ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН, КОЛЕКТИВНІ ТРУДОВІ СПОРИ (КОНФЛІКТИ) В УКРАЇНІ У СІЧНІ-ЖОВТНІ 2023 РОКУ

Упродовж січня-жовтня 2023 року Національна служба посередництва і примирення (далі – НСПП) сприяла вирішенню 143 колективних трудових спорів (конфліктів) (далі – КТС(К)) (3 – на національному, 4 – на галузевому, 3 – на територіальному, 133 – на виробничому рівнях), у яких взяли участь понад 1,6 млн працівників 7668 суб’єктів господарювання.

У зазначених спорах найманими працівниками було висунуто 319 вимог, з яких: 145 (45%) – щодо невиконання вимог законодавства про працю; 101 (32%) – щодо виконання колективного договору, угоди або окремих їх положень; 46 (14%) – щодо встановлення нових або зміни існуючих соціально- економічних умов праці та виробничого побуту; 27 (9%) – щодо укладення або зміни колективного договору, угоди.

За сприяння НСПП упродовж звітного періоду вирішено та знято з реєстрації 47 КТС(К) та 64 вимоги, з яких понад 70% склали вимоги, що виникли у зв’язку з розбіжностями щодо невиконання норм законодавства про працю.

З метою вирішення КТС(К) та запобігання їх виникненню упродовж звітного періоду за сприяння НСПП проведено 1571 примирну процедуру, а саме: 1562 узгоджу вальні зустрічі та 9 засідань примирних комісій.

З метою запобігання виникненню КТС(К) та стабілізації стану соціально-трудових відносин (далі – СТВ) НСПП здійснювались заходи, спрямовані на врегулювання 443 конфліктних ситуацій (3 – на територіальному, 440 – на виробничому рівнях) на 453 підприємствах, зокрема, Дніпропетровської (41 конфліктна ситуація), Рівненської (40), Волинської (37), Тернопільської(33), Закарпатської (28), Одеської (27), Житомирської (26), Донецької (23), Львівської та Харківської (по 21) областей.

За сприяння НСПП врегульовано та знято з обліку 280 конфліктних ситуацій (63% від загальної кількості) на 286 підприємствах. Завдяки превентивним заходам НСПП лише одна конфліктна ситуація стала предметом виникнення КТС(К).

З метою сприяння поліпшенню стану СТВ та запобігання виникненню КТС(К) працівники НСПП взяли участь у 137 засіданнях комісій обласних, місцевих, районних адміністрацій, де розглядалися, зокрема, питання погашення заборгованості     із виплати заробітної плати найманим працівникам 402 підприємств.

Задля забезпечення здійснення соціального діалогу в Україні упродовж січня-жовтня проведено 50 засідань Комісій з проведення оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності суб’єктів сторін профспілок і організацій роботодавців.

Упродовж січня-жовтня працівниками НСПП підготовлено та розміщено в ЗМІ 817 публікацій, організовано та проведено 1008 заходів (семінари, наради, круглі столи, робочі зустрічі) з питань забезпечення реалізації в Україні правового механізму вирішення КТС(К) та здійснення соціального діалогу, взято участь у 564 заходах, організованих сторонами соціального діалогу та соціальними партнерами.

Більш детальні данні містяться в Інформації Національної служби посередництва і примирення про стан соціально-трудових відносин, колективні трудові спори (конфлікти) в Україні в січні-жовтні 2023 року, яка надана в рамках співпраці між Федерацією профспілок України та Національною службою посередництва і примирення.

                                                       Управління соціального діалогу та колективно – договірного регулювання

Бажаєте отримувати профспілкові новини першими?

    * надсилаємо тільки корисну інформацію / * ваші данні не потраплять до третіх лиць