ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОРУШЕННЯ ПРАВ ПРОФСПІЛОК У 2023 РОЦІ

На основі аналізу даних щодо результатів громадського контролю та захисту прав профспілок і працівників виборних профспілкових органів за 2023 рік, наданих 34 членськими організаціями Федерації профспілок України (17 територіальними профоб’єднаннями і 17 всеукраїнськими галузевими профспілками), Департамент правового захисту апарату ФПУ інформує:

І. Протягом 2023 року виявлено  704 порушення прав профспілок (у 2022 році – 1095), основними з яких є: неперерахування коштів первинним профспілковим організаціям на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу – 535 випадків (проти 992 – у 2022 році); неперерахування роботодавцями утриманих із заробітної плати працівників членських профспілкових внесків на рахунок первинних організацій профспілок – 69 випадків (проти 54 – у 2022 році); ненадання інформації профспілкам або їх об’єднанням з питань, що стосуються трудових та соціально-економічних прав та законних інтересів  свої членів – 44 випадки;  порушення в частині гарантій для працівників  підприємств, обраних до виборних профспілкових органів –18 випадків.

Оскільки Законом України  «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» від 15.03.2022 № 2136 (далі – Закон № 2136) на період дії воєнного стану дія статті 44 Закону про профспілки призупинена, а відтак за ініціативою роботодавця призупинені й відповідні норми колективних договорів, протягом звітного періоду кошти первинним профспілковим організаціям на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу в переважній більшості випадків не перераховувалися.

З метою усунення виявлених порушень було надіслано 144 (у 2022 році – 191) відповідних подань (письмових повідомлень), із них роботодавцям – 125,  органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування – 19.

Крім того, 5 справ (проти 3 у 2022 році) з питань захисту прав профспілок було направлено для розгляду у судовому порядку.

Питання додержання прав профспілок розглядалися на засіданнях виборних органів у 827 випадках  ( у 2022 році – у 1042 випадках), у тому числі:

–     первинних профспілкових організацій       –  609,

–     обласних організацій профспілки               –   87,

–     районних організацій профспілки              –    60,

–     міських організацій профспілки                 –    52,

–     центральних комітетів, рад профспілок     –   19.  

За результатами звернень профспілок усунуто 78 порушень, із них роботодавцями – 65, органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування – 5, за рішенням суду – 8 (з урахуванням перехідних справ за 2022 рік).

У 2023 році спеціалістами правових служб членських організацій ФПУ надано 3943   (проти  3684 у 2022 році) роз’яснень з питань профспілкового законодавства, із них у ЗМІ – 1307  (у 2022 році – 1345), у формі методичних матеріалів – 2636 (у 2022 році – 2339); проведено 2835  (проти 3757 у 2022 році) навчань з правових питань, з яких 1388 – для членів профспілок у первинних профспілкових організаціях, 1380 – для профспілкових активістів та 67 – для обраних громадських інспекторів праці.

ІІ. До Єдиного реєстру порушень прав профспілок, який веде ФПУ для подальшого інформування МКП, внесено 7 підприємств, в яких мають місце  порушення прав профспілкових організацій та гарантій діяльності членів виборних органів, виявлені під час здійснення громадського контролю членськими організаціями ФПУ (форма ПФ-2):

1. За повідомленням Профспілки авіапрацівників України (далі – Профспілка), у 2023 році продовжувались порушуватися права профспілок органами державної влади, а саме Головним управлінням ДПС в м. Києві за погодженням з Державною податковою службою України, двічі  прийнято рішення у відмові ППО Українського Гідрометеорологічного центру (остання відмова – 02.03.2023) про включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій на підставі пункту 133.4 статті 133 Податкового кодексу України з мотивів, що Статут Профспілки не відповідає діючому законодавству, що розцінюється як факт втручання  представників органів влади в статутну діяльність профспілок та перешкоджання органами податкової служби діяльності профспілок.

