Соціальний діалог як головний інструмент захисту соціально-економічних прав членів профспілки

Соціальний діалог – це важливий компонент належного державного управління  та важливий інструмент реалізації соціальної політики держави.

В Україні діють чотири рівні соціального діалогу, а саме: національний, галузевий, територіальний та локальний рівень.

Так, на національному рівні укладається Генеральна угода, інструментом якої є регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні.

За звітний період з 2016 по 2020 роки на національному рівні були укладені (між всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців в особі Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні, всеукраїнськими об’єднаннями професійних спілок в особі Спільного представницького органу репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні та Кабінетом Міністрів України) Генеральні угоди: на 2016 – 2017 роки та на 2019 -2021 роки.

Представники Профспілки були членами робочої групи по напрацюванню проєктів Генеральної угоди на новий термін. Щоразу, неоднозначно проходив процес зближення позицій урядової сторони, роботодавців і профспілок на шляху до її підписання, особливо у питаннях бюджетної сфери, зокрема і питань державного управління.

Проте, профспілкам бюджетної сфери, вдалося відстояти положення в Генеральній угоді на 2016 – 2017 роки щодо зобов’язання Кабінету Міністрів України при підготовці проекту чи внесенні змін до Державного бюджету на відповідний рік розглядати питання з профспілками щодо:

  • підвищення розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки на рівні вищому ніж індекс інфляції, із відповідним забезпеченням фонду оплати праці;
  • зменшення грошового розриву між посадовим окладом (тарифною ставкою) працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки та мінімальною заробітною платою;
  • відповідного збільшення фонду оплати праці для державних службовців.

Крім того, за ініціативою Профспілки, Сторони Генеральної угоди домовилися впродовж 2016 року здійснити аналіз відповідності чинного законодавства положенням Конвенції МОП № 151 «Про захист права на організацію та процедури визначення умов зайнятості на державній службі» та вжити підготовчих заходів для її ратифікації.

В Генеральній угоді на 2019 – 2021 роки вдалося зберегти принципові позиції з попередньої Генеральної угоди, які стосуються регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в  Україні, у тому числі і загальні питання щодо врегулювання трудових відносин у сфері державного управління.

Вперше, за ініціативою та наполяганням профспілкової сторони, зокрема і представників Профспілки, Кабінет Міністрів України зобов’язався під час планування бюджетних запитів розпорядниками бюджетних коштів передбачати видатки на відрахування профспілковим комітетам  підприємств, установ та організацій на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу, встановлених колективними договорами, але не менше ніж зазначено у статті 44 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності».

Водночас, в ході переговорного процесу з укладання Угоди на новий термін  питання оплати праці, фінансування бюджетної сфери не були підтримані урядовою стороною та стороною роботодавців,  та ввійшли до Переліку неузгоджених положень проекту Генеральної угоди на 2019 – 2021 років.

Аналізуючи ситуацію з проведенням переговорів та укладання Генеральної угоди на 2019 – 2021 роки, можна зазначити, що ключовими показниками соціально-економічного характеру, що характеризують та вказують на наявність об’єктивних причин для звуження  питань бюджетної сфери, є:

  • невиконання дохідної частини Державного бюджету;
  • бойові дії на сході України;
  • недостатнє фінансування відповідних витрат бюджетних установ і організацій;
  • внесення законодавчих змін у порядок фінансування закладів бюджетної сфери.

На галузевому рівні робота Профспілки спрямована на розбудову цілісної системи соціального діалогу з міністерствами та відомствами, органами виконавчої влади у рамках двостороннього співробітництва. Інструментом забезпечення галузевого рівня соціального діалогу є укладання галузевих угод, якими визначаються основні напрямки бюджетної політики, оплати праці, питання зайнятості, охорони праці, режиму праці та відпочинку інші.

