Профспілка працівників державних установ України не погоджує проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації функцій Фонду соціального страхування»

Розглянувши проєкт Закону  України  «Про  внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації функцій Фонду  соціального  страхування», який наразі перебуває на громадському обговоренні,  Профспілка надіслала до СПО свою чітку позицію стосовно законопроєкту.

Профспілка вважає неприпустимим вирішення проблем дефіциту Фонду соціального страхування  шляхом урізання виплат застрахованим особам та збільшення фінансового навантаження на роботодавців, які і так в умовах жорсткого карантину, несуть збитки через зупинення виробництв, скорочення  надання послуг.

Збільшення видатків роботодавця на оплату лікарняних листків за рахунок власних коштів перших днів непрацездатності з 5 до 10 днів призведе до того, що суттєво зменшиться фонд економії оплати праці.

У той же час, за рахунок коштів Фонду соціального страхування будуть оплачувати період тимчасової втрати працездатності працівникові тільки в разі тривалого важкого захворювання і за умови необхідності довготривалого лікування.

Також збільшення необхідного страхового стажу для визначення розміру допомоги по тимчасовій непрацездатності з 8 до  20 років для призначення допомоги в розмірі 100% заробітку, а також запропонована норма щодо  оплати  лікарняних листів при  стажі до 5 років – в розмірі 50% заробітку, при стажі від 5 до 10 років – 60%, від 10 до 15 – 70%, від 15 до 20 років – 80%  призведе до того, що все більше працівників не братимуть лікарняні листки при потребі амбулаторного та стаціонарного лікування, а продовжуватимуть працювати, що потягне за собою погіршення їх стану здоров’я, розповсюдження інфекційних хвороб серед працівників у конкретному колективі  та погіршення в цілому здоров’я населення країни.

У період запровадження карантинних обмежень на невизначений час, коли працівники позбавленні можливості повної зайнятості, є неприпустимим неоплата лікарняних листків працівникам, які захворіли в період простою підприємства.

Є неприйнятними норми, що ведуть до нівелювання участі сторін соціального діалогу в управлінні Фондом соціального страхування, обмеження функцій правління Фонду до рівня дорадчого органу та позбавлення права  профспілок безпосередньо впливати на прийняття рішень.

Профспілка також відстоює прийняття рішення Урядом про виділення Фонду соціального страхування коштів для ліквідації заборгованості з виплати застрахованим особам допомоги по тимчасовій непрацездатності та вагітності і пологах та розроблення дієвого механізму для ліквідації заборгованості зі сплати єдиного соціального внеску.

Крім того, обурює, що не зважаючи на системну роботу профспілок України по відновленню прав працівників на санаторно-курортне лікування, оздоровлення, оздоровлення їх дітей, особливо в період пандемії,  проектом Закону знову нічого не  передбачається. 

Тому, Профспілка вважає даний законопроєкт таким, який звужує права застрахованих осіб на допомогу по тимчасовій непрацездатності, суперечить нормам Конституції України, послаблює  соціальний захист працюючих та є дискримінаційним по суті.

Профспілка працівників

державних установ України

Джерело: https://www.ppdu-ua.org/novyny/399-profspilka-pratsivnikiv-derzhavnikh-ustanov-ukrajini-ne-pogodzhue-proekt-zakonu-ukrajini-pro-vnesennya-zmin-do-deyakikh-zakonodavchikh-aktiv-ukrajini-shchodo-optimizatsiji-funktsij-fondu-sotsialnogo-strakhuvannya.html

Бажаєте отримувати профспілкові новини першими?

    * надсилаємо тільки корисну інформацію / * ваші данні не потраплять до третіх лиць