    Профспілкою підготовлено ППО скарги на рішення контролюючого органу нижчої ланки та направлено звернення до ДПС України та Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики щодо скасування незаконних рішень та врегулювання даного питання. Однак, позитивного рішення не отримано.

2. За інформацією Професійної спілки працівників авіабудування та машинобудування (далі – ПАУ), у 2023 році зафіксовані порушення профспілкових прав на Державному підприємстві «ЗАВОД 410 ЦА» (Повітрофлотський проспект, 94, м. Київ). На цьому підприємстві діє первинна організація Профспілки працівників авіабудування та машинобудування України на ДП «ЗАВОД 410 ЦА» (ПО ПАУ на ДП «ЗАВОД 410 ЦА».

В порушення порядку, який передбачений статтею 42 Закону України про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» (далі – Закон про профспілки), статтями 19 та 249 КЗпП України, пунктом 13.2.5. діючої Галузевої Угоди авіаційної промисловості України та нормами Колективного договору ДП «Завод 410 ЦА» адміністрацією ДП «ЗАВОД 410 ЦА» не перераховуються первинній організації ПАУ утримані профспілкові членські внески.

Станом на червень 2023 року борг по членським профспілковим внескам склав 341 тис. грн.

Звернення первинної організації ПАУ та Центрального Комітету Профспілки до керівництва підприємства залишились без належного реагування та відповіді.

Тому, ЦК ПАУ змушене було звертатися до органу управління АТ «Українська оборонна промисловість» з проханням у найкоротший термін сприяти у розв’язанні зазначеного питання та доручити адміністрації ДП «Завод 410 ЦА» перерахувати членські профспілкові внески на розрахунковий рахунок ПО ПАУ на ДП «Завод 410 ЦА» відповідно до вищезазначених норм законодавства.

У відповідь надійшов лист №UOP-11143 від 8.12.2023р. про те, що «звернення ПАУ до АТ «УОП» опрацьовані в робочому порядку, за результатами опрацювання АТ «УОП» доручило ДП «Завод 410 ЦА» в найкоротший можливий термін перерахувати членські профспілкові внески на розрахунковий рахунок ПАУ та в найкоротший можливий термін погасити наявну заборгованість по виплаті заробітної плати працівникам ДП «Завод 410 ЦА».

Станом на 15.01.2024р. борги з перерахування утриманих профспілкових внесків не погашені.

3. За повідомленням ПАУ на Харківському державному авіаційному виробничому підприємстві (вул. Сумська, 134, м. Харків, 61023) ще з 2021 року тривають порушення профспілкових прав.   

На цьому підприємстві діє Первинна організація Профспілки працівників авіабудування та машинобудування України на Харківському державному авіаційному виробничому підприємстві (ПО ПАУ на ХДАВП).

Порушення прав профспілкової організації полягає в тому, що після прийняття 16.08.2021 року на засіданні профспілкового комітету ПО ПАУ на ХДАВП рішення про вимогу щодо розірвання трудового договору з генеральним директором ХДАВП Кривоконем О.Г. через наявність у його діях порушень законодавства про працю та профспілки, 21.09.2021 адміністрація самовільно (без участі керівництва та членів профкому) захопила приміщення профкому та вивезла документи, майно та особисті речі голови профкому у невідомому напрямку.

Станом на 15.01.2024 профком ПО ПАУ на ХДАВП не допущено до приміщень, закріплених за ним Колективним договором підприємства.

Підрозділом ГУ Національної поліції в Харківській області ведуться досудові кримінальні розслідування за фактами перешкоджання законній діяльності профспілки, а також самоправства та невиконання судового рішення. 

