працездатних осіб, потребуватиме збільшення більш ніж удвічі видатків на оплату праці державних органів та не узгоджується з бюджетним законодавством, зокрема, в частині збалансування дохідної та видаткової частини бюджету. Зазначене питання має вирішуватися з урахуванням фінансових можливостей бюджету.

Подібні відповіді Мінфін надає ЦК Профспілки вже багато років поспіль, задавнюючи проблему.

Тому, Профспілка вдруге звернулася до Голова Комітету ВРУ з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, зазначивши про наступне.

Профспілка приймала активну участь в розробці нового Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII (далі – Закон). Ключовим питанням у роботі над законопроектом, було встановлення розміру посадового окладу на найнижчому рівні у розмірі не нижче 2-х мінімальних заробітних плат. Адже на той час, відповідно Закону України «Про оплату праці» від 20.04.1995 № 144 розмір посадового окладу на найнижчій посаді визначався у розмірі мінімальної заробітної плати без урахування надбавок, доплат, премій, інших заохочувальних виплат.

Тому, прийняті у Законі норми сприймалися як реформаторський крок, що забезпечить достойний рівень оплати праці державних службовців.

Натомість, зміна розрахункової одиниці із мінімальної зарплати на прожитковий мінімум для працездатної особи, перекреслила усі надії на поліпшення ситуації в оплаті праці.

Станом на сьогодні ми маємо, на жаль, принизливе, соціально несправедливе оцінювання праці зазначеної категорії працівників, особливо обласного та районного рівнів.

Адже, відповідно статей 7 та 8 законопроєкту «Про Державний бюджет України на 2022 рік», мінімальний рівень посадового окладу на посадах державної служби складе 4962 грн., що дорівнює двом розмірам прожиткового мінімуму для працездатних осіб (з 1 січня – 2481 грн.) і буде меншим за мінімальну заробітну плату на 1538 грн. (з 1 січня – 6500 грн.).

Слід зазначити, що впродовж багатьох років реформування державного управління, зокрема і дії нового Закону, питання реформування оплати праці державних службовців не зрушилося з місця. А з боку Кабінету Міністрів України, зважаючи на його повноваження, як суб’єкта законодавчої ініціативи, не подано до парламенту жодного законопроекту, спрямованого на реформування оплати праці на державній службі.

Враховуючи гостроту порушеного питання, ЦК Профспілки звернувся до голови Комітету ВРУ, до голів фракцій Політичних партій з проханням виступити із законодавчою ініціативою щодо врегулювання питання оплати праці, шляхом внесення змін до Закону України «Про державну службу», зокрема встановивши мінімальний розмір посадового окладу у державних органах, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, районів у містах, міст обласного значення, не менше розміру середньої заробітної плати по Україні, або чотирьох розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом.

Крім того, за рішенням пленуму ЦК Профспілки, на сайті Президента України 21 жовтня п.р. головою Профспілки була зареєстрована петиція про встановлення справедливих заробітних плат державним службовцям. Станом на 28.12.2021 петицію підписали 14300 осіб. До завершення збору підписів залишилось 25 дня.

Відділ захисту соціально-економічних

прав членів профспілки

Бажаєте отримувати профспілкові новини першими?

    * надсилаємо тільки корисну інформацію / * ваші данні не потраплять до третіх лиць