Які пільги і переваги має член профспілки

Працівник – член профспілки має право:

 • на безкоштовну юридичну допомогу;
 • в розгляді індивідуального трудового спору з роботодавцем;
 • на сприяння профспілки і її фахівців з питань оплати праці, розміру заробітної плати і своєчасної її виплати;
 • на сприяння в підвищенні кваліфікації працівника;
 • на профспілковий контроль організаціями профспілки за дотриманням трудових прав членів профспілки;
 • на додаткові гарантії членам профспілки, які входять до виборних колегіальних органів профспілкових організацій;
 • на його захист профспілкою у разі необґрунтованої пропозиції на звільнення з роботи, інших несправедливих дій;
 • на підготовку заяв, скарг і інших судових документів, необхідних для захисту і відновлення порушених прав членів профспілки;
 • на безкоштовну правову допомогу профспілки в розгляді його питань у суді;
 • на оперативний захист його інтересів з інших питань, у тому числі по поліпшенню умов праці на конкретному робочому місці;
 • на захист члена профспілки при розслідуванні нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань, з питань відшкодування шкоди, заподіяної його здоров’ю на виробництві;
 • на матеріальну допомогу у випадках виникнення тяжких життєвих обставин;
 • на допомогу у вирішенні питань поліпшення житлово-побутових умов, отримання земельної ділянки;
 • на допомогу в отриманні пільгової путівки на санаторно-курортне лікування, на оздоровлення і відпочинок для себе і членів сім’ї;
 • на звернення в профком, до його лідера, до будь-якого вищестоящого профспілкового органу з будь-яких питань, можливість вільно висловлювати і відстоювати на профспілкових зборах, конференціях свою думку з питань трудових і соціальних відносин, а також з питань роботи профспілкової організації, профкому і його лідера.

Працівник, який не є членом профспілки, позбавляє себе допомоги профспілки, прирікає себе завжди залишатися наодинці з роботодавцем. Тривогу у нього виклинатимуть виробничі негаразди, усвідомлення того, що він може несвоєчасно одержати заробітну плату та компенсаційні виплати, втратити роботу, отримати травму і залишитись з цими проблемами наодинці.

Хто його захистить? Профспілкова організація не несе відповідальності за порушення прав працівників – не членів профспілки.

Якщо ви:

член профспілкине член профспілки
 1. Профспілкові органи представляють і відстоюють Ваші трудові і соціальні інтереси перед державними органами влади, роботодавцем. 1. Чи зможете Ви самостійно розв’язати Ваші професійні проблеми з керівником підприємства, напряму з міністром?
 2. Має право отримати від своєї профорганізації безкоштовну юридичну консультацію і правову допомогу Профспілки. 2. Працівник – не член профспілки такого права не має і буде змушений звертатися за юридичною допомогою за відповідну плату і захищати свої права самостійно.
 3. При необхідності Профспілка завжди надасть Вам матеріальну допомогу з профспілкового бюджету. 3. Не член профспілки не має права на одержання такої допомоги. Йому доведеться звернутися за матеріальною підтримкою до роботодавця.
 4. Від Вашого імені профспілкові органи укладають галузеві угоди, колективні договори. В середньому за рік працівник сплачує близько 125 грн. профспілкових внесків. Тільки відповідно до встановлених колдоговором непередбачених законодавством пільг і виплат в середньому по Україні роботодавець витрачав на одного працівника понад 237 грн. 4. Де немає профспілкової організації — немає і дієвого колективного договору, що має додаткові, порівняно з трудовим законодавством норми.
 5. Ви обов’язково отримаєте захист Профспілки при звільненні з роботи з ініціативи роботодавця і у разі притягнення до дисциплінарної відповідальності. Працівник — член профспілки захищений від загрози звільнення з ініціативи адміністрації в значно більшій мірі, ніж його колега, який не перебуває в профспілці. Працівник — член профспілки звільняється за ініціативою роботодавця (у випадках скорочення штату, чисельності працівників, результатам атестації, за неодноразове невиконання трудових обов’язків) лише за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації. При звільненні у випадку скорочення чисельності і штату адміністрація зобов’язана попередити працівника за два місяці, а профспілкову організацію за три місяці. Це означає, що у члена профспілки набагато більше шансів залишитися на роботі, оскільки профспілкова організація, розглядаючи доцільність запропонованого скорочення і його законність, може впливати на адміністрацію і запобігти звільненню. 5. Не член профспілки такої гарантії і захисту не має. Він – наодинці з роботодавцем. Чи є у нього для цього достатньо знань і сил? Не член профспілки буде звільнений у випадку скорочення після закінчення двох місяців після попередження.
 6. Профспілкові органи мають право контролювати стан охорони праці на робочих місцях. У разі отримання виробничої травми в розслідуванні нещасного випадку обов’язково візьме участь представник Профспілки. Об’єктивність ухваленого рішення гарантована. 6. Чи впевнений він у об’єктивності проведеного в односторонньому порядку розслідування нещасного випадку? Наслідки висновків комісії, створеної за розпорядженням роботодавця, можуть бути вельми несприятливі для працівника.
 7. КЗпП України передбачає участь профспілок в реалізації цього закону і можливість впливу на роботодавця, який порушує це законодавство. 7. Працівники організацій, де відсутні профспілки, втрачають право і можливість контролювати адміністрацію з питань встановлення форм і систем оплати праці, звільнення, охорони праці, забезпечення зайнятості і т.д. Вони втрачають такий сильний аргумент, як можливість солідарних колективних дій по захисту своїх соціально-економічних прав.
 8. Працівники — члени профспілки можуть реально впливати на встановлення систем оплати праці, забезпечення зайнятості, режиму робочого часу і часу відпочинку, форм матеріального заохочення, затвердження положень про преміювання і т.д. 8. Працівник — не член профспілки такої можливості не має.
 9. Сила членів профспілки в їх єдності. Вища зарплата, кращі умови праці, більша безпека на робочому місці – всі ці питання можна вирішувати лише разом. 9. У трудових відносинах часто виникають проблеми, подолати які одній людині не під силу.

Найкраща мотивація членства у Профспілці – її активна діяльність

Бажаєте отримувати профспілкові новини першими?

  * надсилаємо тільки корисну інформацію / * ваші данні не потраплять до третіх лиць