ПАРЛАМЕНТАРІ РОЗГЛЯНУЛИ ТА ВЗЯЛИ ДО УВАГИ ПРОФСПІЛКОВІ ПРОПОЗИЦІЇ ДО ЗАКОНОПРОЄКТУ «ПРО ЗВЕРНЕННЯ»

На лист СПО об’єднань профспілок із профспілковими зауваженнями до проєкту Закону України про звернення (реєстр. № 11082 від 13.03.2024) надійшла відповідь від Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин.

Голова зазначеного Комітету А.Задорожний повідомив, що лист Спільного представницького органу репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні, в якому  наголошено, що законопроєкт «Про звернення», поданий Кабінетом Міністрів України,потребує суттєвого доопрацювання.

Профспілки вважають, що цим документом поряд з удосконаленням законодавства про звернення та приведення законодавчих актів України у відповідність до Закону України «Про адміністративну процедуру» суттєво змінюється регулювання питання практичної реалізації конституційного права громадян на звернення.

«Так, порівняно з чинним Законом України «Про звернення громадян», що втрачає чинність з прийняттям цього проекту:

– звужується коло суб’єктів розгляду звернень;

– обмежується перелік видів звернень. У проекті виключені такі форми звернення, як «заява» та «скарга» (частково), оскільки, порядок їх розгляду врегульовує Закон «Про адміністративну процедуру».

Однак, вказаний закон регулює лише відносини фізичних та юридичних осіб з органами виконавчої влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами та іншими суб’єктами, які відповідно до закону уповноважені здійснювати функції публічної адміністрації. Тобто ним не регулюється процедура розгляду «скарг» і «заяв», пов’язаних з діями (бездіяльністю), рішеннями, прийнятими об’єднаннями громадян, медіа, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, якщо вони не здійснюють функції публічної адміністрації. Ця сфера взаємодії фізичних та юридичних осіб залишилася поза регулюванням як проекту закону «Про звернення», так і Закону «Про адміністративну процедуру»;

– обмежується перелік відносин, щодо яких можуть подаватись звернення. Зокрема виключається можливість звернення щодо «висловлення думки щодо врегулювання суспільних відносин та умов життя громадян, вдосконалення правової основи державного і громадського життя, соціально-культурної та інших сфер діяльності держави і суспільства»;

– необґрунтовано збільшуються строки розгляду звернень, що є затягуванням процесу розгляду звернень. Також виникає питання про застосування передбаченого проектом порядку та термінів розгляду звернень, які направлятимуться до органів державної влади та інших суб’єктів розгляду, зокрема профспілками або профспілковими організаціями у зв’язку з реалізацією ними повноважень, передбачених Законом «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» щодо проблем, які вимагають термінового втручання та вирішення. Наприклад, як свідчить практика, ряд важливих звернень доводиться направляти неодноразово щодо тих же проблем, зокрема, через формальні відповіді, які не містять вирішення питання. А відповідно до підпункту 3) частини 1 статті 10 проекту повторне звернення вже не підлягатиме розгляду. Взагалі у проекті зроблено акцент на сам факт відповіді, а не на її суть;

– звужуються права суб’єктів звернення і зменшуються обов’язки суб’єктів розгляду звернень;

– погіршується порядок розгляду звернень та прийому громадян;

– відповідальність суб’єкта розгляду за порушення законодавства про звернення лише декларується. При цьому виключаються норми щодо відшкодування збитків (як матеріальних, так і моральних) громадянину у зв’язку з порушенням вимог закону при розгляді його скарги.

Крім того, зі змісту положення п.4 Розділу V законопроєкту, згідно з яким передбачені Законом звернення подаються «засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг у разі наявності технічних можливостей» незрозуміло, хто повинен мати вказані технічні можливості – суб’єкт звернення чи суб’єкт розгляду звернення, чи обидва суб’єкти одночасно, що створює правову невизначеність та містить загрозу обмеження конституційного права на звернення, передбаченого ст.40 Конституції України».

У листі голови Комітету ВРУ з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин поінформовано, що лист СПО об’єднань профспілок розглянуто і доведено до відома народних депутатів України – членів Комітету, як суб’єктів права законодавчої ініціативи, для можливого врахування в законопроектній роботі.

Пресцентр ФПУ

Бажаєте отримувати профспілкові новини першими?

    * надсилаємо тільки корисну інформацію / * ваші данні не потраплять до третіх лиць