Крім того, впродовж звітного періоду окремі галузеві угоди були пролонговані, а також майже до всіх них були внесені зміни та доповнення.

Галузеві угоди з Профспілкою укладаються з метою посилення соціального захисту працівників, підвищення ефективності праці, удосконалення організації та оплати праці, створення безпечних і нешкідливих умов праці, забезпечення соціальних гарантій працівникам, запобігання виникненню трудових конфліктів.

Так, наприклад, Угода з Міністерством соціальної політики України визначає конкретні заходи соціально-економічного захисту працівників, зокрема: передбачає перелік і розміри доплат та надбавок до тарифних ставок, окладів і посадових окладів працівників підприємств сфери управління Міністерства; розміри винагороди за вислугу років працівникам; орієнтовний перелік робіт, професій і посад працівників з ненормованим робочим днем на підприємствах, закладах і установах; показники преміювання та максимальні розміри премії керівних працівників казенних та державних підприємств за основні результати господарської діяльності. Крім того, нормою Угоди зазначено зобов’язання Міністерства: домагатися від керівників організацій розроблення, спільно з профспілковими комітетами, та виконання запобіжних заходів щодо недопущення протягом року звільнення працівників у обсягах, що перевищують 10 відсотків від їх загальної чисельності.

Галузева угода з Державною прикордонною службою України також передбачає соціально-економічні гарантії для працівників, зокрема створення належних умов праці, підвищення фахової майстерності, стимулювання навчання за напрямом діяльності та підвищення власної кваліфікації.

Крім того, адміністрація служби взяла зобов’язання щодо питань забезпечення працівників службовим житлом, надання медичної допомоги у госпіталях (амбулаторне та стаціонарне лікування), надання путівок у відомчі санаторії з оплатою 30% всім працівникам та ветеранам відомства і ветеранам праці тощо.

Галузевою угодою з Департаментом поліції охорони передбачено ряд гарантій, соціальних пільг для працівників, зокрема встановлюється мінімальний розмір посадового окладу (тарифної сітки) працівнику департаменту на найнижчій посаді на 20% вище за мінімальний розмір, встановлений на державному рівні. Крім того, передбачена грошова виплата, при отриманні щорічної відпустки, у розмірі середньомісячної заробітної плати, додаткові оплачувані відпустки при одруженні, народженні дитини, смерті рідних по крові або по шлюбу: чоловіка (дружини), батьків, братів, сестер терміном 3 дні. Також одному з батьків 1-го вересня та в день останнього дзвінка в школі надається 0,5 дня із збереженням заробітної плати, за рахунок економії фонду з оплати праці.

Сторони соціального партнерства (підписанти угод) з укладання галузевих угод домовились, що положення Угоди діють безпосередньо на всіх підприємствах, в організаціях, установах та закладах, що перебувають у сфері їх дії і є обов’язковими для застосування під час  укладення колективних договорів.

На обласному рівні укладені та діють регіональні угоди між облдержадміністраціями, облрадами, об’єднаннями профспілок та роботодавцями області. На рівні міст та районів укладені територіальні угоди між органами місцевої влади і координаційними радами, до складу яких входять голови наших профспілкових комітетів.

З метою виконання завдань, визначених Програмою дій Профспілки працівників державних установ України на 2015-2020 роки, Профспілка впродовж звітного періоду спрямовувала свою роботу на розвиток соціального діалогу на всіх рівнях.

Голова Профспілки Піжук Ю.М. у звітному періоді працював у складі Національної тристоронньої соціально-економічної ради, колегій, громадських рад і груп таких державних органів влади: Міністерства соціальної політики України; Національного агентства України з питань державної служби, Державної казначейської служби України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Державної архівної служби України, Державної інспекції з питань праці України. До складу громадської ради Державної фіскальної служби України була делегована заступник Голови Профспілки Титаренко Н.В.

Представники Профспілки входять до складу всіх виборних органів Федерації профспілок України.

