Відповідно до положень Статуту профспілки

Членами нашої профспілкової організації є громадяни України, які пов’язані спільними інтересами за родом їх професійної (трудової) діяльності (служби, навчання), які працюють (служать) в органах державної влади та місцевого самоврядування, правоохоронних органах, Збройних силах України, інших державних установах, організаціях, підприємствах, банківських та фінансових установах, страхових компаніях і суміжних за родом діяльності інших організаціях незалежно від форм власності та видів господарювання, або навчаються у відомчих навчальних закладах, осіб, які звільнились у зв’язку з виходом на пенсію або тимчасово не працюють, а також іноземних громадян, які працюють або навчаються в державних установах, органах місцевого самоврядування та навчальних закладах Херсонщини.

Член профспілки – особа, яка входить до складу профспілки, визнає її статут та сплачує членські внески.

Громадяни України вільно обирають профспілку, до якої вони бажають вступити. Підставою для вступу до профспілки є заява громадянина (працівника), подана в первинну організацію профспілки. При створенні профспілки прийом до неї здійснюється установчими зборами.

Ніхто не може бути примушений вступати або не вступати до профспілки.

IІI. ЧЛЕНИ ПРОФСПІЛКИ, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ  
Стаття 14. Членами Профспілки можуть бути особи, які визнають і виконують Статут та сплачують членські внески. У виняткових випадках за рішенням виборного органу організації Профспілки допускається подвійне членство.
Стаття 15. Членство в Профспілці є добровільним. Прийняття в члени Профспілки проводиться первинною організацією Профспілки або її виборним органом на підставі особистої заяви в місячний термін з дня її подання. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх на зборах, конференції, засіданні виборного органу.
Стаття 16. Членський квиток (єдиного зразка) видається профспілковим комітетом (профорганізатором) протягом місяця з дня прийняття рішення про прийняття до Профспілки. Профспілковий квиток зберігається у члена Профспілки.
Стаття 17. При відсутності первинної профспілкової організації прийом в члени Профспілки здійснюється президією територіальної організації Профспілки.
Стаття 18. Члени Профспілки перебувають на обліку в організації Профспілки за місцем основної роботи (служби), навчання. Якщо за основним місцем роботи чи навчання первинна організація Профспілки не створена, член Профспілки може перебувати на обліку в іншій організації Профспілки. Особа, яка бажає бути членом Профспілки не за місцем основної роботи або навчання, звертається до комітету районної, міської, міськрайонної, об’єднання первинних організацій, обласної, міжобласної, республіканської, м. Києва та Севастополя організації (президії комітету), який (яка) визначає місце її перебування на профспілковому обліку.
Стаття 19. Облік членів Профспілки веде виборний орган первинної організації Профспілки, профорганізатор, відповідно до порядку, що затверджується президією ЦК.
Стаття 20. Вихід із членів Профспілки відбувається в індивідуальному порядку за особистою заявою члена Профспілки. Припинення членства в Профспілці настає після подання заяви до первинної організації Профспілки. Виборним органом первинної організації Профспілки приймається рішення про припинення членства у Профспілці. Розгляд колективної заяви про вихід із Профспілки не допускається.
Стаття 21. Стаж профспілкового членства рахується з дня прийняття рішення про вступ до Профспілки. За членами Профспілки, які перейшли на роботу з підприємств, установ, організацій, працівники яких об’єднуються іншою профспілкою, зберігається стаж профспілкового членства за умови взяття на профспілковий облік протягом одного місяця після працевлаштування на роботу в установи системи державних установ.
Стаття 22. Членство в Профспілці зберігається за непрацюючими, пенсіонерами, які залишаються на обліку у первинній організації Профспілки, виконують норми Статуту і сплачують членські внески.
Стаття 23. Членство в Профспілці припиняється у випадках: – виходу з Профспілки за власним бажанням в індивідуальному порядку за особистою заявою члена Профспілки; – звільнення з роботи члена Профспілки, який, звільнившись, не зберігає зв’язок з організацією Профспілки і не сплачує членські внески; – виключення члена Профспілки з її лав; – засудження до позбавлення волі.

Бажаєте отримувати профспілкові новини першими?

    * надсилаємо тільки корисну інформацію / * ваші данні не потраплять до третіх лиць