ЗАТВЕРДЖЕНІ МІНІМАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ТА БЕЗПЕКИ ПРАЦІВНИКІВ, ЯКІ ПІДДАЮТЬСЯ ВПЛИВУ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПОЛІВ

Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 13.01.2023 № 81 затверджені Мінімальні вимоги  до охорони здоров’я та безпеки працівників, які піддаються впливу електромагнітних полів  (далі – Мінімальні вимоги).

Ці Мінімальні вимоги визначають граничні значення експозиції, рівні дії електромагнітних полів (ЕМП) та організацію проведення оцінки ризиків, пов’язаних із впливом ЕМП на працівників. 

Мінімальні вимоги поширюються на підприємства, установи, організації незалежно від форм власності та підпорядкування, на яких технологічний процес, використовуване обладнання, сировина та матеріали є потенційними джерелами шкідливих і небезпечних виробничих факторів, зокрема пов’язані з ЕМП, які можуть несприятливо впливати на стан здоров’я та безпеку працівників.

Мінімальні вимоги містять розділи:

І. Загальні положення.

ІІ. Граничні значення експозиції та рівні дії електромагнітних полів.

ІІІ. Визначення та оцінювання ризиків, пов’язаних із впливом електромагнітних полів.

ІV. Заходи, спрямовані на уникнення або зменшення впливу електромагнітних полів.

V. Інформування та навчання працівників.

VІ. Нагляд за станом здоров’я працівників.

У Додатках до Мінімальних вимог наведено:

ü  Фізичні величини впливу електромагнітних полів.

ü  Граничні значення експозиції та рівні дії у частотному діапазоні від 0 Гц до 10 МГц (нетермічні (нетеплові) впливи).

ü  Граничні значення експозиції та рівні дії у частотному діапазоні від 100 кГц до 300 ГГц (термічні (теплові) впливи).

Роботодавець повинен організовувати проведення (атестованими на проведення гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища суб’єктами господарювання) оцінки ризиків для працівників, вимірювання та розрахунки рівнів ЕМП на робочому місці в строки, передбачені колективним договором, але не рідше ніж один раз на п’ять років.

На підставі оцінки ризику робочі місця, де працівники зазнають небезпеку впливу ЕМП, які не перевищують рівня дії (РД) та граничних значень експозиції (далі – ГЗЕ) для впливу на здоров’я та ГЗЕ для сенсорних впливів, роботодавець розробляє та впроваджує план дій, з обов’язковим включенням до нього технічних та/або організаційних заходів для запобігання перевищенню ГЗЕ.

На підставі оцінки ризику робочі місця, де працівники зазнають небезпеку впливу ЕМП, які перевищують рівні ГЗЕ, необхідно позначити відповідними позначками та обмежити доступ до них.

Роботодавець, у разі якщо, незважаючи на всі вжиті заходи, перевищення ГЗЕ для впливу на здоров’я та ГЗЕ для сенсорних впливів зберігається, негайно вживає заходів для їх зниження до відповідного рівня, визначає та реєструє причини перевищення ГЗЕ, змінює та доповнює план дій відповідними превентивними та захисними заходами.

Для населення гранично допустимий рівень ЕМП для радіотехнічних об’єктів (зокрема, Wi-Fi-пристрої), що працюють у діапазонах мікрохвильового випромінювання (ГГц), встановлено на рівні 100 мкВт/см2 (1 Вт/м2) (п. 1.3.3 Державних санітарних норм і правил захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань, затверджених наказом МОЗ України від 01.08.1996 № 239). Згідно з наказом МОЗ України від 30.11.2020 № 2764 попередню норму збільшено в 10 разів (до внесення змін допустима норма становила 10 мкВт/см2).

ГЗЕ для впливу на здоров’я ЕМП на працівників у частотному діапазоні мікрохвильового випромінювання (від 6 до 300 ГГц) встановлено на рівні  50 Вт/м2 (таблиця «ГЗЕ для впливу на здоров’я ЕМП у частотному діапазоні від 6 до 300 ГГц» розділу І додатка 3 до Мінімальних вимог).

Тобто граничне значення ЕМП для виробництв та для населення відрізняється в 50 разів.

УВАГА! Наказ набирає чинності через шість місяців після припинення або скасування воєнного стану в Україні.

Джерело: Редакція журналу «Охорона праці».

Департамент охорони праці апарату ФПУ

Бажаєте отримувати профспілкові новини першими?

    * надсилаємо тільки корисну інформацію / * ваші данні не потраплять до третіх лиць