ВИСТУП ДИРЕКТОРА БЮРО МОП З ПИТАНЬ ДІЯЛЬНОСТІ ТРУДЯЩИХ МАРІЇ ЕЛЕНИ АНДРЕ НА VIII З’ЇЗДІ ФПУ

Шановний пане Голово Григорій Осовий! Шановні делегати з’їзду та члени Федерації профспілок України!

Мені дуже приємно звернутися сьогодні до учасників вашого з’їзду. Прийміть найтепліші вітання від Генерального директора Міжнародної організації праці Гая Райдера та від колег із штаб-квартири МОП у Женеві.

Я дуже рада бачити, що незважаючи на поточні кризи, ваше профоб’єднання проводить свій з’їзд.

З’їзд профспілок – це серце профспілкової демократії. На його початку я хотіла би побажати усім вам успішного з’їзду та плідних дискусій.

Цей з’їзд відбувається у нелегкий час. Останній рік був дуже важким роком, який змінив світ для профспілок та працівників. Особливо складним він був для профспілок в Україні.

Дозвольте мені розпочати з проблем Covid-19 та світу праці:

У відповідь на кризу Covid-19 МОП розробила політичні рамки, які містять рекомендації для кожної держави-члена та соціальних партнерів. Ці рамки включають чотири стовпа дій:

Стовп 1: Стимулювання економіки та зайнятості.

Стовп 2: Підтримка підприємств, робочих місць та доходів.

Стовп 3: Захист працівників на робочих місцях.

Стовп 4: Опора на соціальний діалог для пошуку рішень.

У кожному з цих стовпів основою будь-якої політики з подолання Covid-19 мають бути міжнародні трудові норми.

Крім того, дії у кожному стовпі повинні враховувати особливо складне становище неформальних працівників, працівників-мігрантів та працюючих жінок. Ці групи дуже постраждали, і потребують особливої уваги як під час пандемії, так і в період відновлення після неї.

У цих чотирьох сферах уряд повинен співпрацювати з профспілками для того, щоб забезпечити реалізацію реалістичної політики у відповідь на Covid-19, яка матиме позитивні наслідки для працівників та простих громадян.

Пропозиції профспілок, що базуються на фактичних даних, повинні враховуватися при формуванні національної політики. Наш досвід чітко свідчить, що країни, в яких застосовувався тристоронній діалог для напрацювання відповіді на Covid-19, демонструють кращі показники, ніж ті країни, які цього не робили. Важливість соціального діалогу стала одним із уроків, винесених нами з цієї пандемії.

Хотіла би зупинитися на особливо важкому становищі працівників-мігрантів. Чимало українців працюють за кордоном, і ця категорія працівників також сильно постраждала від пандемії.

Я вдячна за роботу, проведену ФПУ в цьому відношенні, і за міжнародну співпрацю в профспілковому русі, в якій ви берете участь. Ця важлива робота повинна продовжуватися.

Профспілки, які включать у свої стратегії нові категорії працівників, будуть сильнішими у майбутньому.

Беручи до уваги поточну драматичну ситуацію, ми не можемо ігнорувати, що пандемія має й певні позитивні наслідки. Але для цього потрібно вірно діяти у відповідь на неї і створити можливість «будувати краще майбутнє» – це відбудеться, якщо ви зможете використати пандемію для створення кращих реалій для майбутнього, розширення простору для соціального діалогу та підвищення актуальності профспілок для працівників.

У деяких країнах Європи кількість членів профспілок зросла під час пандемії, оскільки працівники відчули себе менш захищеними, а профспілки активізували відповідні послуги, наприклад, такі, як правова допомога тим, хто втратив роботу.

Ми також бачимо, що профспілковий рух швидко перейшов до нових засобів комунікації та нових комунікаційних стратегій.

Той факт, що я зараз звертаюся до вашого з’їзду по відеозв’язку через Zoom, а не шляхом фізичної присутності, є лише одним із прикладів цього. Широке використання засобів онлайн-спілкування – один з тих цінних уроків, які ми повинні взяти з собою в майбутнє.

Після останніх великих криз у світі праці – фінансової кризи та кризи робочих місць 2008 року – нам не вдалося належним чином засвоїти отримані уроки і зробити наші суспільства більш стійкими та справедливими. Цього разу у нас має вийти краще. Це завдання для всіх нас.

В Україні пандемія є лише одним із численних викликів, з якими сьогодні стикається профспілковий рух.

Ми отримуємо повідомлення про спроби підірвати права профспілок. Ми уважно стежимо за цим, і я хочу запевнити вас, що ми в МОП сприймаємо ці повідомлення надзвичайно серйозно.

Будучи членом МОП та ратифікувавши вісім основоположних конвенцій МОП, уряд України взяв на себе міжнародні зобов’язання забезпечити працівникам та профспілкам основні прав у сфері праці.

Ще одне гостре питання на порядку денному – це поточна реформа трудового законодавства.

Я мала можливість обговорити цю тему з вашим керівництвом під час свого візиту до Києва у травні 2019 року. На жаль, вона залишається однією з основних проблем, і, схоже, на сьогодні ми не наблизилися до її вирішення.

У цьому місці я хотіла би послатися на Аналітичну записку ООН, підготовлену в жовтні минулого року. У ній не лише МОП, а й вся система органів ООН дають чіткий сигнал Україні:

  • • Реформа трудового законодавства має впроваджуватися згідно з Конвенціями МОП і ґрунтуватися на принципі соціального діалогу та трипартизму.
  • • Необхідно гарантувати основновоположні права працівників на вступ до організацій за власним вибором і на колективні переговори. Слід передбачити пріоритет профспілок і їхніх прерогатив.
  • • Слід забезпечити правові шляхи розв’язання трудових спорів і спростити опротестування працівниками свого трудового статусу.
  • • Трудові відносини мають визначатися насамперед фактами, що стосуються виконання роботи й оплати праці працівника.
  • • Принципи заборони дискримінації та сприяння гендерній рівності повинні бути закріплені та підкріплені правовими інструментами для забезпечення їхньої ефективної реалізації.
  • • Повинні бути чітко вказані та доповнені процедурними гарантіями та неупередженими процесами оскарження підстави, які не становлять поважних причин для припинення трудових відносин.
  • • Повноваження інспекції праці слід посилити, й вони мають включати всі основні принципи та права в сфері праці.

Реформа трудового законодавства може бути успішною тільки якщо соціальні партнери будуть задіяні до неї і до їхньої думки будуть прислухатися через реальний соціальний діалог. Від міцніших партнерських стосунків та кращого діалогу виграють на лише профспілки, але й уся держава, Україна, тому вони сьогодні важливіші, ніж будь-коли раніше.

Ви також пам’ятаєте про підписання національної Програми гідної праці у грудні минулого року, першочерговим завданням у якій визначено Покращення соціального діалогу, включаючи посилення соціальних партнерів та покращення колективних переговорів на галузевому рівні. Це зобов’язання стосується всіх трьох сторін в Україні.

За допомогою цих рамок та через різні проекти та програми, МОП буде й надалі надавати підтримку вашій організації та Україні в найближчі роки.

Дякую за увагу. Бажаю вам успішного Конгресу!

За матеріалами ФПУ

Бажаєте отримувати профспілкові новини першими?

    * надсилаємо тільки корисну інформацію / * ваші данні не потраплять до третіх лиць