Відпустки, простій у воєнний період: на актуальні питання роботи відповідає НАДС

  • Чи може керівник державної служби відмовити державним службовцю або посадовій особі органу місцевого самоврядування у наданні відпустки за графіком відпусток, враховуючи режим воєнного стану? 

Статтею 11 Закону України “Про відпустки” передбачені умови перенесення власником періодів відпусток працівників, які визначені відповідними графіками. Наведеним положенням передбачено, що щорічна відпустка за ініціативою власника або уповноваженого ним органу, як виняток, може бути перенесена на інший період тільки за письмовою згодою працівника та за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) або іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом у разі, коли надання щорічної відпустки в раніше обумовлений період може несприятливо відбитися на нормальному ході роботи підприємства, та за умови, що частина відпустки тривалістю не менше 24 календарних днів буде використана в поточному робочому році. Разом з тим, НАДС наразі рекомендує уникати відмов у наданні державним службовцям та посадовим особам органів місцевого самоврядування відпусток, на які вони мають право. 

  • Чи може керівник зобов’язати виконувати службові завдання під час оголошеного у державному органі оплачуваного простою? 

Відповідно до статті 34 КЗпП України простій – це зупинення роботи, викликане відсутністю організаційних або технічних умов, необхідних для виконання роботи, невідворотною силою або іншими обставинами. У разі простою працівники можуть бути переведені за їх згодою з урахуванням спеціальності і кваліфікації на іншу роботу на тому ж підприємстві, в установі, організації на весь час простою або на інше підприємство, в установу, організацію, але в тій самій місцевості на строк до одного місяця. Отже, період простою передбачає неможливість виконання обов’язків за посадою. Таким чином відповідь на питання – ні, керівник не може в жодному разі зобов’язувати державного службовця виконувати свої посадові обов’язки у разі простою. 

  • Чи може керівник відправляти працівників за свій рахунок до закінчення воєнного стану?

Позиція НАДС в такій ситуації є однозначною, державний службовець не може бути відправлений у відпустку, зокрема у відпустку без збереження заробітної плати, примусово, тобто без його власного бажання. Для будь-якої відпустки державний службовець має написати заяву і попросити про надання відповідного виду відпустки із зазначенням строку її тривалості. 

У разі неможливості виконання органом, його структурним підрозділом або державним службовців своїх завдань і функцій через відсутність організаційних або технічних умов, необхідних для виконання роботи, невідворотною силою або іншими обставинами, для відповідних державних службовців (структурного підрозділу або органу в цілому) варто оголошувати простій.

Зважайте на те, що простій варто оголошувати у разі неможливості виконання державними службовцями завдань за посадами дистанційно.

Звертаємо увагу, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 07 березня 2022 року № 221 керівникам державних органів, підприємств, установ та організацій, що фінансуються або дотуються з бюджету, надано право до припинення чи скасування воєнного стану в Україні в межах фонду заробітної плати, передбаченого у кошторисі, самостійно визначати розмір оплати часу простою працівників, але не нижче від двох третин тарифної ставки встановленого працівникові тарифного розряду (посадового окладу).

Така позиція НАДС детальніше розкрита у роз’ясненні від 04 березня 2022 р. № 149  щодо нез`явлення державних службовців на роботу та надання їм відпусток під час воєнного стану, а також оформлення відносин із державними службовцями, яких зараховано до територіальної оборони.

  • Чи має право на відпустку мама неповнолітньої дитини з метою здійснення перевезення дитини у безпечне місце тимчасового проживання?

Відповідно до статті 182-1 КЗпП та статті 19 Закону України «Про відпустки» одинокій матері може надаватися додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів.  Якщо жінка є одинокою матір’ю (жінка, яка не перебуває у шлюбі і у свідоцтві про народження дитини якої відсутній запис про батька дитини або запис про батька зроблено у встановленому порядку за вказівкою матері; вдова; жінка, яка виховує дитину без батька)  це має бути підтверджено відповідними документами. Також зазначаємо, що державному службовцю відповідно до законодавства про відпустки можуть надаватися і інші види відпусток. 

  • В установі оголошено простій. Чи можна під час простою надати працівнику відпустку без збереження заробітної плати за його заявою?

Законодавство з питань відпусток містить умови і порядок надання відпусток працівникам, включаючи державних службовців.  Цей порядок також поширюється на відпустки, що надаються під час простою. Таким чином, на думку НАДС, у разі оголошення в державному органі простою (стосовно всього органу, окремого структурного підрозділу або державного службовця) державному службовцю, на якого поширюється такий простій, доцільно надавати всі відпустки, на які він має право, включаючи відпустку без збереження заробітної плати. Така позиція НАДС відображена у роз’ясненні від 04 березня 2022 р. № 149 щодо нез`явлення державних службовців на роботу та надання їм відпусток під час воєнного стану, а також оформлення відносин із державними службовцями, яких зараховано до територіальної оборони. 

  • Чи можна покладати обов’язки на іншого працівника під час оголошення простою за такою посадою та здійснювати за це оплату?

Відповідно до статті 34 КЗпП України простій – це зупинення роботи, викликане відсутністю організаційних або технічних умов, необхідних для виконання роботи, невідворотною силою або іншими обставинами. 

Тобто простій передбачає зупинення роботи з об’єктивних причин та тимчасове припинення виконання посадових обов’язків. Таким чином, покладати обов’язки на іншого працівника за посадою на якій виник простій недоцільно.

У разі, якщо суб’єктом призначення приймається рішення про необхідність покладання посадових обов’язків за посадою щодо якої оголошено простій на іншого працівника виплата за додаткове навантаження здійснюється відповідно до частини третьої статті 52 Закону України «Про державну службу».

Джерело: https://nads.gov.ua/vidpovidi-na-aktualni-pitannya-roboti-derzhavnoyi-sluzhbi-u-voyennij-period/vidpustki-prostij

Бажаєте отримувати профспілкові новини першими?

    * надсилаємо тільки корисну інформацію / * ваші данні не потраплять до третіх лиць