Соціальні відпустки для певних категорій жінок

До соціальних відпусток належать:

1)  відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами

2) відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;

3) відпустка у зв’язку з усиновленням дитини;

4)  додаткова відпустка працівникам, які мають дітей.

На підставі медичного висновку жінкам надається оплачувана відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами тривалістю 70 календарних днів до пологів і 56 (у разі народження двох і більше дітей та у разі ускладнення пологів – 70) календарних днів після пологів, починаючи з дня пологів.

Тривалість відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами обчислюється сумарно і становить 126 календарних днів (140 календарних днів – у разі народження двох і більше дітей та у разі ускладнення пологів). Вона надається жінкам повністю незалежно від кількості днів, фактично використаних до пологів.

У разі, якщо дитина потребує домашнього догляду, жінці в обов’язковому порядку надається відпустка без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку.

За бажанням жінки їй надається відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку з виплатою за ці періоди допомоги відповідно до законодавства.

Важливо! Відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею віку трьох років не надається, якщо дитина перебуває на державному утриманні, крім прийомних дітей у прийомних сім’ях та дітей-вихованців у дитячих будинках сімейного типу.

Крім того, жінка має право звернутися до роботодавця з заявою про приєднання до відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами щорічну основну і додаткову відпустку незалежно від тривалості її роботи на даному підприємстві, в установі, організації в поточному робочому році. У даному випадку роботодавець зобов’язаний це виконати !

Важливо! Відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відпустка без збереження заробітної плати (частини третя та шоста статті 179 цього Кодексу) зараховуються як до загального, так і до безперервного стажу роботи і до стажу роботи за спеціальністю. Проте, зазначений час відпусток, до стажу роботи, що дає право на щорічну відпустку, не зараховується.

Щодо надання відпустки у зв’язку з усиновленням дитини слід зазначити, що жінкам, які усиновили новонароджених дітей безпосередньо з пологового будинку, надається відпустка з дня усиновлення тривалістю 56 календарних днів (70 календарних днів – при усиновленні двох і більше дітей) з виплатою державної допомоги у встановленому порядку.

Жінкам, які усиновили дитину з числа дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, старше трьох років, надається одноразова оплачувана відпустка у зв’язку з усиновленням дитини тривалістю 56 календарних днів (70 календарних днів – при усиновленні двох і більше дітей) без урахування святкових і неробочих днів після набрання законної сили рішенням про усиновлення дитини. Ця відпустка може бути використана також батьком дитини.

Також щорічна додаткова відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів надається:

  • жінці, яка працює має  двох або більше дітей віком до 15 років, або 
  • жінці, яка працює та має дитину з інвалідністю, або
  • жінці, яка працює та усиновила дитину, або
  • жінці, яка працює та є матір’ю особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, або
  • жінці, яка працює, якщо вона є одинокою матір’ю
  • батьку дитини або особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, який виховує їх без матері (у тому числі у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі)
  • особі, яка взяла під опіку дитину або особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи

Важливо! За наявності декількох підстав для надання цієї відпустки її загальна тривалість не може перевищувати 17 календарних днів.

Бажаєте отримувати профспілкові новини першими?

    * надсилаємо тільки корисну інформацію / * ваші данні не потраплять до третіх лиць