Голова Профспілки Піжук Ю.М. є членом президії та Ради ФПУ. Також до Ради ФПУ від Профспілки делеговані: Буфетов О.І. – начальник відділу інформаційних технологій ПАП «Іллічівськзовніштранс» (Одеська обл.), Журба А.М. – голова Сватівського райкому Профспілки у Луганській області, Лисик Н.О. – голова Хмельницької обласної організації Профспілки, Почтовий В.С. – голова Київського комітету Профспілки, Слюзар Л.Л. – голова Галицького райкому Профспілки, директор Галицького районного центру соціальних служб для сімї, дітей та молоді (Івано-Франківська обл.), Теліженко І.М. – голова Сумської обласної організації Профспілки.

Членами Статутної комісії ФПУ обрано Машталера М.І. – заступника голови Київського міськкому Профспілки, Контрольно-ревізійної комісії ФПУ – Гурневич В.В. – завідуючу відділом виконавчого апарату Профспілки.

Профспілка тісно співпрацює з Національною службою посередництва і примирення (НСПП), маючи спільні цілі і завдання по соціально-економічному та правовому захисту громадян,  зокрема в частині запобігання колективному трудовому спору ще на стадії його виникнення. Наприклад, в ряді областей така співпраця здійснюється для підготовки незалежних посередників і трудових арбітрів з числа профспілкового активу.

Сьогодні в усіх областях налагоджені зв’язки з відділеннями НСПП для врегулювання колективних трудових спорів та конфліктів, використання різних форм та методів роботи: проведення «круглих столів», семінарів, виїзних нарад-консультацій безпосередньо на підприємствах, роз’яснення законодавства про працю в трудових колективах, участь працівників відділень НСПП у роботі пленумів, конференцій обласних організацій профспілки, висвітлення проблемних питань в засобах масової інформації.

В регіональних організаціях Профспілки розвиток соціального діалогу забезпечувався через тристоронні соціально-економічні ради, які були затверджені розпорядженнями голів обласних державних адміністрацій.

Голови Вінницького, Волинського, Івано-Франківського, Миколаївського, Одеського, Херсонського, Хмельницького, Черкаського обласних, Київського міського комітетів Профспілки є членами тристоронніх соціально-економічних рад.

На засіданнях тристоронніх соціально-економічних рад розглядалися питання щодо реалізації економічних і соціальних програм; заборгованості з оплати праці на підприємствах та в установах; питання зайнятості населення і, зокрема, молоді; дотримання законодавства з питань охорони праці; доцільність підвищення тарифів на проїзд у міському транспорті, тарифів на житлово-комунальні послуги інші.

Також, голови регіональних організацій, інші члени Профспілки входили до складу консультативно-дорадчих органів, колегій, комісій органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, установ та організацій та брали участь у пленарних засіданнях органів місцевого самоврядування.

В усіх регіонах України укладені та діють регіональні угоди між обласною державною адміністрацією, обласною радою,  обласною федерацією (об’єднанням) роботодавців та обласною радою профспілок. Їх підготовка та здійснення контролю виконання взятих зобов’язань відбувається за участю регіональних організацій Профспілки.

Окремими організаціями Профспілки, у звітному періоді, укладались договори про співпрацю з роботодавцями, якими окреслювалися взаємні обов’язки сторін щодо сприяння діяльності профспілкових організацій, дотримання прав та гарантій найманих працівників, вирішення соціально-економічних питань трудових колективів, а також  питань культурно-масової та оздоровчої роботи.

Так, Вінницьким, Черкаським обласними комітетами Профспілки та Профспілкою працівників державних установ м. Києва укладені угоди про співробітництво з Міжрегіональними управліннями Національного агентства України з питань державної служби, в рамках яких проводяться спільні навчальні заходи.

 Працівники міжрегіональних управлінь надавали юридичну та методично-консультативну допомогу з питань проходження державної служби та служби в органах місцевого самоврядування.

