Як отримати гідну оплату за випробувальний строк?

Поняття випробування міститься в ст. 26 Кодексу законів про працю України. Воно встановлюється при укладенні трудового договору з метою перевірити відповідність працівника займаній посаді (роботі). Прийняття з випробуванням погоджується між працівником і роботодавцем. Про роботу з випробуванням зазначається в наказі (розпорядженні) про прийняття на роботу.

Тому встановлення роботодавцем випробування в односторонньому порядку не дозволяється, і за таких обставин ця умова трудового договору не матиме юридичної сили.

Законодавством встановлюється, що у період випробування на працівника поширюються всі вимоги і гарантії законодавства про працю, у тому числі й щодо оплати праці. Тобто встановлення під час прийняття на роботу випробування для перевірки відповідності працівника роботі НЕ дає роботодавцям підстави утримувати працівника безоплатно!

Розмір заробітної плати особи під час випробування встановлююється пропорційно відпрацьованому часу, виходячи зі стандартних окладів працівників цього підприємства, установи чи організації. Крім того, заробітна плата працівника під час випробувального строку за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижчою за розмір мінімальної заробітної плати.

Зверніть увагу, що умова про випробування має бути внесена в письмово оформлений трудовий договір і повторена у наказі про прийняття на роботу!

Пам’ятайте, що роботодавці несуть відповідальність у вигляді штрафу за фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору. За кожного працівника, щодо якого скоєно порушення, роботодавець мусить сплатити штраф на користь держави у тридцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення (ст. 265 Кодексу законів про працю).

Випробування vs. стажування

Чи стикалися Ви з ситуацією, коли роботодавець бере Вас на роботу, але пропонує спочатку пройти стажування?

Давайте розберемося із поняттями “стажування” та “випробування”, оскільки вони мають різні юридичні наслідки для працівника.

На відміну від випробування, яке встановлюється з метою перевірки відповідності працівника роботі, яка йому доручається (ст.26 КЗпП), метою стажування є набуття досвіду з виконання професійних завдань та обов’язків, удосконалення професійних знань, умінь та навичок, вивчення та засвоєння нових технологій, техніки, набуття додаткових компетенцій (ст. 29 Закону України “Про зайнятість населення”).

Стажування можуть проходити студенти вищих та учні професійно-технічних навчальних закладів, що здобули професію (кваліфікацію) за освітньо-кваліфікаційним рівнем “кваліфікований робітник”, “молодший спеціаліст”, “бакалавр”, “спеціаліст” та продовжують навчатися на наступному освітньо-кваліфікаційному рівні.

Варто пам’ятати, що стажування студентів повинно проводитися у вільний від навчання час, а тривалість роботи під час стажування не повинна перевищувати тривалості робочого часу, встановленого законодавством для відповідної категорії працівників.

Про роботу з випробуванням зазначається в трудовому договорі та в наказі (розпорядженні) про прийняття на роботу.

У випадку стажування укладається договір про стажування (ТИПОВА ФОРМА ДОГОВОРУ затверджена Постановою Кабінету Міністрів), вноситься запис до трудової книжки, затверджується індивідуальна програма та видається наказ про проходження стажування, у якому зазначаються строки і місце його проходження (структурний підрозділ), спеціальність (кваліфікація) або професія (кваліфікаційний рівень) стажиста, режим стажування, а також його керівник.

Під час випробування на особу поширюються всі норми законодавства про працю, в тому числі щодо оплати праці, відпусток та інші соціальні гарантії.

За загальним правилом, стажування здійснюється на безоплатній основі, основне – отримати нові знання та досвід. Але, у разі, коли в період стажування студенти виконують професійні роботи, підприємство, за всі роботи, виконані відповідно до наданих завдань, здійснює виплату їм заробітної плати згідно з установленими системами оплати праці за нормами, розцінками, ставками (окладами) з урахуванням коефіцієнтів, доплат і надбавок.

Коли строк випробування закінчився, а працівник продовжує працювати, то він вважається таким, що витримав випробування, і наступне розірвання трудового договору допускається лише на загальних підставах. Нового трудового договору чи наказу роботодавець не видає.

У випадку невідповідності працівника займаній посаді, роботодавець має право звільнити такого працівника, проте лише протягом строку випробування (не виключено, що й в останній день), письмово попередивши його про це за три дні.

Після закінчення стажування роботодавець не зобов’язаний працевлаштовувати особу. Стажистові видається висновок про його результати, в якому зазначаються виконані роботи, оцінка якості їх виконання, а також характеристика професійної компетентності, особистих та ділових якостей.

Отже, термін “стажування” стосується переважно студентів вищих та учнів професійно-технічних навчальних закладів. Головна його ідея – навчити особу. Для інших категорій працівників перед початком роботи може встановлюватися випробування, обов’язково оплачуване, з метою оцінки особи на відповідність майбутній посаді.

Бажаєте отримувати профспілкові новини першими?

    * надсилаємо тільки корисну інформацію / * ваші данні не потраплять до третіх лиць