КОНСУЛЬТАЦІЯ. ЩОДО ЗВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКА В ЗВ’ЯЗКУ З ВІДСУТНІСТЮ НА РОБОТІ ТА ІНФОРМАЦІЇ ПРО ПРИЧИНИ ТАКОЇ ВІДСУТНОСТІ ПОНАД 4 МІСЯЦІ

На «гарячу профспілкову лінію» звертаються з питанням щодо можливості звільнення працівника в зв’язку з відсутністю на роботі та інформації про причини такої відсутності понад чотири місяці.

19 липня 2022 року набрав чинності Закон України від 01.07.2022 № 2352-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації трудових відносин» (далі – Закон), яким частину першу статті 36 Кодексу законів про працю України «Підстави припинення трудового договору» доповнено пунктом 83 такого змісту: відсутність працівника на роботі та інформації про причини такої відсутності понад чотири місяці підряд.
Дану підставу для припинення трудового договору не слід ототожнювати із звільненням у зв’язку з прогулом (пункт 4 статті 40 КЗпП).
Для припинення дії трудового договору за відповідною підставою мають бути одночасно дотримані дві обов’язкові умови:
1) фактична відсутність працівника на робочому місці понад 4 місяці підряд;
2) відсутність інформації у роботодавця про причини такої відсутності понад 4 місяці підряд (при цьому не має значення поважність чи неповажність причин такої відсутності).
У випадку невиконання одночасно двох вищенаведених умов звільнення відповідно до такої підстави може бути визнано судом незаконним, наприклад, якщо працівник доведе, що протягом 4 місяців поінформував роботодавця про причини своєї відсутності.
Отже, виходячи з необхідності виконання вимоги щодо відсутності працівника або інформації про нього 4 місяці поспіль, не може вважатись виконанням цієї умови наявність кількох подібних періодів, які в сумі дорівнюють або перевищують 4 місяці.
Звичайно в умовах воєнного стану процес обміну кадровими документами може бути організований в електронному форматі. Зокрема, шляхом надсилання електронних документів із накладенням електронного підпису.
Електронний документ – документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов’язкові реквізити документа (ст. 5 Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг»). Для того, щоб електронний документ мав таку ж юридичну силу як і паперовий документ, він має бути складеним з усіма обов’язковими реквізитами та містити електронний підпис, прирівняний до власноручного підпису відповідно до Закону України «Про електронні довірчі послуги».
За чинним законодавством кваліфікований електронний підпис (далі – КЕП) має таку саму юридичну силу, як і власноручний підпис, та має презумпцію його відповідності власноручному підпису. Це означає, що підписана КЕП заява працівника або підписаний КЕП наказ роботодавця прирівнюється до паперового документу та буде належним доказом у разі виникнення трудового спору.
Звертаємо увагу, що обмін електронними документами має бути чітко врегульований відповідними внутрішніми актами підприємства. Це може бути трудовий/колективний договір, у якому погоджена відповідна можливість, або письмова згода працівника та роботодавця щодо обміну офіційними документами електронним способом. У такому разі підтвердженням ознайомлення вважатиметься факт обміну відповідними електронними документами між роботодавцем та працівником.
Оскільки підстава звільнення відповідно до пункту 83 частини першої статті 36 КЗпП запроваджена Законом України від 01.07.2022 № 2352, який набрав чинності з 19.07.2022 року, та закон не має зворотної дії в часі, перебіг 4-х місячного строку розпочинається з зазначеної дати.

Департамент правового захисту апарату ФПУ

Бажаєте отримувати профспілкові новини першими?

    * надсилаємо тільки корисну інформацію / * ваші данні не потраплять до третіх лиць