Удосконалення форм і методів організаційної роботи, узагальнення і поширення кращих досвідів роботи

У звітному періоді основні напрямки організаційної роботи  Профспілки були спрямовані  на  зміцнення організації, як на центральному, так і на регіональному та  територіальному рівнях. Зокрема – це зміцнення профспілкової солідарності і єдності, узагальнення і поширення кращого досвіду роботи, розробка методичних рекомендацій з питань організаційної роботи Профспілки.

Проведено низку заходів, спрямованих на організаційне зміцнення Профспілки, вироблення конструктивних єдиних підходів до розв’язання питань у рамках соціального діалогу, правового захисту.

Зокрема, впроваджено практику проведення днів ЦК Профспілки у регіонах на базі обласних організацій Профспілки, зустрічей керівництва Профспілки з профспілковими активами, проведення виїзних навчань для профактивів на базі Центру профспілкових знань. За звітний період проведено 3 дні ЦК Профспілки (Одеській, Житомирській, Вінницькій регіональних організаціях).  Працівниками виконавчого апарату Профспілки  розроблені та вдосконалені навчальні презентації з питань організаційної, правової, фінансової, колективно-договірної та інформаційної роботи, які використовуються для проведення навчальних семінарів, тренінгів.

Для покращення співпраці на регіональному рівні та організаційної спроможності Профспілки підписано за звітний період та діють 5  Меморандумів про співробітництво між регіональними організаціями Профспілки, обласними радами та обласними державними адміністраціями у Закарпатській, Житомирській, Чернігівській, Чернівецькій, Херсонській областях. Метою підписання таких Меморандумів є співпраця і консолідація зусиль сторін, спрямованих на захист соціально-економічних та трудових прав працівників установ, організацій, підприємств відповідних регіонів, поглиблення взаємодії у питаннях збереження єдності і цілісності членських організацій Профспілки.

З метою зміцнення профспілкового членства, регіональними організаціями Профспілки у звітному періоді запроваджувались такі форми організаційної роботи як «круглі столи» (Черкаська регіональна організація),  Дні обкому в ОТГ (Запорізька регіональна організація); робочі поїздки в ОТГ у складі з представниками облпрофради, Форуми молодіжної ради (Чернівецька , Одеська регіональні організації).

У звітному періоді ЦК Профспілки апробовано нову форму роботи – Форум профспілкового активу. Так, для вироблення подальших стратегічних напрямів діяльності Профспілки у листопаді 2019 році було проведено Форум профспілкового активу на тему: «Профспілка: кроки в майбутнє»,  у якому взяли  участь понад 250 профспілковців та запрошених. На Форумі обговорено низку важливих питань проблем профспілкового руху, соціального діалогу та перспектив діяльності Профспілки.

 Протягом звітного періоду Профспілка взаємодіяла з адміністрацією двох президентів України, чотирма складами уряду, Верховною Радою України двох скликань.

Всю поточну роботу по реалізації статутних завдань, рішень пленумів ЦК і його президії здійснював виконавчий апарат Профспілки, який за штатним розписом протягом 5 років  не змінився і налічує  8 штатних одиниць, що на 2 одиниці менше, ніж  у минулому звітному періоді. У звітному періоді виконавчим апаратом опрацьовано понад 5 тис.вхідних документів.

У свою чергу, виконавчим апаратом Профспілки у звітному періоді направлено 2229 вихідних документів. Серед них: з питань, які стосуються соціально-економічних прав та інтересів членів Профспілки 4 звернення президенту України; 25 Кабінету Міністрів України; 18 Верховній Раді України (у т.ч. парламентським комітетам і депутатським фракціям), 1317 народним депутатам України, 403 установам та організаціям, органам місцевого самоврядування.

Крім того, представники Профспілки у звітному періоді  брали участь та виступали  на  34 засіданнях комітетів та підкомітетів Верховної Ради України, 18 робочих нарадах у Кабінеті Міністрів України.

У звітному періоді було продовжено   участь Профспілки у акціях протесту (26 акцій). Окрім цього,  представники Профспілки взяли участь у роботі Всеукраїнського профспілкового віче, яке проходило у формі пікетування Кабінету Міністрів і Верховної Ради України з вимогами щодо захисту конституційних трудових і соціально-економічних прав працівників і діяльності профспілок,  які порушувались у разі прийняття урядових законопроектів  «Про працю» № 2708, «Про профспілки» № 2681.

Протягом звітного періоду президією ЦК Профспілки було рекомендовано до узагальнення та поширення кращі досвіди роботи, зокрема, Полтавської регіональної організації з питань збереження та примноження  профспілкового членства; Дніпропетровської, Чернігівської, Запорізької, Полтавської, Чернівецької та Рівненської регіональних організацій Профспілки щодо збереження та розбудови первинних профспілкових організацій в умовах децентралізації та об’єднання територіальних громад. Також Харківською регіональною організацією Профспілки у 2018 році  було узагальнено та  поширено  досвід 3х первинних профспілкових організацій Профспілки з питань організаційної, правової та культурно-масової робіт.

Бажаєте отримувати профспілкові новини першими?

    * надсилаємо тільки корисну інформацію / * ваші данні не потраплять до третіх лиць