Вихідна допомога державним службовцям у разі скорочення або ліквідації

Законом України «Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України у зв’язку з проведенням адміністративної реформи» від 14 січня 2020 року № 440-IX внесені зміни до Закону України  “Про державну службу” (далі-Закон), який набрав чинності з 13.02.2020 року.
Зазначеним законом врегульовано питання виплати вихідної допомоги державним службовцям при звільненні за ініціативою суб’єкта призначення.
Тепер у ч. 4 ст. 87 Закону внесено зміни, якими передбачено, що у разі звільнення з державної служби на підставі пунктів 1 (скорочення чисельності або штату державних службовців, скорочення посади державної служби внаслідок зміни структури або штатного розпису державного органу без скорочення чисельності або штату державних службовців, реорганізація державного органу) та 1? (ліквідація державного органу)  ч. 1 цієї статті  державному службовцю виплачується вихідна допомога у розмірі двох середньомісячних заробітних плат.
Суб’єкт призначення або керівник державної служби попереджає державного службовця про наступне звільнення на зазначених підставах у письмовій формі не пізніше ніж за 30 календарних днів і може пропонувати державному службовцю будь-яку вакантну посаду державної служби у тому самому державному органі (за наявності). При цьому не застосовуються положення законодавства про працю щодо обов’язку отримання згоди виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника) на звільнення.
Крім того, внесено доповнення до частини п’ятої ст.87 Закону в частині  оформлення і видачі трудової книжки, а також розрахунку при звільненні протягом 7 днів з дня звільнення при звільненні державного службовця у період його тимчасової непрацездатності або відпустки.

Датою звільнення при цьому є перший робочий день, наступний за днем закінчення тимчасової непрацездатності, зазначеним у документі про тимчасову непрацездатність, або першим робочим днем після закінчення відпустки.

Бажаєте отримувати профспілкові новини першими?

    * надсилаємо тільки корисну інформацію / * ваші данні не потраплять до третіх лиць