ПРИЗУПИНЕННЯ ДІЇ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ І ПРИЗНАЧЕННЯ ПЕНСІЇ: ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ

Які наслідки буде мати призупинення дії трудового договору при призначенні пенсії? Чи впливає безперервний стаж роботи на розмір майбутньої пенсії?

У зв’язку зі збройною агресією рф проти України у 2022 – 2023 роках, згідно з даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, понад 8 млн. українців виїхали за кордон і понад 5 млн. осіб скористались національними програмами тимчасового захисту в Європі.

У описаній вище ситуації порушується декілька питань, які перебувають на межі трудового та пенсійного права, а тому для надання відповіді умовно розділимо його на кілька підпитань і зупинимось докладно на кожному з них:

  • Призупинення дії трудового договору: чи зараховується такий період роботи до страхового стажу для призначення пенсії, якщо запис про роботу міститься в трудовій книжці працівника?
  • Безперервний стаж роботи: які наслідки для призначення пенсії?
  • Які є шляхи набуття страхового стажу для призначення пенсії, у випадку якщо наявного страхового стажу не достатньо для призначення пенсії в майбутньому і особа не працює в Україні?

Призупинення дії трудового договору: чи зараховується такий період роботи до страхового стажу для призначення пенсії

Принципи, засади і механізми функціонування системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, призначення, перерахунку і виплати пенсій регулює Закон України від 09 квітня 2003 року № 1058-ІV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі – Закон № 1058).

Частиною першою статті 24 Закону № 1058 визначено, що страховий стаж — період (строк), протягом якого особа підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачені страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок.

Тобто зарахування окремих періодів роботи до страхового стажу, необхідного для призначення пенсії, здійснюється виключно за сплаченими страховими внесками із заробітної плати працівника.

Особливості трудових відносин працівників усіх підприємств, установ, організацій в Україні незалежно від форми власності, виду діяльності і галузевої належності, представництв іноземних суб’єктів господарської діяльності в Україні, а також осіб, які працюють за трудовим договором, укладеним з фізичними особами (далі — працівники), у період дії воєнного стану, визначені Законом України від 15 березня 2022 року № 2136-ІХ «Про особливості трудових відносин в умовах воєнного стану» (далі – Закон № 2136).

Призупинення дії трудового договору — це тимчасове припинення роботодавцем забезпечення працівника роботою і тимчасове припинення працівником виконання роботи за укладеним трудовим договором у зв’язку із збройною агресією проти України, що виключає можливість обох сторін трудових відносин виконувати обов’язки, передбачені трудовим договором.

Призупинення дії трудового договору не тягне за собою припинення трудових відносин.

Відшкодування заробітної плати, гарантійних та компенсаційних виплат працівникам за час призупинення дії трудового договору у повному обсязі покладається на державу, що здійснює збройну агресію проти України (ст. 13 Закону № 2136).

Оскільки на момент призупинення дії трудового договору заробітна плата працівнику не нараховується, єдиний соціальний внесок за такого працівника роботодавець не сплачує, то вказані періоди призупинення дії трудового договору до страхового стажу, необхідного для призначення пенсії, не зараховуються.

Безперервний стаж роботи і призначення пенсії

Поняття «безперервний трудовий стаж» походить із законодавства в сфері пенсійного забезпечення часів СРСР та УРСР.

Так, Закон СРСР від 14 липня 1956 року «Про державні пенсії» встановлював надбавку до державної пенсії у зв’язку зі старістю та до державної пенсії у зв’язку з інвалідністю від 10 до 20 % залежно від тривалості безперервного стажу роботи працівника.

Починаючи з 01 січня 1992 року поняття «безперервний трудовий стаж» законодавство України не містить.

На сьогодні безперервний страховий стаж не надає жодних пільг та надбавок при призначенні та/або обчисленні розміру пенсії.

До страхового стажу, необхідного для призначення пенсії, зараховуються всі періоди, протягом яких особа підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачені страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок, які обчислюються в місяцях незалежно від перерв — частина перша статті 24 Закону № 1058.

Шляхи набуття страхового стажу для призначення пенсії, якщо наявного страхового стажу не достатньо для призначення пенсії в майбутньому і особа не працює в Україні

Одним із принципів загальнообов’язкового державного пенсійного страхування є принцип добровільної участі у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування осіб, за яких не здійснюється/не здійснювалася сплата страхових внесків, а також права на додаткову сплату страхових внесків за договором про добровільну сплату страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування — стаття 7 Закону № 1058.

Підстави та порядок добровільної участі у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування визначені у статті 12 Закону № 1058.

З 04 грудня 2022 року право на добровільну сплату страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування мають особи, які досягли 16-річного віку та не належать до осіб, яким призначено пенсію у солідарній системі.

Договір про добровільну сплату страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування укладається з Пенсійним фондом в електронній формі через Єдиний державний вебпортал електронних послуг (далі — Портал Дія), зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (далі — мобільний додаток Дія), або через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду шляхом приєднання до типового договору про добровільну сплату страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування (далі — Договір).

Тобто Договір може укласти:

1) будь-яка особа;

2) особа, яка досягла 16 років;

3) особа, що має кваліфікований електронний цифровий підпис;

4) особа, що не отримує жоден із видів пенсії (за віком, по інвалідності, в зв’язку із втратою годувальника тощо);

5) особа, за яку роботодавцем не сплачуються страхові внески (наприклад, у випадку призупинення дії трудового договору або перебування у відпустці без збереження заробітної плати на період воєнного стану).

Інформація про сплату страхових внесків до системи персоніфікованого обліку вноситься Пенсійним фондом автоматично за фактом зарахування коштів, про що формується повідомлення в особистий кабінет застрахованої особи на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду.

Суми сплачених страхових внесків зараховуються за місяць, у якому кошти надійшли на рахунок Пенсійного фонду України.

Особи, які добровільно сплачували страхові внески в порядку та розмірах, встановлених законом, до солідарної системи та/або накопичувальної системи пенсійного страхування, мають право на умовах, визначених Законом № 1058, на отримання пенсії і соціальних послуг за рахунок коштів Пенсійного фонду та/або на отримання довічної пенсії чи одноразової виплати за рахунок коштів накопичувальної системи пенсійного страхування — частина третя статті 8 Закону № 1058.

Договір про добровільну сплату страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування може бути укладений особою на свою користь або на користь третьої особи.

Важливо! При укладенні Договору слід пам’ятати, що договір укладається на майбутнє, тобто мова не йде про «купівлю» страхового стажу попередніх періодів.

За договором, страховий стаж набувається за принципом «один місяць договору – один місяць страхового стажу».

Це означає, що з моменту укладення Договору сплата страхових внесків за кожен місяць страхового стажу відбувається в такому місяці, можливість сплати страхових внесків за декілька місяців страхового стажу наперед виключається.

Джерело:https://www.kadrovik.ua/content/pryzupynennya-diyi-trudovogo-dogovoru-i-pryznachennya-pensiyi-shho-potribno-znaty

Бажаєте отримувати профспілкові новини першими?

    * надсилаємо тільки корисну інформацію / * ваші данні не потраплять до третіх лиць