ПРИЗУПИНЕННЯ ДІЇ ПОЛОЖЕНЬ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ ЩОДО ПЕРЕРАХУВАННЯ КОШТІВ РОБОТОДАВЦЯ НА КУЛЬТУРНО-МАСОВУ, ФІЗКУЛЬТУРНУ ТА ОЗДОРОВЧУ РОБОТУ НА ПЕРІОД ВОЄННОГО СТАНУ

На «гарячу профспілкову лінію» звертаються з питанням чи автоматично призупиняється дія положень колективного договору в частині перерахування профспілковій організації коштів роботодавцем на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу у період воєнного стану.

Згідно зі статтею 10 КЗпП України, колективний договір укладається на основі чинного законодавства, прийнятих сторонами зобов`язань з метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин і узгодження інтересів трудящих, власників та уповноважених ними органів.

Відповідно до статті 13 КЗпП України та статті 7 Закону України «Про колективні договори і угоди», зміст колективного договору визначається сторонами.

Статтею 13 КЗпП України визначено, що у колективному договорі встановлюються взаємні обов`язки роботодавця та працівника, зокрема, щодо встановлення форм, системи, розмірів заробітної плати і інших видів трудових виплат (доплат, надбавок, премій і т.д.). Колективним договором встановлюються додаткові, порівняно з чинним законодавством і угодами, гарантії.

Норми Законів України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» (далі – Закон про профспілки), «Про колективні договори та угоди» узгоджені з вимогами Податкового кодексу України (стаття 133), які встановлені для неприбуткових організацій (громадських формувань, до яких належать профспілкові організації), в частині вимог, що неприбуткова організація має витрачати усі отримані доходи для реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами (статутами).

Профспілкові організації мають керуватися в своїй діяльності найперше своїм Статутом. Саме у статутах визначено напрями використання доходів профспілкової організації, серед яких значаться також і кошти роботодавця на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу.

У відповідності до статті 44 Закону про профспілки, статті 250 КЗпП України, роботодавці зобов’язані відраховувати кошти первинним профспілковим організаціям на культурно- масову, фізкультурну і оздоровчу роботу в розмірах, передбачених колективними договорами та угодами, але не менше ніж 0,3 відсотка фонду оплати праці з віднесенням цих сум на валові витрати, а у бюджетній сфері – за рахунок виділення додаткових бюджетних асигнувань.

Отже, у колективному договорі повинно бути зазначено конкретний розмір відрахувань та періодичність (отрок) їх перерахування. Такі норми містяться і в Галузевій угоді.

Оскільки зазначені кошти перераховуються на підставі колективного договору та відповідно до статті 9 Закону України «Про колективні договори і угоди» поширюються на всіх працівників підприємства незалежно від того, чи є вони членами профспілки, відтак і заходами по культурно-масовій, фізкультурній і оздоровчій роботі охоплюються усі працівники підприємства незалежно від членства у профспілці. Тим більше, відрахування роботодавець проводить, виходячи із загального фонду оплати праці працівників підприємства.

У відповідності до пункту 2 статті 14 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» від 15 березня 2022 року № 2136-IX (далі – Закон №2136), на період дії воєнного стану призупиняється дія статті 44 Закону України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” та відповідні норми колективних договорів.

Відповідно до статті 11 Закону № 2136, на період воєнного стану дія окремих положень колективного договору може бути зупинена за ініціативою роботодавця.

У Коментарях Мінекономіки до Закону України від 15 березня 2022 р. № 2136-ІХ «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» зазначено, що разом з тим вважають, що з метою забезпечення захисту трудових прав працівників, роботодавцю доцільно перед прийняттям такого рішення провести відповідні консультації зі стороною працівників та поінформувати її про прийняте рішення.

Випадки та порядок призупинення (зупинення) повинні визначатися у самому колективному договорі та повинні бути оформлені відповідними локальними документами.

У випадку відсутності такого локального документу (наказу або розпорядження), норми колективного договору не будуть вважатися призупиненими або поновленими.

Звертаємо увагу, що на період воєнного стану сторони колективного договору можуть також домовитися і про зменшення розміру перерахування коштів первинним профспілковим організаціям на культурно – масову, фізкультурну і оздоровчу роботу. При цьому також обов’язково необхідно це оформити локальним документами.

Правовий  інспектор праці

Департаменту правового захисту апарату ФПУ

Оксана ЗАЙЦЕВА

Бажаєте отримувати профспілкові новини першими?

    * надсилаємо тільки корисну інформацію / * ваші данні не потраплять до третіх лиць