Стан дотримання статутних норм щодо реалізації виборними органами Профспілки своїх повноважень

VІІ з’їзд Профспілки затвердив склад Центрального комітету Профспілки (далі – ЦК) у кількості 75 осіб. За звітний період з об’єктивних причин вибуло 11 осіб. Проте, були випадки, коли окремі члени вищого виборного органу за звітний термін практично не брали участь у його роботі (у середньому присутніх на пленарному засіданні було   58-62 особи із 75).  Відкритість і прозорість у роботі  ЦК за 5 років  діяльності набули системного характеру.

На 6-ти пленумах було розглянуто 25 питань, всі питання широко обговорювались, приймались колегіально і гласно,  зауважень від  членів ЦК  щодо стану дотримання статутних норм  не надходило. Відсутні будь-які прецеденти  при  прийнятті рішень чи доручень ЦК.

Діяльність ЦК включала всі напрямки роботи відповідно до статутних  повноважень. Так, 90% розглянутих ЦК питань стосувались соціально-економічного захисту наших спілчан, у т.ч., колективно-договірної роботи та соціального діалогу. На кожному засіданні ЦК та його президії головою Профспілки представлявся звіт про роботу Профспілки, проведену у період між пленумами. Члени ЦК та члени президії інформувались у форматі презентаційних відеоматеріалів, які у подальшому надсилались у регіональні організації для інформування організацій Профспілки про виконані завдання та проблемні питання.

У 2016 році, у 2019 та у 2020 році були затверджені зміни до Статуту Профспілки щодо порядку здійснення фінансової та господарської діяльності Профспілки, зняття вікового цензу при обранні на керівні посади в організаціях Профспілки, зміни у складі членів ЦК, форм проведення з’їзду. Також  вносились зміни у Регламент роботи ЦК та президії ЦК Профспілки у питаннях щодо прийняття постанов шляхом опитувального голосування, проведення засідання виборних органів Профспілки у режимі відео конференції.

VII з’їздом  Профспілки було  визначено основні  завдання Профспілки на 5 років. Щороку на засіданнях ЦК   заслуховувались  актуальні, проблемні  питання, що стосувались виконання окремих положень   Програми дій Профспілки на 2015-2020 роки (далі-Програма). Стан виконання Програми за чотирьохрічний період  було заслухано на засіданні ЦК у листопаді 2019 року. Виконавчим апаратом було підготовлено  понад 20 презентацій із зазначених питань.

У центрі уваги ЦК були питання  оплати праці, бюджетного фінансування, зайнятості, дотримання законодавства про працю, соціальні питання. Оскільки держава виступає фактичним роботодавцем для працівників бюджетної сфери, то представництво і відстоювання інтересів членів Профспілки на рівні органів державної влади завжди  було і залишається пріоритетом для ЦК.

Вищий  керівний орган Профспілки між пленумами ЦК – президія ЦК, визначена у складі 28 осіб. За звітний період відбулось 20 засідань президії ЦК, де було розглянуто біля 150 питань (проти 125 за  минулий звітний період).

У практику увійшло проведення виїзних засідань президій ЦК, у звітному періоді  відбулось таких 6 засідань у таких містах як Одеса, Херсон, Чернігів, Ужгород, Полтава, Луцьк.

 З метою обміну досвідом та участі у засіданнях виборних та дорадчих органів міжнародних профспілкових інституцій було організовано робочі поїздки  керівництва Профспілки та членів президії ЦК   до Швеції, Ірландії,  Ізраїлю, Литви та Польщі.

Бажаєте отримувати профспілкові новини першими?

    * надсилаємо тільки корисну інформацію / * ваші данні не потраплять до третіх лиць