Основні засади організації навчання

Навчання профспілкового активу спрямоване на формування профактиву, здатного до постійного оновлення знань, професійної мобільності та швидкої адаптацiї до змiн i розвитку в суспільстві, системах управлiння та органiзацiї праці та базується на принципах демократизму, наступностi та безперервностi, незалежностi вiд втручання будь-яких політичних партій, інших громадських та релiгiйних органiзацiй. Навчальний процес організується з урахуванням можливостей сучасних iнформацiйних технологій навчання.

Організаційною формою системи навчання у Профспілці виступає Центр профспілкових знань (далі – Центр).

Центр організовує свою роботу як безпосередньо, так і через свої регіональні представництва: Західне, Східне, Південне, Північне.

Навчальний процес базується на багатоступеневій системі навчання:

Категорія учасників
Форма навчання
Провайдер

Голови первинних, територіальних організацій Профспілки, профактивісти, члени Молодіжних рад організацій Профспілки
Семінари-тренінги на тему: «Базовий курс навчання»Регіональні представництва Центру профспілкових знань

Голови регіональних організацій, працівники апаратів регіональних організацій Профспілки, тренери тренерської мережі
Семінари з підвищення кваліфікаціїЦентр профспілкових знань (м.Київ)

Тренери тренерської мережі

Тренінги для тренерів Профспілки

Центр профспілкових знань (м.Київ)

Члени Молодіжних рад, члени Профспілки

Семінари, тренінги для профспілкових активістів за програмами грантових організацій

Відділ навчання, інформаційного забезпечення та міжнародного співробітництва

Органiзацiя навчання за спільним проектом з Профспілкою державних службовців Швеції здійснюється відповідно до Аплікаційної форми Проекту «Розвиток державного сектору в Україні» на 2018-2020 рр.

З метою уніфікації програми навчання за темою базового курсу навчання профактиву формується Орієнтовний тематичний план модулів в обсязі не менше 15 навчальних годин (1 навч.год. становить 60 хв.), зміни та доповнення до якого затверджуються Навчально-методичною радою Профспілки.

Кожен модуль складається з тем, які вибудовуються у логічно-змістовній послідовності викладу матеріалу та визначається обсяг його аудиторних годин.

Навчальний процес здiйснюється у таких формах: навчальнi заняття, самостiйна робота, дистанційне навчання.

До роботи у проекті залучаються тренери Профспілки, які отримали базовий курс профспілкових знань у попередні роки, та мають певний досвід навчання профспілкового активу у регіонах, а також фахові викладачі, представники шведської Профспілки Fackfӧrbundet ST, міжнародних організацій (за згодою).

Виконавчий апарат Профспілки узагальнює потреби у навчанні з урахуванням пропозицій регіональних організацій Профспілки та формуватиме навчальні групи для навчання, зокрема у регіональних представництвах Центру.

Регіональними організаціями, на базі яких створені регіональні представництва, здійснюється: підготовка пропозицій щодо потреб у навчанні серед профспілкового активу, залучення тренерів Профспілки до викладання, організаційно-технічний супровід навчального процесу (вирішення питань пов’язаних з проживанням, харчуванням, забезпечення наявності приміщення, оснащеного належними технічними засобами, для проведення навчання тощо), розробка методичних матеріалів. Для забезпечення узгодження дій в організації навчального процесу впроваджується діяльність координаторів регіональних представництв з числа працівників апаратів регіональних організацій (1 особа на кожне представництво).

Органiзацiя навчання здійснюється виконавчим апаратом Профспілки, технічне забезпечення його проведення – регіональними представництвами Центру.

Для координації роботи в регіональних представництвах вводяться координатори з числа працівників регіональних організацій Профспілки, на базі яких функціонують регіональні представництва Центру.

Під час навчання, як правило, використовуються мультимедійне обладнання, фліпчарт, інтернет-зв’язок тощо. У процесі проведення навчання здійснюється опитування, анкетування учасників щодо їх очікувань від навчання, оцінки початкової ситуації у первинній профспілковій організації, яку вони представляють та опитування після проведення навчання з виявлення змін поглядів членів профспілки на профспілкові цінності, підвищення спроможності навчених голів первинних профспілкових організацій у захисті соціально-економічних та трудових прав членів профспілки.

Бажаєте отримувати профспілкові новини першими?

    * надсилаємо тільки корисну інформацію / * ваші данні не потраплять до третіх лиць