ДОПОМОГА ПО БЕЗРОБІТТЮ ТА ОБЛІК У ЦЕНТРІ ЗАЙНЯТОСТІ – ВСЕ, ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ

Продовження карантину та запровадження нових карантинних обмежень, на жаль, призводить до ситуацій, коли підприємства змушені припинити свою діяльність, і відповідно звільняти працівників. Та й самі працівники з тих чи інших причин часто звільняються з роботи. Саме тому питання реєстрації в центрі зайнятості, отримання допомоги по безробіттю не зникає, а стає лише більш актуальним. Працівникам варто розуміти як саме стати на облік в центрі зайнятості, як призначається та виплачується допомога по безробіттю, знати свої права та обов’язки у даному питанні, та орієнтуватись в актуальних змінах законодавства щодо цього.

Реєстрація в центрі зайнятості та оформлення допомоги по безробіттю

Право на матеріальне забезпечення на випадок безробіття мають застраховані особи. Сюди включаються як працівники, які працюють на умовах трудового договору (контракту), так і ті, хто виконують роботу на умовах цивільно-правового договору.

Сама процедура реєстрації в центрі зайнятості та необхідні документи для цього регулюються Порядком реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.2018р. №792, що детально розглядалась в нашій попередній статті. Наразі увагу зосередимо саме на отриманні допомоги по безробіттю.

Допомога по безробіттю призначається центрами зайнятості за особистою заявою безробітного за формою, наведеною в додатку до Порядку надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітним підприємницької діяльності, затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 06 квітня 2020 року № 624 (далі – Порядок).

Звертаємо увагу! Зареєструватися в якості безробітного можна в будь-якому центрі зайнятості незалежно від місця проживання. Також для власників електронного підпису (кваліфікованого електронного підпису) доступна реєстрація в службі зайнятості як безробітного на порталі Дія.

Розмір допомоги по безробіттю визначається на підставі відомостей реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування залежно від страхового стажу, заробітної плати (доходу), а в разі відсутності цих відомостей – довідок про заробітну плату (винагороду за цивільно-правовим договором), виданих особі роботодавцем.

Загальна тривалість виплати допомоги по безробіттю застрахованим особам не може перевищувати 360 календарних днів (особам передпенсійного віку – не більше 720 календарних днів) протягом двох років з дня її призначення.

Призначення та виплати допомоги по безробіттю

За загальним правилом допомога по безробіттю призначається центрами зайнятості з восьмого дня. На період карантину допомога призначається з першого дня після надання статусу безробітного незалежно від підстави звільнення.

Рішення про призначення допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітним підприємницької діяльності, розмір і строки виплати, відкладення, скорочення та припинення виплати оформлюється наказом керівника центру зайнятості, в якому безробітний зареєстрований та отримує соціальні послуги. Інформація про прийняті рішення вноситься до персональної картки особи.

Допомога по безробіттю виплачується через банківські установи в установленому порядку не рідше ніж два рази на місяць, а за згодою безробітного – один раз на місяць.

Загальною умовою для отримання виплат по безробіттю є необхідність відвідування центру зайнятості. Проте дана вимога не діє у період проведення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), а також локалізацію та ліквідацію її спалахів та епідемій, за умови підтвердження безробітним наміру перебування у статусі безробітного будь-якими засобами комунікації (телефонний зв’язок, електронні засоби, тощо). Тобто достатньо комунікувати та перебувати на зв’язку із кар’єрним радником (співробітник центру зайнятості, який забезпечує організацію надання послуг особам, які шукають роботу, зареєстрованим безробітним, здійснює супровід таких осіб з метою їх подальшого працевлаштування).

У таблиці наведено тривалість та початок виплати допомоги по безробіттю залежно від причини звільнення працівника, а також умови (якщо такі застосовуються) щодо скорочення чи відкладення виплат згідно з положеннями Порядку та Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття”.

https://lh4.googleusercontent.com/Tbgag27NJFEXWkWfrAIv8rjUaPniE6BFdV9quO9mBAy5UoszJyJpVjf66bzR6OznuuHdW5Jp7_2bIJzd_kqDHsLFht-e6VBPfgmFovVkmTyJfUTEexfnYQeJSPiv-0hpQtH7WLjj

Звертаємо увагу! У деяких випадках передбачається відкладення виплати допомоги по безробіттю не більше ніж на один місяць. Це стосується випадків, коли працівникам при звільненні виплачується вихідна допомога, а саме у разі звільнення з підстав, зазначених у пункті 6 частини першої статті 36, частина третя статті 38 і стаття 39, пунктах 1, 2 та 6 частини першої статті 40 та пункті 5 частини першої статті 41 Кодексу законів про працю України.

Окрім того, центр зайнятості у разі недотримання безробітним рекомендацій щодо сприяння у працевлаштуванні може прийняти рішення про скорочення допомоги по безробіттю (на строк до 90 календарних днів) у випадках:

  • приховування відомостей про працевлаштування на тимчасову роботу (у тому числі за межами України) або здійснення іншої діяльності за винагороду в період одержання допомоги по безробіттю;
  • порушення умов і строку реєстрації та перереєстрації як безробітного, а також недотримання рекомендацій щодо сприяння працевлаштуванню;
  • перереєстрації безробітного, який був знятий з обліку за невідвідування державної служби зайнятості більше 30 календарних днів без поважних причин та не сприяв своєму працевлаштуванню;
  • припинення без поважних причин професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації за направленням державної служби зайнятості.

Розмір мінімальної допомоги по безробіттю наразі так і залишився без змін та складає 1 000 грн. (на період дії карантину та протягом 30 календарних днів після його закінчення). Максимальний розмір допомоги по безробіттю становить: з 1 липня – 9396, з 1 грудня – 9924 (станом на 2021 рік).

Припинення виплати допомоги по безробіттю

Виплата допомоги по безробіттю припиняється в разі:

1) закінчення строку її виплати (з наступного дня після закінчення строку виплати);

2) припинення реєстрації безробітного з підстав, передбачених Порядком реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2018 року № 792;

3) призначення допомоги по вагітності та пологах (з дня набуття права на допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами відповідно до медичної довідки);

4) подання письмової заяви про бажання бути зареєстрованим в іншому центрі зайнятості (з дня подання такої заяви).

Юристки ГО “Трудові ініціативи” Надія Йолкіна та Катерина Швець.

За метріалами ГО “Трудові ініціативи”. http://trudovi.org/show-news/Trudovi-prava/bezrobittia?fbclid=IwAR3UuUIOV6B6unGduSvoY-k7nRf9K4TxppzUsAnd3zuPm6ySrs9P8zU9HEI

Бажаєте отримувати профспілкові новини першими?

    * надсилаємо тільки корисну інформацію / * ваші данні не потраплять до третіх лиць