ПРАВО НА ВІДПОЧИНОК: ІНШІ ВИДИ ВІДПУСТОК, ПРО ЯКІ ВАРТО ЗНАТИ

Інші види відпусток, про які вам варто знати

Серед категорій відпусток передбачені ще наступні види – творча відпустка, відпустка для підготовки та участі в змаганнях, відпустка у зв’язку з профспілковим навчанням, додаткова відпустка окремим категоріям громадян та постраждалим учасникам Революції Гідності.

Необхідно знати важливі деталі про порядок, умови надання даних відпусток як їх оформляють та оплачують.

Творча відпустка

Відповідно до статті 16 Закону України “Про відпустки” творча відпустка надається працівникам для закінчення дисертаційних робіт, написання підручників та в інших випадках, передбачених законодавством.

Умови, тривалість, порядок надання та оплати творчих вiдпусток, затверджені постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19.01.98 р. № 45 (далі – постанова № 45).

Важливо! З 6 вересня 2014 року набрав чинності новий Закон України “Про вищу освіту”, яким було запроваджено науковий ступінь “доктор філософії” замість наукового ступеня “кандидат наук”, але дані зміни не були внесені в постанову № 45.

Як отримати творчу відпустку для закінчення дисертації на здобуття наукового ступеня? Дана відпустка надається на підставі заяви працівника та рекомендації наукової (науково-технічної) ради центрального органу виконавчої влади або вченої ради ВНЗ III — IV рівня акредитації чи науково-дослідного інституту відповідного профілю про доцільність надання творчої відпустки.

Важливо! Така відпустка не надається для закінчення дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата і доктора наук особам, які закінчили відповідно аспірантуру чи докторантуру, а також здобувачу одного й того самого наукового ступеня повторно.

Як отримати творчу відпустку для написання підручника чи наукової праці? Ця творча відпустка надається на підставі заяви працівника та довідки видавництва про включення підручника чи наукової праці до плану випуску видань на поточний рік.

На підставі вищезазначених документів роботодавець видає наказ про надання відпустки.

Звертаємо увагу! Творчi вiдпустки надаються працівникам за основним місцем їхньої роботи.

Окрім цього, слід зазначити наступне:

 • для надання творчої відпустки повної тривалостi не має значення строк безперервної роботи працiвника на пiдприємствi, в установi, органiзацiї;
 • творча відпустка не продовжується на святкові та неробочі дні. Не продовжується i не переноситься творча вiдпустка i в тому випадку, якщо вона збігається з періодом тимчасової непрацездатності працівника.

Відпустка для підготовки та участі в змаганнях

Відпустка для підготовки та участі в змаганнях надається працівникам, які беруть участь у всеукраїнських та міжнародних спортивних змаганнях. Тривалість, порядок, умови надання та оплати відпусток для підготовки та участі в змаганнях встановлюються постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 року № 565.

https://lh3.googleusercontent.com/Sj-KvlO9I_A4J_eFjtdxGkSWilVSfGICUsJggAdaQb3uQPVof49x8hoh7EHwA6IjcI8ZCxwwKO1tLYFKN_JdsHs6Xd8lkw--2xo8zQl1SD56j-0GIy5MGgVK9HeeBmu3i4oP_Ad_

Надаються тривалістю не більш як 40 календарних днів на рік. Тривалість відпустки включає час, необхідний для проїзду до місця проведення спортивних змагань та повернення.

Звертаємо увагу! Конкретна тривалість відпустки зазначається в листі-виклику на відповідні спортивні змагання.

Відпустки надаються на підставі заяви працівника та листа-виклику на відповідні спортивні змагання, який готується Міністерством молоді та спорту. Відпустки можуть надаватися частинами, про що зазначається в даному листі-виклику.

На час перебування у відпустках за працівниками зберігається місце роботи (посада). В листі Міністерства соціальної політики України від 13.09.2011 р. № 763/13/84-11 зазначається як здійснювати оплату відпусток для участі в змаганнях. Пунктом 7 вищеназваного Порядку № 565 визначено, що оплата цих відпусток здійснюється за рахунок коштів підприємств, установ та організацій, призначених на оплату праці, або коштів фізичної особи, в якої працюють за трудовим договором працівники.

Відпустка у зв’язку з профспілковим навчанням

Конкретного порядку надання даної відпустки законодавчо не визначено. Вона належить до додаткових навчальних відпусток, передбачена статтею 151 Закону України “Про відпустки” та ч.7 ст.252 КЗпП України.

Надається на час профспілкового навчання працівникам, обраним до складу виборних профспілкових органів підприємства, установи, організації, додаткова оплачувана відпустка тривалістю до 6 календарних днів.

Звертаємо увагу! Для отримання відпустки працівнику необхідно написати заяву, а роботодавцю видати наказ про надання відпустки. До заяви працівник може додати на підтвеодження лист-запрошення на профспілкове навчання із зазначенням конкретної дати початку та тривалості цього навчання.

Додаткова відпустка окремим категоріям громадян та постраждалим учасникам Революції Гідності

Даний вид відпустки надається учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності, особам з інвалідністю внаслідок війни, статус яких визначений Законом України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, особам, реабілітованим відповідно до Закону України “Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років”, із числа тих, яких було піддано репресіям у формі (формах) позбавлення волі (ув’язнення) або обмеження волі чи примусового безпідставного поміщення здорової людини до психіатричного закладу за рішенням позасудового або іншого репресивного органу.

Вищезазначеним категоріям осіб надається додаткова відпустка зі збереженням заробітної плати тривалістю 14 календарних днів на рік.

Як отримати дану відпустку? Ця відпустка надається на підставі заяви працівника та посвідчення учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни. Зразки посвідчень учасника бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни затверджено постановою Кабінету Міністрів України “Про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни” від 12.05.1994 № 302.

Важливо! Відпустка окремим категоріям громадян та постраждалим учасникам Революції Гідності має надаватися як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом.

Загальні умови щодо порядку надання даних відпусток

         Звертаємо увагу, що дані категорії відпусток характеризуються наступними умовами їх надання:

 • на час відпусток за працівниками зберігаються місце роботи (посада) та середня заробітна плата (розрахунок здійснюється відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.95 р. № 100.);
 • надаються за календарний рік;
 • якщо працівник має право на одну з таких відпусток і у поточному календарному році використав її за попереднім місцем роботи, то за новим місцем роботи він права на відпустку за цей рік немає;
 • не продовжуються та не переносяться у разі тимчасової непрацездатності працівника;
 • не підлягають поділу на частини;
 • не надаються за минулий рік, якщо працівник не скористався правом у поточному році;
 • компенсація за невикористанi днi відпусток не виплачуються.

Джерело:http://trudovi.org/show-news/Trudovi-prava/inshi-vidpustky?fbclid=IwAR3Q1emqenJo9VTcmd5_6r5WWqdcZs2pDy9-a0Mw6phSx4PSkVmoCn6-_Lo

Бажаєте отримувати профспілкові новини першими?

  * надсилаємо тільки корисну інформацію / * ваші данні не потраплять до третіх лиць