ПРО РОБОТУ ПРОФКОМІВ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Верховною Радою України протягом останнього місяця прийнято низку законів України щодо особливостей регулювання господарської діяльності підприємств та трудових відносин їх працівників в умовах воєнного стану.

У зв’язку із зазначеним, виникають питання щодо особливостей діяльності профспілкових організацій в умовах воєнного стану. Зокрема, при стуації, коли термін повноважень виборних органів закінчився, а провести профспілкові збори не є можливим. Чи не приймалися з цього приводу закони, якими би термін повноважень профкомів продовжувався автоматично?

Статтею 12 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» встановлено, що професійні спілки, їх об’єднання у своїй дільності незалежні від державних органів та органів місцевого самоврядування самоврядування, їм непідзвітні і не підконтрольні. Профспілки самостійно організовують свою діяльність, проводять збори, конференції, з’їзди, засідання утворених ними органів, інші заходи, які не суперечать законодавству. Забороняється втручання державних органів, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, роботодавців, їх об’єднань у статутну діяльність профспілок, їх організацій та об’єднань.

Вимогами до статутів профспілок (стаття 14 цього Закону) передбачено, що саме статут має містити норми щодо повноважень її організацій та виборних органів, порядку і термінів їхньої звітності перед членами профспілок, а також порядок формування усіх виборних профспілкових органів.

Свого часу всеукраїнські профспілки, які входять до складу Федерації профспілок України, внесли відповідні зміни до своїх статутів щодо особливостей діяльності виборних профспілкових органів в умовах обставин непереборної сили, як їм було рекомендовано постановою Президії ФПУ від 23.06.20920 № П-24-7 «Про особливості проведення звітно-виборної кампанії в умовах настання обставин непереборної сили» (додається). Серед таких обставин непереборної сили зазначено не тільки епідемію коронавірусу, а й воєнні дії чи природні катастрофи. У статутах всеукраїнських профспілок (профоб’єднань) зазначено, що у таких умовах засідання виборних профспілкових органів можуть проводитися дистанційно або методом опитувального голосування, а термін повноважень виборних профспілкових органів (у т.ч. профкомів) продовжується до моменту завершення дії обставин непереборної сили.

Тому профспілкові організації в умовах воєнного стану мають і надалі керуватися нормами статутів профспілок, до яких вони належать та враховувати зміни законодавства щодо особливостей регулювання трудових відносин працівників в умовах воєнного стану. Вищезазначене не потребує прийняття спеціального Закону держави.

Бажаєте отримувати профспілкові новини першими?

    * надсилаємо тільки корисну інформацію / * ваші данні не потраплять до третіх лиць