Представництво молоді в організаціях профспілки. Розвиток молодіжної профспілкової мережі

Відповідно до ст. 8 Статут Профспілки працівників державних установ України та Програми дій Профспілки на 2015-2020 сприяння розвитку молодіжного руху в Профспілці, залучення студентської, працюючої молоді до роботи виборних органів Профспілки, реалізація молодіжної політики та здійснення заходів щодо соціального захисту молоді є одними із головних напрямів діяльності Профспілки. Сучасна суспільно-політична та економічна ситуація в країні, реформування багатьох сфер життєдіяльності держави, особливо державних інституцій, приводить до того, що молоді державні службовці та посадові особи органів місцевого самоврядування потребують особливого захисту та уваги за боку профспілки.

Відповідно до статистичних даних загальна чисельність молоді в Профспілці протягом 2016-2020 років складала:

Падіння відсотку молоді у загальній чисельності членів Профспілки є зумовлене, здебільшого, масовими вивільненнями державних службовців внаслідок реформування, скороченнями, а також зміною місця роботи.

Вихідною точкою розвитку молодіжної мережі Профспілки став 2016 рік. У квітні 2016 року головою Молодіжної ради Профспілки працівників було обрано Оксану Гузь. На засіданні Молодіжної ради було прийнято рішення щодо «перезавантаження» діяльності Молодіжної ради Профспілки.

На засіданні Президії ЦК Профспілки було розглянуто питання «Про Молодіжну раду Профспілки працівників державних установ України» №П-2-6 від 01.06.2016 р та прийнято рішення активізували та відновити активну роботу Молодіжної ради Профспілки як на всеукраїнському, так і на регіональному рівнях. На виконання постанови Президії було проведено детальний аналіз та моніторинг діяльності Молодіжних рад регіональних організацій Профспілки з метою визначення подальших кроків відновлення ефективної роботи молодіжної мережі. Постановою президії ЦК Профспілки № П-7-4 від 07.06.2016 «Про затвердження складу Молодіжної ради Профспілки працівників державних установ України» було визначено склад Молодіжної ради Профспілки. Станом на 07.06.2016 Молодіжна рада Профспілки налічувала 19 осіб, делегованих від молодіжних рад Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької, Чернігівської областей та м. Києва. Таким чином станом на 07.06.2016 молодіжні ради діяли у 18 регіональних організаціях Профспілки та м. Києві.

З 2016 року було взято курс на оновлення Молодіжної ради Профспілки, включення профспілкової молоді до складу президії та комітетів регіональних, територіальних організацій Профспілки. Так, було внесено зміни до Статуту Профспілки, відповідно до яких ст. 57 визначено, що голова Молодіжної ради організацій Профспілки входить до складу виборних органів організацій профспілки. Таким чином, було закріплено можливість для молоді мати вплив на прийняття рішень на місцях, формувати ефективні молодіжні профспілкові активи.

Починаючи з 2016 року Молодіжна рада Профспілки у своїй діяльності використовувала онлайн сервіси. Так, члени Молодіжної ради шляхом електронної комунікації мають можливість вносити пропозиції щодо подальшого плану роботи Молодіжної ради. Щорічно постановами президії ЦК Профспілки затверджується План роботи Молодіжної ради відповідно до подання Молодіжної ради Профспілки.

Завдяки налагодженій ефективній роботі профспілкової молоді та за підтримки керівництва Профспілки та голів регіональних організацій, протягом 2016-2020 років вдалось сформувати ефективну молодіжну профспілкову команду, сформувати регіональну мережу, налагодити комунікацію, залучити грантові кошти для проведення молодіжних заходів, вивести діяльність молодіжної ради Профспілки на рівень міжнародного профспілкового руху – увійти до складу Молодіжної мережі Європейської федерації профспілок громадського обслуговування та проводити заходи, семінари та навчання за підтримки Центру Солідарності Американської федерації праці.