Профспілкою працівників державних установ м. Києва укладені договори про співпрацю з Київським міським центром зайнятості, Головним управлінням Пенсійного фонду України в м. Києві, Департаментом соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та Дитячо-юнацькою спортивною школою з академічного веслування «Славутич».

Миколаївською обласною організацією Профспілки укладена Угода про співпрацю із відділенням Національної служби посередництва і примирення у Миколаївській області.

Викликом для соціального діалогу на регіональному та локальному рівнях, у сучасних умовах, є робота по збереженню та створенню організацій Профспілки в об’єднаних територіальних громадах (далі – ОТГ).

Створення організацій в ОТГ було і залишається одним з пріоритетів роботи Профспілки, її регіональних та територіальних організацій. У більшості регіонів спостерігається позитивна тенденція у цій роботі.

РікКількість ОТГКількість первинних організацій% співвідношення ППО до кількості ОТГ
201636618149,4%
201766530245,4%
201880534342,6%
2019108240737,6%

Так, у звітному періоді, за статистичними даними Міністерства розвитку громад та територій України, станом на 01.01.2020 року було створено 1082 ОТГ.

А згідно Статистичного звіту Профспілки станом на 01.01.2020  на профспілковому обліку перебувають  407 ОТГ, або 37,6% від загально створених громад.

Регіональні організації Профспілки, які налагодили соціальний діалог з місцевими органами виконавчої влади та  органами місцевого самоврядування, мають значно вищий рівень охоплення  профспілковим членством в об’єднаних територіальних громадах.

Більшістю обласних організацій Профспілки  для трудових колективів ОТГ розроблені рекомендації щодо проведення установчих зборів, оформлення протоколів, реєстрації новостворених  первинних організацій  Профспілки  в органах юстиції, зокрема, Запорізькою, Івано-Франківською, Миколаївською, Хмельницькою, Чернігівською обласними організаціями Профспілки.

Водночас в окремих областях у новостворених територіальних громадах мають місце випадки відсутності порозуміння керівників представницьких органів ОТГ щодо створення нових організацій Профспілки.

Таким чином, запорукою у збереженні профспілкового членства при створенні об’єднаних територіальних громад, утворення у нових громадах  профспілкових організацій та залучення  до Профспілки  нових її членів, в значній мірі, є соціальний діалог, злагоджена позиція райкомів, міськкомів, профкомів у справі захисту спілчан, проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи в трудових колективах.

Для активізації соціального діалогу на регіональному рівні започатковано укладення меморандумів про співпрацю між Профспілкою працівників державних установ України та обласними державними адміністраціями, обласними радами.

Метою укладених меморандумів є співпраця і консолідація зусиль Сторін, спрямованих на захист соціально-економічних і трудових прав працівників підприємств, установ та організацій області, де діють організації Профспілки працівників державних установ України, поглиблення взаємодії в питаннях збереження єдності і цілісності членських організацій Профспілки.

Такі меморандуми укладені та діють в Закарпатській, Житомирській,  Чернігівській, Чернівецькій, Херсонській областях. Досягнення намічених цілей здійснюється за безпосередньої участі обласних  профспілкових організацій.

Впродовж звітного періоду, в рамках соціального діалогу, Профспілкою проводиться системна робота щодо експертизи проектів нормативно-правових актів, що зачіпають інтереси членів Профспілки, зокрема соціально-трудові відносини працівників.

З метою сприяння розбудові дієвої, відкритої, інклюзивної, інтегрованої, багаторівневої системи соціального діалогу у діяльності Профспілки, у жовтні 2019 року, на Форумі «Профспілка: кроки у майбутнє» була проанонсована, а у червні 2020 року – створена Лабораторія соціального діалогу. 

Бажаєте отримувати профспілкові новини першими?

    * надсилаємо тільки корисну інформацію / * ваші данні не потраплять до третіх лиць