Якими є особливості роботи на умовах суміщення та сумісництва?

Правовою основою для  роботи на умовах суміщення чи сумісництва є стаття 21 Кодексу законів про працю України, відповідно до якої  працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної і творчої праці шляхом укладення трудового договору на одному або одночасно на декількох підприємствах, в установах, організаціях, якщо інше не передбачене законодавством, колективним договором або угодою сторін.

Проте у зазначених поняттях плутаються не лише працівники, а й роботодавці, адже ці терміни схожі не лише з філологічного, а й з правового погляду.  Проведемо розмежування між ними.

Робота за сумісництвомРобота за суміщенням

Поняття

Виконання працівником, крім своєї основної, іншої регулярної оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час на тому ж (внутрішнє) або іншому підприємстві (зовнішнє).

Поняття: 
Виконання працівником на тому ж підприємстві поряд зі своєю основною роботою, обумовленою трудовим договором, додаткової роботи за іншою професією (посадою) або обов’язків тимчасово відсутнього працівника без звільнення від своєї основної роботи (ст. 105 КЗпП).

Час виконання роботи: 

У вільний від основної роботи час.
Наприклад, за основним місцем роботи працівник працює з 9:00 до 18:00, а з 19:30 до 21:30 він працює за сумісництвом на іншій посаді.

Важливо! Працівники державних підприємств можуть працювати за сумісництвом: у робочі дні – не більше 4 годин на день (п. 2 Постанови КМУ № 245 “Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій”) протягом місяця не повинна перевищувати половини місячної норми робочого часу

Час виконання роботи:

У той самий проміжок робочого часу, що відведений для основної роботи.
 
Наприклад, з 9:00 до 18:00 працівник суміщає роботу за основною посадою і за неосновною посадою (причина – інший працівник у відпустці або ж є вакантна посада).

Оформлення: 

Видається наказ про прийняття працівника на роботу за сумісництвом. Праця за сумісництвом відображається в табелі обліку робочого часу. Запис в трудову вноситься за бажанням працівника за основним місцем роботи (там вона і зберігається).

Оформлення: 

Видається наказ про допущення працівника до роботи за суміщенням професій (посад). Праця за суміщенням професій (посад) не відображається в табелі обліку робочого часу. Запис в трудову книжку не вноситься.

Заборони/обмеження: 

1) Для працівників державних підприємств, держслужбовців, працівників прокуратури, нотаріусів.

2) Для керівників державних підприємств, установ, організацій, їх заступників, керівників структурних підрозділів указаних підприємств та їх заступників
(за винятком наукової, викладацької, медичної та творчої діяльності).

Можуть бути передбачені обмеження:

1) У колективному договорі – для окремих професій і посад. Особливо це стосується працівників, зайнятих на важких роботах і на роботах зі шкідливими або небезпечними умовами праці, працівників віком до 18 років, вагітних жінок, оскільки їх додаткова робота може призвести до наслідків, які негативно позначаться на стані їх здоров’я і на безпеці виробництва.

2) У трудовому договорі – з будь-яким працівником.

Заборони/обмеження: 

Для суміщення заборон і обмежень у законодавстві не передбачено

Оплата праці: 

Оплата за фактично виконану роботу. 

Оплата праці: 

Доплата у відсотках до тарифної ставки за основним місцем роботи.

Розрахунок середньої заробітної плати: 

Заробітна плата за сумісництвом не включається в розрахунок середньої заробітної плати за основним місцем роботи, за деякими винятками  (наприклад, вчителям та викладачам, які працюють у декількох середніх загальноосвітніх, професійних та інших навчально-освітніх закладах, а також закладах вищої освіти, прирівняних до них по оплаті праці працівників, а також педагогічним працівникам дошкільних виховних, позашкільних та інших навчально-виховних закладів (як в одному, так і в кількох) (п. 10  Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств,  установ і організацій № 43)).

Розрахунок середньої заробітної плати: 

Доплата за суміщення професій (посад) включається до розрахунку середньої заробітної плати в повному обсязі

Щорічна відпустка: 

Надається тривалістю, передбаченою для посади, за якою працівник працює за сумісництвом. Щорічна відпустка надається одночасно з відпусткою за основним місцем роботи. У разі необхідності буде виплачуватися компенсація за невикористану відпустку при звільненні працівника.

Щорічна відпустка: 

Окремо не надається. Доплата за суміщення включається в розрахунок середньої заробітної плати при розрахунку заробітної плати за час відпустки за основною посадою.

Допомога при тимчасовій непрацездатності та допомога по вагітності та пологах: 

Виплачується за умов надання працівником необхідного переліку документів

Допомога ари тимчасовій непрацездатності та допомога по вагітності та пологах: 

Окремо не виплачується. Доплата за суміщення професій (посад) включається в розрахунок середньої заробітної плати при розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності за основною посадою

Бажаєте отримувати профспілкові новини першими?

    * надсилаємо тільки корисну інформацію / * ваші данні не потраплять до третіх лиць