Які відпустки може використати працівник під час воєнного стану


Документом, який встановлює державні гарантії та права працівниківна відпустки, визначає умови, тривалість і порядок їх надання, є Закон України «Про відпустки» від 15.11.1996 р. № 504/96-ВР (далі — Закон про відпустки).

Статтею 4 Закону про відпустки, зокрема, встановлені такі види відпусток:

 • щорічні:
  • основна (ст. 6 Закону про відпустки);
  • додаткова за роботу зі шкідливими та важкими умовами праці (ст. 7 Закону про відпустки);
  • додаткова за особливий характер праці (ст. 8 Закону про відпустки);
  • інші додаткові відпустки, передбачені законодавством;
    
 • соціальні:
  • відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами (ст. 17 Закону про відпустки);
  • відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (ст. 18 Закону про відпустки);
  • відпустка у зв’язку з усиновленням дитини (ст. 181 Закону про відпустки);
  • додаткова відпустка працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину — особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи (ст. 19 Закону про відпустки);
  • відпустка при народженні дитини (ст. 191 Закону про відпустки);
 • відпустки без збереження заробітної плати (ст. 2526 Закону про відпустки).

Законодавством, колективним договором, угодою та трудовим договором можуть установлюватися й інші види відпусток. Ідеться про «чорнобильську» та інші додаткові відпустки.

Про надання навчальних відпусток не йдеться, адже це питання під час воєнного стану не є актуальним.

З’ясуємо, які ж відпустки можуть бути використані працівником під час воєнного стану.

Під час воєнного стану невикористані щорічні відпустки, попри їх вид (основна чи додаткова), можуть бути надані працівнику. Тож якщо працівник має бажання їх використати, він може це зробити. Зазвичай відпустки оформляли за заявами або попередженнями про початок відпусток. Але, зважаючи на надзвичайний стан, заяви працівників можуть бути надіслані будь-яким способом. Наразі найдоступнішим способом є різні месенджери: Viber, Telegram тощо. Тобто якщо роботодавцю надійде така заява і він не проти надати відпустку (на сьогодні роботодавець, якщо йдеться про підприємства некритичної інфраструктури та розміщені там, де ведуться воєнні дії, навряд чи буде проти їх надання), працівник, який відповідає за ведення кадрового обліку, або той, хто його замінює, має видати наказ про надання щорічної (основної чи додаткової) відпустки.

Нагадаємо, що за робочий рік надається щорічна основна відпустка тривалістю 24 календарних дні, хоча ця тривалість може бути більшою  залежно від позиції підприємства. Додаткові відпустки надаються тривалістю, яка встановлюється колективним чи трудовим договором залежно від результатів атестації робочих місць за умовами праці та часу зайнятості працівника в цих умовах. Конкретна тривалість щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці встановлюється колективним чи трудовим договором залежно від часу зайнятості працівника в цих умовах.

Зауважимо, що до стажу роботи, що дає право на щорічні додаткові відпустки (ст. 7 і 8 Закону про відпустки), зараховуються час фактичної роботи із шкідливими, важкими умовами або з особливим характером праці, якщо працівник зайнятий у цих умовах не менше половини тривалості робочого дня, встановленої для працівників такого виробництва, цеху, професії або посади.

Щорічні додаткові відпустки за бажанням працівника можуть надаватись одночасно із щорічною основною відпусткою або окремо від неї.

Законом також установлено обмеження загальної тривалості щорічних основної та додаткових відпусток (не може перевищувати 59 календарних днів, а для працівників, зайнятих на підземних гірничих роботах, — 69  календарних днів) за один робочий рік. Але на випадок, коли працівнику після використання в робочому році щорічної відпустки за цей рік надається невикористана щорічна відпустка за минулий період, зазначене обмеження не поширюється. Адже якщо працівник з будь-яких причин не скористався своїм правом на щорічну відпустку за декілька попередніх років, то він має право їх використати.

Будь-які соціальні відпустки теж можуть бути надані в разі бажання працівника їх отримати. Для цього надсилається заява й оформлюється наказ. Відпустки у зв’язку із вагітністю та пологами та для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку також можуть надаватися, втім, зараз їх надання траплятиметься рідше порівняно з іншими. 

Відпустки без збереження заробітної плати також можуть надаватися за бажанням працівників. І це стосується як «обов’язкових» відпусток, так і тих, що надаються за згодою сторін (за сімейних обставин чи надання «карантинної» відпустки).
 Будь-яка вищеперелічена відпустка не може надаватися примусово.

Особливо це стосується відпусток без збереження заробітної плати. Тобто роботодавець не має права звернутися до працівника з вимогою про написання заяви про надання відпустки без збереження заробітної плати. Втім, якщо працівник напише заяву про надання йому відпустки без збереження заробітної плати, що надається в обов’язковому порядку, та/або відпустки без збереження заробітної плати, що надається за угодою сторін у порядку, визначеному законодавством (ст. 25, 26 Закону про відпустки), роботодавець може їх надати. Наприклад, на час карантину, який діє до 31 березня 2022 р., може бути надана відпустка без збереження заробітної плати («карантинна» відпустка), адже строк перебування у відпустці без збереження заробітної плати за згодою сторін не обмежується 15 календарними днями. Пропозиції щодо табелювання вказаних відпусток наведені в таблиці.

Ознайомити працівника з оформленим наказом можна у зручний для підприємства спосіб. Для прикладу, це може бути надсилання фрази «Ознайомлений із наказом» через Viber, Telegram тощо (як надсилалася заява).

Зазначимо, що період усіх відпусток (окрім відпусток для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку) зараховується до стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку.

Таблиця умовних позначень відпусток
Умовні позначенняБуквений код
Основна щорічна відпустка (ст. 6 Закону про відпустки)В
Щорічна додаткова відпустка (ст. 7 і 8 Закону про відпустки)Д
Додаткова відпустка без збереження заробітної плати в обов’язковому порядку (ст. 25, крім п. 3, 12, 13, 17 Закону про відпустки)ДБ
Додаткова оплачувана відпустка працівникам, які мають дітей (ст. 19 Закону про відпустки)ДО
Відпустка без збереження заробітної плати в обов’язковому порядку (ст. 25 Закону про відпустки)ОВ
Відпустка без збереження заробітної плати за згодою сторін (ст. 26 Закону про відпустки)НА
Відпустка без збереження заробітної плати за згодою сторін на період карантину (ч. 3 ст. 26 Закону про відпустки)КВ
Інші відпустки без збереження заробітної плати (на період припинення виконання робіт)БЗ

Зразок заяви про надання щорічної відпустки

Зразок наказу про надання щорічної відпустки

Зразок заяви про надання додаткової відпустки «на дітей»

Зразок наказу про надання додаткової відпустки матері,
яка має двох дітей віком до 15 років

Зразок заяви про надання відпустки без збереження заробітної плати на період карантину

Зразок наказу про надання відпустки без збереження заробітної плати на період карантину

Галина Гороховська

керівниця Центру кадрового консалтингу, головна редакторка газети “Консультант Кадровика»

Джерело: https://profpressa.com/blogs/iaki-vidpustki-pid-chas-voiennogo-stanu-mozhut-buti-vikoristani-pratsivnikom

Бажаєте отримувати профспілкові новини першими?

  * надсилаємо тільки корисну інформацію / * ваші данні не потраплять до третіх лиць