За звітний період було розширено та активізовано молодіжну мережу на регіональному рівнях. Так протягом 2018-2020 років було створено Молодіжні ради в Закарпатській, Львівській, Луганській та Тернопільській регіональних організаціях Профспілки.

Станом на 01.11.2020 чисельність Молодіжної ради Профспілки складає 25 осіб. До складу Молодіжної ради Профспілки делеговані представники від кожної регіональної організації Профспілки, що дозволяє охопити молодіжною роботою всі регіони.

Формування та розвиток молодіжної профспілкової мережі є постійнодіючим процесом, оскільки завжди є потреба в лідерах (через вікові обмеження, зміни життєвих обставин тощо). А отже, робота з підтримки ефективної роботи Молодіжної ради Профспілки та молодіжних рад регіональних організацій профспілки потребує постійної уваги та моніторингу. Питання щодо стану роботи з молоддю в регіональних організаціях Профспілки слухалось на засіданні президії ЦК Профспілки «Про досвід роботи молодіжних рад (комісій) регіональних організацій Профспілки» №П-8-2 від 27.09.2017. Таким чином, протягом 2018-2020 років з метою покращення та активізації роботи було оновлено Молодіжні ради в Житомирській, Запорізькій, Івано-Франківській, Одеській, Рівненській, Хмельницькій, Чернігівській областях.

          На сьогодні залишається проблемним функціонування Молодіжних рад в Дніпропетровській, Донецькій, Київській, Сумській, Черкаській областях, де незважаючи на створення Молодіжних рад при регіональних організаціях, вони не функціонують або функціонують номінально.

          За звітний період Молодіжна рада Профспілки стала одним із основних учасників українського молодіжного профспілкового руху, та активно включилась в роботу Молодіжної ради Федерації Профспілок України. Голова Молодіжної ради Профспілки Оксана Гузь у 2018 році увійшла до складу виконавчого комітету Молодіжної ради ФПУ, що дозволило впливати на прийняття рішень, які стосуються молодіжної політики всеукраїнського профспілкового руху. Лише за 2016-2020 роки понад 75 представників молодіжного активу ППДУУ взяли участь в літніх, зимових профспілкових школах, молодіжних форумах, які проводились Федерацією профспілок України.

У 2016-2020 роках Молодіжна рада Профспілки активно проводила заходи з налагодження міжнародної комунікації та організації роботи з молодіжним міжнародним профспілковим рухом. У 2016 році вперше голова Молодіжної ради Профспілки не лише увійшла до Молодіжної мережі Європейської федерації профспілок громадського обслуговування, але у 2018 року була обрана до складу виконавчого комітету Молодіжної мережі ЄФПГО. Голову Молодіжної ради Профспілки було включено до групи з комунікації та проведення кампаній Молодіжної мережі ЄФПГО, що дозволить репрезентувати інтереси молоді Профспілки, мати можливість використовувати міжнародний досвід в своїй роботі. Це стало визнанням на міжнародному рівні досвіду молодіжної профспілкової роботи у Профспілці працівників державних установ України.

Голова Молодіжної рада Профспілки бере участь у роботі Молодіжної мережі EPSU (Європейської Федерації профспілок громадського обслуговування, ЄФПГО), членом якої вона є з 2015 року. Так було взято участь узасіданнях Молодіжної мережі ЄФПГО:

  • вересень 2017 р., Берлін, Німеччина;
  • серпень 2018 р., Софія, Болгарія;
  • червень 2020 р., Брюссель, Бельгія, он-лайн конференція Zoom.

Таким чином, за звітний період 2016-2020 було створено постійно діючу Молодіжну мережу Профспілки, яка активно функціонує як на рівні Профспілки, так і на всеукраїнському та міжнародному рівнях.

Бажаєте отримувати профспілкові новини першими?

    * надсилаємо тільки корисну інформацію / * ваші данні не потраплять до третіх лиць