Переведення

Переведення — це зміна істотних умов трудового договору, обумовлених під час його укладення.

Кодекс законів про працю України містить декілька видів переведення:

  • на іншу роботу на тому ж підприємстві, в установі, організації;
  • на роботу на інше підприємство, в установу, організацію;
  • на роботу в іншу місцевість разом з установою або окремо від неї;
  • на легшу роботу на постійній або тимчасовій основі (ст. 170 КЗпП)

Перелічені вище види переведень (крім переходу на легшу роботу) носять постійний характер і допускаються тільки за згодою працівника.

 Проте КЗпП у ст. 33 і 34 виділяє й тимчасові переведення. Так, роботодавець вправі без згоди працівника перевести його на іншу роботу у цій установі на строк до одного місяця у таких випадках (ч. 2 ст. 33 КЗпП):

— для відвернення або ліквідації наслідків стихійного лиха, епідемій, епізоотій, виробничих аварій;

— при виникненні інших обставин, які ставлять або можуть поставити під загрозу життя чи нормальні життєві умови людей.

Також у разі простою працівники можуть бути переведені за їх згодою з урахуванням спеціальності і кваліфікації на іншу роботу на тому ж підприємстві, в установі, організації на весь час простою або на інше підприємство, в установу, організацію, але в тій самій місцевості на строк до одного місяця (ст. 34 КЗпП).

Важливо, що статтею 32 КЗпП  також вводиться  поняття переміщення.  Під переміщенням розуміють перехід працівника у цій установі на інше робоче місце, в інший структурний підрозділ на території установи в ме­жах тієї ж місцевості, доручення роботи на іншому механізмі або агрегаті при продовженні роботи за тією ж спеціальністю, кваліфікацією чи посадою і з тими ж істотними умовами праці. (Абзац другий п. 31 Постанови № 9 Верховного Суду “Про практику розгляду судами трудових спорів”).

Під істотними умовами праці маються на увазі наступні характеристики  – система та розмір оплати праці, пільги, режим роботи, встановлення або скасування неповного робочого часу, суміщення професій, зміна розрядів і найменування посад.

Пам’ятайте про гарантії, закріплені за переведеними працівниками на іншу роботу:

— робота за посадою (професією), на яку переводять працівника, не повинна бути протипоказана йому за станом здоров’я;

— переведеним працівникам не можна встановлювати випробувальний строк;

— при переведенні працівника на іншу постійну нижчеоплачувану роботу за працівником зберігається його попередній середній заробіток протягом двох тижнів з дня переведення (ч. 1 ст. 114 КЗпП).

Бажаєте отримувати профспілкові новини першими?

    * надсилаємо тільки корисну інформацію / * ваші данні не потраплять до третіх лиць