ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН, КОЛЕКТИВНІ ТРУДОВІ СПОРИ (КОНФЛІКТИ) В УКРАЇНІ У СІЧНІ-ВЕРЕСНІ 2023 РОКУ

Упродовж січня-вересня 2023 року Національна служба посередництва і примирення (далі – НСПП) сприяла вирішенню 143 колективних трудових спорів (конфліктів) (далі – КТС(К)) (3 – на національному, 4 – на галузевому, 3 – на територіальному, 133 – на виробничому рівнях), у яких взяли участь понад 1,6 млн працівників 7668 суб’єктів господарювання.

У зазначених спорах найманими працівниками було висунуто 319 вимог, з яких: 145 (45%) – щодо невиконання вимог законодавства про працю; 101 (32%) – щодо виконання колективного договору, угоди або окремих їх положень; 46 (14%) – щодо встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту; 27 (9%) – щодо укладення або зміни колективного договору, угоди.

За сприяння НСПП упродовж звітного періоду вирішено та знято з реєстрації 42 КТС(К) та 59 вимог, з яких 68% склали вимоги, що виникли у зв’язку з розбіжностями щодо невиконання норм законодавства про працю.

Упродовж звітного періоду за сприяння НСПП проведено 1432 примирні процедури, спрямовані на вирішення КТС(К) та запобігання їх виникненню, зокрема, 1425 узгоджувальних зустрічей та 7 засідань примирних комісій.

З метою запобігання виникненню КТС(К) та стабілізації стану соціально- трудових відносин (далі – СТВ) НСПП здійснювались заходи, спрямовані на врегулювання 423 конфліктних ситуацій (3 – на територіальному, 420 – на виробничому рівнях) на 435 підприємствах, зокрема, Дніпропетровської та Рівненської (по 39 конфліктних ситуацій), Волинської (35), Тернопільської (33), Закарпатської (28), Одеської (27), Житомирської (24), Донецької(23) та Харківської (21) областей.

За сприяння НСПП врегульовано та знято з обліку 256 конфліктних ситуацій (62% від загальної кількості) на 263 підприємствах. Завдяки превентивним заходам НСПП лише одна конфліктна ситуація стала предметом виникнення КТС(К).

З метою сприяння поліпшенню стану СТВ та запобігання виникненню КТС(К) працівники НСПГІ взяли участь у 120 засіданнях комісій обласних, місцевих, районних адміністрацій, де розглядалися, зокрема, питання погашення заборгованості із виплати заробітної плати найманим працівникам 381 підприємства.

Задля забезпечення здійснення соціального діалогу в Україні упродовж січня-вересня проведено 46 засідань Комісій з проведення оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності суб’єктів сторін профспілок і організацій роботодавців.

Упродовж січня-вересня працівниками НСПП підготовлено та розміщено в ЗМІ 756 публікацій, організовано та проведено 847 заходів (семінари, наради, круглі столи) з питань забезпечення реалізації в Україні правового механізму вирішення КТС(К) та здійснення соціального діалогу, взято участь у 505 заходах, організованих сторонами соціального діалогу та соціальними партнерами.

Більш детальні данні містяться вІнформації Національної служби посередництва і примирення про стан соціально-трудових відносин, колективні трудові спори (конфлікти) в Україні в січні-вересні 2023 року, яка надана в рамках співпраці між Федерацією профспілок України та Національною службою посередництва і примирення.

                                                       Управління соціального діалогу та

                                                       колективно – договірного регулювання ФПУ

Бажаєте отримувати профспілкові новини першими?

    * надсилаємо тільки корисну інформацію / * ваші данні не потраплять до третіх лиць