ЩОДО НАДАННЯ ВІДОМОСТЕЙ ПЕНСІЙНОМУ ФОНДУ УКРАЇНИ ПРО ЧЛЕНСТВО В ПРОФСПІЛКАХ

Федерація профспілок України в листі від 6 листопад 2023 року № 07/01-23/556 висловила свою позицію щодо застосування положень статі 20 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

Останнім часом органами пенсійного страхування, місцевими органами влади, органами місцевого самоврядування було направлено ряд доручень керівникам підприємств, установ, організацій, які належать до сфери їхнього управління, щодо організації роботи з унесення відомостей про перебування працівників у профспілках до Реєстру застрахованих осіб.

Водночас, органами Пенсійного фонду України надіслано страхувальникам повідомлення про можливість сформувати на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду в особистому кабінеті страхувальника звернення на подачу відомостей про участь застрахованих осіб у профспілкових організаціях.

ФПУ вбачає вказані дії органів державної влади (у тому числі Пенсійного фонду) та місцевого самоврядування такими, що не відповідають вимогам частини другої статті 19 Конституції України, згідно з якими органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Так, відповідно до абзацу четвертого частини другої статті 20 Закону 2464 з метою обліку в електронній формі відомостей про трудову діяльність працівника страхувальник подає відомості про працівника щодо переведення на іншу роботу (посаду), звільнення, поновлення на роботі, призупинення/поновлення дії трудового договору, а також про присвоєння, зміну або позбавлення рангу, розряду, класу, звання, категорії, складення присяги, належності або неналежності осіб, які працюють, у тому числі підприємців, або забезпечують себе роботою самостійно, до професійних спілок та/або до осіб, які підлягають обов’язковим медичним оглядам.

При цьому, абзацом сьомим частини другої статті 20 Закону 2464 визначено, що порядок та строки подання відомостей, зазначених в абзацах першому – шостому цієї частини, тобто і щодо належності або неналежності осіб, які працюють, до професійних спілок, встановлюються Пенсійним фондом за погодженням із центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у сферах праці, трудових відносин та зайнятості населення, соціального захисту населення.

Згідно з пунктом 1 Положення про Пенсійний фонд України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23.07.2014 № 280 Пенсійний фонд України є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра соціальної політики, що реалізує державну політику з питань пенсійного забезпечення та ведення обліку осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню.

Пунктом 1 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.1992 № 731 (далі – Положення 731) встановлено, що державна реєстрація нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, які є суб’єктами нормотворення, здійснюється відповідно до Указу Президента України від 3 жовтня 1992 р. № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», цього Положення та інших актів законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів.

Відповідно до пункту 2 Положення 731 державній реєстрації підлягають нормативно-правові акти, які містять одну або більше норм, що зачіпають права, свободи, законні інтереси і стосуються обов’язків громадян та юридичних осіб, встановлюють новий або змінюють, доповнюють чи скасовують організаційно- правовий механізм їх реалізації, або мають міжвідомчий характер, тобто є обов’язковими для інших органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а також юридичних осіб, що не належать до сфери управління суб’єкта нормотворення.

Пунктом 15 Положення 731 визначено, що міністерства, інші центральні органи виконавчої влади направляють для виконання нормативно-правові акти лише після їх державної реєстрації та офіційного опублікування. У разі порушення зазначених вимог нормативно-правові акти вважаються такими, що не набрали чинності, і не можуть бути застосовані.

Станом на сьогодні інформація щодо затвердження, у встановленому законодавством порядку, Пенсійним фондом відповідного нормативно-правового акту або внесення відповідних змін до чинних нормативно-правових актів (зокрема:

  • Положення про реєстр застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, затверджене Постановою правління Пенсійного фонду України 18.06.2014 № 10-1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08.07.2014 за № 785/25562;
  • Порядок подання відомостей про трудову діяльність працівника, фізичної особи – підприємця, фізичної особи, яка забезпечує себе роботою самостійно, в електронній формі, затверджений Постановою правління Пенсійного фонду України 12.03.2021 № 11-1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.06.2021за № 802/36424) – відсутня.

Виходячи з усього вищенаведеного вважаємо, що станом на сьогодні правові підстави для зобов’язання страхувальників подавати вказані відомості про працівників відсутні.

Зазначене питання обговорювалося на нараді керівництва ФПУ та її членських організацій з представниками правління Пенсійного фонду України, якими було наголошено, що наразі внесення до Реєстру застрахованих осіб відомостей про належність або неналежність працівників до профспілок – є добровільною справою, а також що юридичної відповідальності за їх неподання не передбачено.

Подальше опрацювання вказаного питання в межах взаємодії сторін соціального діалогу, а також ужиття можливих заходів реагування будуть здійснюватися керівництвом ФПУ відповідно до рішень вищезазначеної постанови Президії ФПУ.

Цей лист має виключно інформативно-аналітичний характер та не фіксує нормативно-правових або організаційно-розпорядчих рішень.

Джерело: https://profspilka.com.ua/news/shhodo-nadannya-vidomostej-pensijnomu-fondu-ukrayiny-pro-chlenstvo-v-profspilkah/

Бажаєте отримувати профспілкові новини першими?

    * надсилаємо тільки корисну інформацію / * ваші данні не потраплять до третіх лиць