Організаційна структура Профспілки, розвиток та зміцнення спроможності Профспілки

Одним із найвагоміших показників ефективної діяльності профспілок, і Профспілка працівників державних установ України не є виключенням, є чисельність їх членів. Протягом звітного періоду виборними органами організацій Профспілки усіх рівнів значна увага приділялась питанням зміцнення організаційної структури  Профспілки.

Зокрема, у 2016-2020 роках (з 01.01.2016 по 01.10.2020, надалі-звітний період) до організаційних ланок Профспілки приєднались більш як 100 нових первинних профспілкових організацій. Серед них, первинні профспілкові організації Секретаріату  Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Міністерства культури України, Управління справами апарату Верховної Ради України (ППДУ м.Києва), територіальних управлінь Служби судової охорони  Волинської, Тернопільської, Хмельницької областей, Управління Державної міграційної служби у Чернівецькій області, Головного управління Держпраці Дніпропетровської області, Львівського медичного коледжу та інші.

Налагоджена робота виборних органів Профспілки  в рамках соціального діалогу, застосування різних форм і методів профспілкової роботи стали  вагомими чинниками у створенні 407 первинних профспілкових організацій Профспілки у новостворених  територіальних громадах.

Під час розгляду питань ЦК Профспілки, його президією щодо щорічних статистичних звітів, мотиваційного пакету для профспілковців та інших  було винесено близько 30 рекомендацій  з метою збереження діючих організацій Профспілки, залучення нових організацій, а відтак і збільшення членів Профспілки. Однак, процеси децентралізації, і, як наслідок, масові звільнення працівників районних державних адміністрацій, – були об’єктивними чинниками, що сприяли відтоку профспілкового членства.

На початку 2016 року Профспілка налічувала 263 137 осіб, з них 255 127 осі – це працюючі члени Профспілки. Чисельність працюючих в установах, організаціях, підприємствах, де створені первинні профспілкові організації становила 309 552 особи, і члени Профспілки склали відповідно 82,4 % від них.

Станом на 01 жовтня 2020 року чисельність Профспілки становила 173 810 осіб, з них 171 814 осіб – це працюючі члени Профспілки. Чисельність працюючих там, де створені первинні профспілкові організації становила – 226 065 особи , і члени Профспілки відповідно склали 76,00 % від них.

Таким чином, Профспілка за звітний період зменшилась на 89 327 осіб, а кількість працюючих там, де створені первинні організації Профспілки, зменшилась на  83 487 чоловік.

Разом з тим, у порівнянні з попереднім звітним періодом, з 2010 по 2015 рік, коли за 5 звітних років загальна чисельність Профспілки зменшилась на 42,6%, у поточному звітному періоді  зменшення  дещо сповільнилось і склало 34,0%.

Динаміка чисельності Профспілки перебувала у залежності від кількісного складу працівників державних установ і організацій та органів місцевого самоврядування. Так, наприклад, станом на 01.01.2015 року кількість державних службовців в Україні становила  242 028 осіб, а на 01.01.2019 року – 226 500 осіб.

Серед причин зменшення чисельності Профспілки було припинення членами Профспілки трудових відносин з установами, де діють  організації Профспілки  або вибуття їх на пенсію. За звітний період за власним бажанням з Профспілки  вибуло  43 292 особи.

Відповідно рішення президії ЦК Профспілки у 2019 році було вдосконалено статистичну форму щодо якісного і кількісного складу працюючих членів Профспілки, що дало можливість отримати більш точні дані щодо чисельності у розрізі установ, організацій, підприємств.

Кількісний склад державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування – членів Профспілки, станом на 01.01.2020

Станом на 01.10.2020 року у структурі Профспілки налічується 6496 первинних організацій, 400 районних, 67 міських, 40 об’єднаних, 25 регіональних організацій Профспілки. У порівнянні зі станом на 01.01.2016 року, кількість первинних організацій зменшилась  на 3795 організацій. Не відбулось значних змін у організаціях Профспілки інших рівнів. Зменшення кількості первинних організацій є переконливим свідченням у необхідності здійсненні змін у структурі організацій Профспілки, зокрема, запровадження інституту профспілкових представників та індивідуального членства у Профспілці.

Станом на 01.10.2020 року, у регіональних та територіальних організаціях Профспілки на штатній основі працюють 160,5 шт.од. Така ж чисельність штатних працівників  була станом на 01.01.2016 року.

Бажаєте отримувати профспілкові новини першими?

    * надсилаємо тільки корисну інформацію / * ваші данні не потраплять до третіх лиць