Оплата тимчасової непрацездатності: що потрібно знати працівнику

Одним із видів соціального страхування є право на матеріальне забезпечення на випадок тимчасової непрацездатності. По суті йдеться про право працівників на оплату лікарняних. Для ефективного захисту трудових прав працівникам необхідно знати як та на яких умовах виплачують лікарняні.

Умови та порядок отримання допомоги по тимчасовій непрацездатності 

Страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності підлягають особи, які працюють на умовах трудового договору (контракту), гіг-контракту, іншого цивільно-правового договору на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності та господарювання.

Допомога по тимчасовій непрацездатності надається за основним місцем роботи (діяльності) або за місцем роботи за сумісництвом (наймом) у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. (стаття 22  Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»)

Оплата перших п’яти днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, здійснюється за рахунок коштів роботодавця. 

Далі допомога по тимчасовій непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві та професійним захворюванням, виплачується Пенсійним Фондом України (далі – ПФУ ) застрахованим особам починаючи з шостого дня непрацездатності за весь період до відновлення працездатності або до встановлення медикосоціальною експертною комісією інвалідності (встановлення іншої групи, підтвердження раніше встановленої групи інвалідності) незалежно від звільнення, припинення підприємницької або іншої діяльності застрахованої особи в період втрати працездатності, у порядку та розмірах, встановлених законодавством.

Важливо! Наразі допомога по тимчасовій непрацездатності буде виплачуватися ПФУ, оскільки з 1 січня 2023 року було припинено Фонд соціального страхування України та управління виконавчої дирекції Фонду, реорганізувавши їх шляхом приєднання до Пенсійного фонду України (відповідно до Закону України від N 2620-IX «Про внесення змін до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» та Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»). Відповідні повноваження були передано саме до компетенції ПФУ.

У спрощеному вигляді алгоритм нарахування та виплати лікарняних виглядає наступним чином:

 1. Працівник  повідомляє роботодавця про відкриття лікарняного після формування медичного висновку лікарем та автоматичного формування відповідного е-лікарняного. Якщо працівнику видали паперовий листок непрацездатності, його потрібно передати до уповноваженої особи на підприємстві.

Важливо! Роботодавець за основним місцем роботи (а також усі роботодавці за сумісництвом) будуть бачити е-лікарняний в своїх кабінетах страхувальників з дня його відкриття. Працівник також може переглянути створений е-лікарняний в особистому кабінеті працівника на порталі Пенсійного Фонду України.

 1. Після зміни статусу е-лікарняного на «готово до сплати», роботодавець передає ці дані (або паперовий лист непрацездатності) на розгляд Комісії (або уповноваженому) iз соціального страхування нa підприємстві. Комісія приймає рішення пpо призначення допомоги застрахованій особі. 

Важливо! Строк розгляду і прийняття рішення – 10 календарних днів з дати видачі е-лікарняного (датою видачі вважається восьмий день після дати закриття е-лікарняного). А для паперових лікарняних – 10 календарних днів після отримання листка непрацездатності від працівника.

 1. Бухгалтерія роботодавця розраховує суму матеріального забезпечення, формує заяву-розрахунок та передає її до ПФУ. 
 2. Після надходження суми лікарняних на спеціальний рахунок роботодавець виплачує кошти працівнику у найближчий після дня призначення допомоги строк, установлений для виплати заробітної плати.

Працівник має звернутись за призначенням матеріального забезпечення нe пізніше 6 календарних місяців з дня відновлення працездатності.

Розміри допомоги по тимчасовій непрацездатності 

Відповідно до статті 17 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» допомога по тимчасовій непрацездатності виплачується застрахованим особам залежно від страхового стажу в таких розмірах:

Окрім того 100 відсотків середньої заробітної плати (доходу) також виплачуються застрахованим особам, що мають певні пільги (наприклад, віднесеним до 1-3 категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; одному з батьків або особі, що їх замінює та доглядає хвору дитину віком до 14 років, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи; ветеранам війни, постраждалим учасникам Революції Гідності та особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» тощо).

Важливо! Застраховані особи, страховий стаж яких за останні 12 місяців перед настанням страхового випадку становить менше шести місяців, мають право на оплату днів тимчасової непрацездатності в розмірі, який визначається виходячи з нарахованої заробітної плати, з якої сплачуються страхові внески, але не більше за розмір допомоги, обчислений із мінімальної заробітної плати, встановленої на час настання страхового випадку.

Необхідно знати, що допомога по тимчасовій непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, також оплачується під час перебування у щорічній (основній чи додатковій) відпустці.

Підстави для відмови в наданні допомоги по тимчасовій непрацездатності

Відповідно до статті 16 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» підставами відмови у виплаті лікарняних є наступними: 

 • у разі одержання застрахованою особою травм або її захворювання при вчиненні нею кримінального правопорушення;
 • у разі навмисного заподіяння шкоди своєму здоров’ю з метою ухилення від роботи чи інших обов’язків або симуляції хвороби;
 • за час перебування під арештом і за час проведення судово-медичної експертизи;
 • за час примусового лікування, призначеного за постановою суду;
 • у разі тимчасової непрацездатності у зв’язку із захворюванням або травмою, що сталися внаслідок алкогольного, наркотичного, токсичного сп’яніння або дій, пов’язаних з таким сп’янінням;
 • за період перебування застрахованої особи у відпустці без збереження заробітної плати, творчій відпустці, додатковій відпустці у зв’язку з навчанням.
 • за період тимчасової непрацездатності, зазначений у листку непрацездатності, визнаному необґрунтованим.

У разі виникнення додаткових питань звертайтеся до юристів ГО «Трудові ініціативи».

authorНадія Йолкіна

Бажаєте отримувати профспілкові новини першими?

  * надсилаємо тільки корисну інформацію / * ваші данні не потраплять до третіх лиць