Співпраця з комітетами Верховної Ради України, народними депутатами, органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування

За звітний період Профспілкою,  підготовлено та направлено низку звернень, листів, що стосувалися свободи, гарантій та трудових прав працівників різних сфер, а саме: 25 звернення – Кабінету Міністрів України; 17- Верховній Раді України (у т.ч. парламентським комітетам і депутатським фракціям).

1287 звернень надіслано народним депутатам України з питань, що стосувалися реалізації конституційного права громадян на пенсійне забезпечення, працю, розв’язання соціально-економічних проблем та захист інтересів трудящих.

Активна співпраця представників Профспілки відбувалася з комітетами Верховної ради України, а саме: Комітетом з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, Комітетом з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування; Комітетом з питань бюджету і була сучасною платформою для роботи Профспілки з питань врегулювання та відстоювання прав працюючих.

Крім того, з метою участі у формуванні бюджетної політики України,  Профспілка спільно з Федерацією профспілок України та профспілками бюджетної сфери здійснювала системну роботу по законодавчому забезпеченню мінімального рівня соціальних гарантій працівникам, зокрема гарантованих рівнів оплати праці. 

Відповідно до статті 95 Конституції України щодо побудови бюджетної системи України на засадах справедливого і неупередженого розподілу суспільного багатства між громадянами і територіальними громадами та статті 21 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» щодо права профспілок на участь у формуванні та реалізації державної соціальної та економічної політики, керуючись Порядком участі представників сторін соціального діалогу у формуванні бюджетної політики, затвердженим рішенням Президії Національної тристоронньої соціально-економічної ради 29 березня 2012 року, Федерація профспілок України, а далі СПО об’єднань профспілок готує узагальнені пропозиції профспілок до Основних напрямків бюджетної політики та проектів Державного бюджету України на відповідний рік. 

Так, щорічно Профспілка напрацьовувала та подавала пропозиції, що стосуються питань соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки,  до Основних напрямків бюджетної політики та проектів бюджетної декларації, та Державного бюджету України, серед яких основними є:

 • стабілізація економіки та забезпечення сталого зростання виробництва, підприємництва; зміна приватизаційної політики держави – розширення, а не скорочення державного сектору;
 • забезпечення бюджетних надходжень для фінансування невідкладних соціальних програм;
 • додержання державних соціальних гарантій на основі оновленого прожиткового мінімуму для населення згідно Закону України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії» від 05.10.2000 № 2017-III;
 • реальне підвищення заробітної плати державним службовцям та працівникам органів місцевого самоврядування та її індексацію;
 • удосконалення порядку призначення, перерахунку та індексації пенсії, створення рівних умов індексації пенсії незалежно від підстави її призначення;
 • відновлення оплати санаторно-курортних путівок для працюючих за рахунок коштів соціального страхування;
 • забезпечення неухильного  виконання ст.44 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» щодо перерахування роботодавцями коштів первинним профспілковим організаціям на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу.

Не залишалось поза увагою Профспілки і формування місцевих бюджетів.

У період формування проекту Державного бюджету України на 2019 рік Профспілка направила 49 листів керівникам обласних державних адміністрацій та керівникам обласних рад, як головним розпорядникам бюджетних коштів, з проханням передбачити в бюджетному запиті кошти на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу відповідно до статті 250 КЗпП та статті 44 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» та докласти усіх ймовірних зусиль по його захисту.

На регіональному рівні відбувалась співпраця з керівниками місцевих адміністрацій та органами місцевого самоврядування.

Особлива увага приділялась питанням реорганізації державних органів виконавчої влади, скорочення чисельності державних службовців і утворення об’єднаних територіальних громад.

Ряд регіональних комітетів, спільно з керівниками місцевих адміністрацій та рад, приймали відповідні рішення, що стосувалися:

 •  збереження кадрового потенціалу і розробки програм зайнятості громадян;
 • дотримання трудових прав працівників при проведенні реформування, оптимізації, ліквідації, реорганізації установ;
 • працевлаштування вивільнених працівників у новостворених і діючих суб’єктах управління і господарювання;
 • передбачення коштів в бюджетах для виплати працівникам при їх звільненні у зв’язку з ліквідацією і реорганізацією; на  перепідготовку чи набуття нової спеціальності чи професії;
 • збереження цілісності та єдності галузевої організаційної ланки Профспілки, її організаційної структури;
 • необґрунтованої ліквідації первинних профспілкових організацій.

