Як звільнити вашого директора

Якщо керівник підприємства, на якому ви працюєте, порушує ваші трудові права, ви можете його звільнити. Для цього необхідно залучитися допомогою профспілки.

На вимогу виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника), можливе розірвання трудового договору з керівником підприємства.

Це може відбутись, якщо він/вона:

– порушує законодавство про працю

– або порушує законодавство про колективні договори і угоди

– або порушує Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»

В зазначених випадках, профспілкові органи мають право вимагати розірвання трудового договору чи контракту з директором підприємства, згідно зі статтею 45 Кодексу Законів про Працю та статею 33 Закону України «Про профспілки, їх права та гарантії діяльності».

Профспілкові органи мають право вимагати розірвання трудового договору (контракту) з керівником підприємства, установи або організації, якщо він порушує цей Закон, законодавство про працю, про колективні договори та угоди.

Вимога профспілкових органів про розірвання трудового договору (контракту) є обов’язковою для розгляду і виконання. У разі незгоди з нею керівник, стосовно якого прийнято рішення, або орган чи особа, від яких залежить звільнення керівника, можуть у двотижневий строк оскаржити рішення профспілкового органу до місцевого суду. У цьому разі виконання вимоги про розірвання трудового договору зупиняється до винесення судом рішення.

Вимогу про розірвання трудового договору з керівником підприємства можна ставити навіть при одноразовому порушенні трудових прав – скажімо, якщо один раз відбулася затримка виплати заробітної плати.

Якщо ж вимоги виборного органу первинної профспілкової організації про звільнення керівника не виконано у строки, встановлені частиною другою ст. 45 КЗпП, невиконання обов’язку розірвати трудовий договір з керівником можна оскаржити в суді.

Бажаєте отримувати профспілкові новини першими?

    * надсилаємо тільки корисну інформацію / * ваші данні не потраплять до третіх лиць