Окрім того, саме за участь у діях Профкому по захисту трудових прав працівників  ХДАВП 1 грудня 2021 р. було звільнено з ініціативи адміністрації за пунктом 3 статті 40 КЗпП України (за систематичне невиконання службових обов’язків без поважних причин) начальника відділу маркетингу та продажів ХДАВП,  заступника голови профкому ПО ПАУ на ХДАВП Слинька В.М., який в судовому порядку протягом майже трьох років  довів своє незаконне звільнення (справа №922/271/22).

Так, 29 вересня 2023 року Верховний Суд України залишив у силі рішення Східного апеляційного господарського суду по справі №922/5397/13(922/271/22) щодо поновлення Слинька В.М. на посаді начальника відділу маркетингу та продажів ХДАВП та виплати всіх заборгованих підприємством сум. Проте, працівник не був поновлений на посаді.

ЦК ПАУ звернулась до АТ «Українська оборонна промисловість» з проханням сприяти виконанню рішення суду, проте станом на 15.01.2024 р. Слинька В.М. не поновлено на посаді.

  Окрім того, керівник ХДАВП  продовжує дискримінаційні дії проти  Слинька В.М. Так, вказуючи на  нібито  відсутність  завантаженості  по роботі відділу маркетингу та продажів ХДАВП, наказом від 16.06.2023 №40 Слинька В.М. внесено  до списку працівників ХДАВП, з якими призупинено дію трудових договорів з 1 квітня 2022 року відповідно до наказу від 30.03.2022 №86, що розцінюється як приховане покарання, а сам наказ вступає в протиріччя із Законом №2136, відповідно до якого призупинення дії трудового договору у воєнний час можливе лише у разі неможливості обох сторін трудових відносин виконувати обов’язки, передбачені трудовим договором.

     4. За повідомленням Професійної спілки працівників геології, геодезії та картографії України на Державному підприємстві «Українська геологічна компанія» (провулок Геофізиків,10, м. Київ) та на Дочірньому підприємстві  ПрАТ «НАК «Надра України» «Центрукргеологія» (вул. Татинецька,13, м. Черкаси),  не перераховані роботодавцем  первинним профспілковим організаціям  утримані із заробітної плати працівників (членів профспілки) профспілкові внески в сумі 31,5 тис. грн та  56,3 тис. грн відповідно. Надіслані листи до керівників підприємств з вимогою  перерахувати утримані  профвнески на рахунки первинних профспілкових організацій, які діють на цих підприємствах, залишаються без реагування. 

    5.  За інформацією Об’єднання профспілок  Харківської області, на двох  харківських заводах:

    –  ПАТ «Харківський підшипниковий завод» (Індустріальний проспект, 3, м. Харків, діє ППО ВАТ «Харківський підшипниковий завод»;

     ТОВ «Лозівський ковальсько- механічний завод» (вул. Свободи, 2, м. Лозова, Харківська область), діє Єдина первинна профспілкова організація «Лозівський ковальсько  – механічний завод» мають місце порушення, які полягають в неперерахуванні  роботодавцями утриманих із заробітної плати  працівників членських профспілкових внесків на рахунок первинних профспілкових організацій з 2020 та 2021 р.р. відповідно, а також неперерахування коштів первинним профспілковим організаціям на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу: ППО ВАТ «ХАРП» – з 2019 року; ЄППО «ЛКМЗ»  – з 2021 року.

         Первинними профспілковими організаціями  ВАТ «ХАРП» у березні  2023 року та ЄППО «ЛКМЗ»  – у  серпні – листопаді 2023 року до  Господарського суду Харківської області подано заяви про визнання їх кредиторами у зв’язку з відкриттям  судом провадження  у справі про банкрутство підприємств ПАТ «ХАРП» та ТОВ «ЛКМЗ». 

ІІІ. При розробці законодавчих актів з боку органів влади мають місце факти порушень статті 3 Конвенції МОП № 87 про свободу асоціації та захист права на організацію, статті 12 Закону України про профспілки:

1. Залишаються на контролі подані Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України проєкти законів:

– № 6420 «Про правовий режим майна загальносоюзних громадських об’єднань (організацій) колишнього СРСР (від грудня 2021 року);

– № 6421 «Про мораторій на відчуження майна загальносоюзних громадських об’єднань (організацій) колишнього Союзу РСР».