Таким чином, Профспілка зосереджувала діяльність на пошуку нових шляхів підвищення рівня захищеності та гарантій щодо забезпечення гідної праці спілчан.

Так, наприклад, Профспілкою у 2017 році напрацьовано і обговорено з керівництвом Секретаріату КМУ проект Галузевої угоди між Кабінетом Міністрів України та Профспілкою працівників державних установ України.

Як зазначалось у проекті цього документа, метою Угоди є залучення та утримання у державному органі кваліфікованих працівників, створення реальної конкурентної переваги на сучасному ринку праці, компенсації встановлених законодавством обмежень для державних службовців,  шляхом надання їм додаткових гарантій.

Насамперед, це – медичне страхування працівників, забезпечення житлом, здійснення оздоровчих заходів, проведення компенсаційних виплат у зв’язку з виходом на пенсію. Впровадження компенсаційного пакета для державних службовців, який може містити також такі соціальні виплати і пільги: надання пільгових кредитів, у тому числі на придбання і будівництво житла; компенсацію витрат на навчання; часткову оплату харчування в закладах харчування; компенсацію транспортних витрат та витрат на використання особистого транспорту у зв’язку з виконанням службових обов’язків.

Але, ініціатива Профспілки не знайшла достатньої підтримки.

Ще один приклад довготривалої роботи Профспілки над серйозною проблемою, пов’язаною із подоланням відсутності права державних службовців на колективні переговори та на страйк – це ратифікація Конвенції Міжнародної організації праці«Про захист права на організацію та процедури визначення умов зайнятості на державній службі» № 151, якою закріплюється це право.

Перше звернення від делегатів VII з’їзду Профспілки працівників державних установ України у січні 2016 року було направлено Президенту України з проханням виступити із законодавчою ініціативою щодо ратифікації Верховною Радою України Конвенції про захист права на організацію та процедури визначення умов зайнятості на державній службі № 151 Міжнародної організації праці.

У кінці січня 2016 року Адміністрація Президента України  поінформували Профспілку, що для визначення позиції з цього питання, звернення надіслано до Кабінету Міністрів України.

Відповідно до листа Секретаріату Кабінету Міністрів України (березень 2016), Нацдержслужбою спільно з Мінсоцполітики та МЗС в межах компетенції розглянуто можливість ратифікації ВРУ Конвенції та прийняте рішення про підготовку законопроекту про її ратифікацію.

В липні 2016 року Міністерство юстиції України надало висновок, що зазначена Конвенція підлягає ратифікації Верховною Радою України шляхом закону про ратифікацію.

А вже з січня 2017 року, в рамках соціального діалогу, розпочалася підготовка законопроекту, оперативний обмін інформацією під час напрацювання та погодження відповідного проекту акта, зокрема шляхом проведення робочих зустрічей, в ході яких представники Профспілки брали активну участь.

У квітні 2017 року проект Закону України «Про ратифікацію Конвенції Міжнародної організації праці про захист права на організацію та процедури визначення умов зайнятості на державній службі № 151» надійшов на погодження СПО всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні і був погоджений без зауважень.

У жовтні 2017 року Міністерство закордонних справ України направило Адміністрації Президента України пакет документів, розроблений НАДС щодо ратифікації Конвенції для винесення законопроекту на пленарне засідання Верховної Ради України.

Проте, 27.12.2017 Адміністрація Президента України повернула Міністерству закордонних справ України (з зауваженнями) пропозиції щодо ратифікації Конвенції для їх доопрацювання та подальшого внесення законопроекту в установленому порядку на розгляд Президентові України.

Впродовж 2018 року, незважаючи на неодноразові нагадування з боку Профспілки, розробником законопроекту не було здійснено достатніх кроків для ратифікації Конвенції.

15 лютого 2019 року, за ініціативою Голови Профспілки та за участю Голови НАДС, долучивши  Національного координатора МОП в Україні, відбулася робоча зустріч з доопрацювання пропозицій з питань  ратифікації Конвенції Міжнародної організації праці про захист права на організацію та процедури визначення умов зайнятості на державній службі № 151. Зауваження до законопроекту було знято, про що підписано відповідний протокол.

МЗС в установленому порядку, вніс зміни до ратифікації Конвенції та подав її на розгляд Президентові України.

Після проведених виборів в Україні та  зміни Президента України зазначений законопроект повернено розробнику без розгляду.

Бажаєте отримувати профспілкові новини першими?

  * надсилаємо тільки корисну інформацію / * ваші данні не потраплять до третіх лиць