Щодо робочого часу працівника – члена ДФТГ

На «гарячу профспілкову лінію» звертаються з питанням чи може працівник, який є членом добровольчого формування територіальної громади,  одночасно виконувати свої трудові обов’язки за основним місцем роботи та виконувати завдання територіальної оборони.

У ст. 1 Закону України «Про основи національного спротиву» від 16 липня 2021 року № 1702-IX№ (надалі- Закон №1702) зазначено, що добровольче формування територіальної громади (далі – ДФТГ) – це воєнізований підрозділ, сформований на добровільній основі з громадян України, які проживають у межах території відповідної територіальної громади, який призначений для участі у підготовці та виконанні завдань територіальної оборони.

Завданнями територіальної оборони відповідно до ч. 3 ст. 3 Закону № 1702 є:

– своєчасне реагування та вжиття необхідних заходів щодо оборони території та захисту населення на визначеній місцевості;

– участь у посиленні охорони та захисті державного кордону;

– участь у захисті населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій, ліквідації наслідків ведення воєнних (бойових) дій.

Членом добровольчого формування може бути громадянин України, який відповідає вимогам, указаним у ч. 3 ст. 9 Закону № 1702 й уклав контракт добровольця територіальної оборони за формою, затвердженою Наказом від 07.03.2022 року № 84 «Про затвердження форми контракту добровольця територіальної оборони та посвідчення добровольця територіальної оборони» . У цьому наказі зазначається, що на такого працівника поширюються гарантії, що встановлені в ст. 119 Кодексу законів про працю України.

Відповідно до частини першої статті 119 Кодексу Законів про працю України, на час виконання державних або громадських обов’язків, якщо за чинним законодавством України ці обов’язки можуть здійснюватися у робочий час, працівникам гарантується збереження місця роботи і посади.

Разом з тим, зважаючи на специфіку служби в територіальній обороні, яка може передбачати не постійне, а періодичне залучення працівника до виконання таких обов’язків, роботодавцю в кожному конкретному випадку слід виходити із рівня залучення працівника до участі в територіальній обороні, кількості робочого часу, який витрачає працівник на цю діяльність, та ефективність і можливість виконання його обов’язків за трудовим договором, тобто не потрібно в обов’язковому порядку видавати наказ про увільнення працівника від виконання роботи за трудовим договором.

Якщо працівник знаходиться в ТРО неповний робочий день, то потрібно розрахувати середньогодинну зарплату.

У листі Міністерства економіки України від 13 липня 2021 року № 4711-06/36275: «середня зарплата, як правило, нараховується виходячи із середньоденної заробітної плати. Середньогодинний заробіток обчислюється у випадках, коли згідно із законодавством необхідно здійснити працівнику оплату за середнім заробітком лише декількох годин».

Підтвердженням факту законності відсутності працівника на роботі у зв’язку з виконанням завдань територіальної оборони може бути документ, виданий командиром добровольчого формування про час виконання таких обов’язків (довідка, графік чергування, табель обліку часу виконання обов’язків і т.п.).

Департамент правового захисту апарату ФПУ

Бажаєте отримувати профспілкові новини першими?

    * надсилаємо тільки корисну інформацію / * ваші данні не потраплять до третіх лиць