За скаргою ФПУ Комітетом експертів із застосування конвенцій та рекомендацій МОП зроблені запити до Уряду для відображення у звітах поточного року. Питання перебуває на контролі.

2. 18 жовтня 2022 року  Верховною Радою України  Законом  №2682-ІХ було  внесені зміни до Закону України «Про збір та облік  єдиного внеску на загальнообов’язкове  державне соціальне страхування» від 08.07.2010 №2464-VІ (далі – Закон №2464). Згідно з новою редакцією частини другої статті 20 Закону №2464 страхувальник подає відомості про працівника, зокрема щодо належності або неналежності осіб, які працюють, у тому числі підприємців, або забезпечують себе роботою самостійно, до професійних спілок.

 Проте, розроблений ПФУ порядок надання таких відомостей для заповнення страхувальником в особистому кабінеті про участь застрахованих осіб в профспілкових організаціях (крім належності/неналежності осіб до профспілок) не передбачений статтею 20 Закону № 2464 та може спричинити порушення захисту персональних даних.

 Тому ФПУ 01.12.2023 звернулася до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини  з листом (вих. №07/01-15/625) про вжиття заходів парламентського контролю за додержанням органами ПФУ законодавства про захист персональних даних при витребуванні у страхувальників подачі відомостей  про участь застрахованих осіб в профспілкових організаціях.

У відповідь на звернення ФПУ Представник Уповноваженого з інформаційних прав поінформувала (вих. №7010.4/14150/1/23/45.2 від 26.12.2023), що  Уповноваженим  надіслано запит  до ПФУ для отримання  повідомлення про наявність правових підстав  витребування у страхувальників подачі відомостей  про участь застрахованих осіб в професійних спілках.   

3. 24 грудня 2023 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування надання та використання відпусток, а також інших питань» (далі – Закон №3494), окремі положення якого не відповідають статтям 22, 24, 45, 64 Конституції України, зокрема, щодо внесення змін до статті 252 КЗпП України, статті 41 Закону України про профспілки, а також виключення статті 15-1 Закону України «Про відпустки» (підпункт 8 пункту 1, підпункт 2 пункту 2, пункт 3 розділу І Закону № 3494), якими пропонується встановити, що на час профспілкового навчання працівникам, обраним до складу виборних профспілкових органів підприємства, установи, організації, надається додаткова відпустка тривалістю до 6 календарних днів з компенсацією середньої заробітної плати за рахунок профспілкової організації, за рішенням якої працівник направлений на профспілкове навчання.

До внесення змін положеннями вказаних статей передбачалося надання такої відпустки із збереженням середньої заробітної плати за рахунок роботодавця.

Це суперечить вимогам частини третьої статті 22 Конституції України, відповідно до яких при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.

Тому ФПУ надіслано звернення до Уповноваженого Верховної Ради України  з прав людини (вих. №07/01-15/657 від 26.12.2023) з проханням  звернутися до Конституційного Суду України з конституційним поданням про відповідність Конституції України, зокрема й стосовно вищенаведених норм Закону №3494.

Секретаріат Уповноваженого (лист №76.2/15360/1/23/24/43.3 від 03.01.2024) повідомив, що наразі в Секретаріаті Уповноваженого опрацьовується це питання, направлено запити до провідних закладів вищої освіти України для отримання науково-експертних висновків з цього приводу, за результатами  опрацювання  прийматиметься рішення  щодо доцільності направлення до Конституційного Суду України відповідного конституційного подання. 

Департамент правового захисту апарату ФПУ

Бажаєте отримувати профспілкові новини першими?

    * надсилаємо тільки корисну інформацію / * ваші данні не потраплять до третіх лиць