Заходи щодо організаційно-методичного та консультативного забезпечення укладання колективних договорів в організаціях Профспілки

Загальновизнаним базовим інструментом регулювання колективних трудових відносин, забезпечення соціально-економічних прав та інтересів працівників є колективний договір. Головним завданням Профспілки є збереження й розвиток колективних договорів на підприємствах, установах, організаціях, де діють організації Профспілки.

Як свідчить аналіз, проведений на підставі Звіту про укладання та виконання колективних договорів станом на 01.04.2020 року, у Профспілці укладено та діють 6585 колдоговорів, що становить – 34 % від показників за станом на 01.04.2016 року (9981 колдоговір).

Основною причиною падіння кількості укладених договорів є зменшення кількості первинних організацій (через процеси децентралізації, а саме – об’єднання сільських, селищних рад у територіальні громади; припинення діяльності окремих первинних профспілкових організацій як під тиском роботодавця так і від втрати довіри до інституції профспілок).

При цьому чисельність працівників, охоплених колективними договорами, становить 219016 осіб (за аналогічний період минулого періоду було охоплено 234372 особи). Рівень охоплення дією колективних договорів по Профспілці становить 93,5%, що нижче ніж у середньому по іншим галузям бюджетної сфери (95,3%). За цим показником ми перебуваємо на третій сходинці по Україні серед інших галузей бюджетної сфери.

Водночас, аналізуючи дані звітів регіональних організацій, констатуємо, що показники охоплення колективними договорами різняться.

Так, наприклад, у Полтавській, Львівській, Кіровоградській, Дніпропетровській регіональних організаціях Профспілки чисельність працівників, охоплених колдоговорами, зменшилася на 22,1%; 10,7%; 7,4%; 6,8% відповідно.

У той же час не можна не відмітити позитивні тенденції щодо збільшення на 5,1%; 4,6%; 3,1%; 1,9% чисельності охоплених колдоговорами у в таких регіональних організаціях, як Хмельницька, Закарпатська, Одеська, Житомирська .

Стовідсоткового охоплення колдоговорами досягнуто в трудових колективах  Житомирської, Миколаївської та Херсонської регіональних організацій Профспілки.

Відповідно до Звіту про укладання та виконання колективних договорів, у звітному періоді, в усіх первинних організаціях Профспілки мінімальну місячну тарифну ставку (оклад) встановлено на рівні не нижчому рівня, визначеного галузевими угодами (угоди з Департаментом поліції охорони України; Державною прикордонною службою України; Державною службою України з надзвичайних ситуацій).

Витрати, спрямовані роботодавцем на соціальний розвиток з розрахунку на одного працюючого станом на 01.04.2020р. склали 646,7 гривень, що на 12,1% більше у порівнянні з 2016 роком.

За звітний період, витрати роботодавця на охорону праці склали 0,3% до фонду оплати праці (згідно із Звітом про укладання та виконання колективних договорів).

Впродовж звітного періоду ЦК Профспілки приділяв велику увагу щодо виконання законодавчих норм, зокрема статті 44 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» щодо перерахування коштів первинним профспілковим організаціям в розмірі не менше 0,3% фонду оплати праці на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу.

Так, наприклад, у липні 2017 року за рішенням президії ЦК Профспілки було направлено звернення Прем’єр-міністру України стосовно врегулювання питання відрахування коштів профспілковим організаціям в розмірі 0,3% на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу в органах виконавчої влади.

У серпні 2018 року виконавчим апаратом Профспілки були підготовлені та направлені персональні листи головам обласних державних адміністрацій та обласних рад регіонів України з проханням передбачити в бюджеті на 2019 рік кошти в розмірі 0,3% на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу, які будуть використані в основному на оздоровлення дітей.

У відповідях на листи, що надійшли до Профспілки, вбачалася підтримка керівників регіонів питання оздоровлення дітей та передбачення коштів на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу. Про це були поінформовані голови регіональних організацій Профспілки та зазначено, що передбачення коштів у розмірі 0,3 % на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу відбувається за умови, якщо зазначена норма визначена колективним договором установи, організації, підприємства.

У більшості колективних договорів передбачається норма щодо перерахування роботодавцем на рахунок первинної профорганізації коштів на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу. Проте, станом на 01.04.2020 відрахування зазначених коштів здійснюється лише у 462 первинних організаціях профспілки (з них 294 – бюджетні організації, 168 – госпрозрахункові), що складає 6,8% від загальної кількості профспілкових організацій, де діють колективні договори.

Відрахування коштів первинним профспілковим організаціям на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу у 2015 та 2019 роках

За звітний період переговорні процеси щодо укладення колективних договорів відбувались в непростих умовах, в тому числі в умовах протидії з боку роботодавців. Керівники окремих підприємств, установ, організацій (роботодавці) не бажають обтяжувати себе додатковими зобов’язаннями перед працівниками, посилаючись на економічні труднощі. Це призводить до затягування переговорного процесу, зниження рівня захисту інтересів працівників. Низка профкомів не мають змоги одержати необхідну інформацію від роботодавців, у тому числі і з питань заробітної плати, що є порушенням законодавства.

Крім того, є керівники установ, організацій, які допускають порушення норм чинного законодавства в частині колдоговірної роботи.

 Так, наприклад: в окремих установах, організаціях Державної служби з надзвичайних ситуацій, де діють первинні організації Профспілки впродовж звітного періоду виникали питання, що потребували втручання не тільки Профспілки, а й судових органів , зокрема у:

 • первинній профспілковій організації атестованих пожежних-рятувальників ГУ ДСНС України у Харківській області – здійснення адміністративного тиску та перешкоджання діяльності первинної профспілкової організації, тиск на членів профспілкової організації, не виконання роботодавцем положень колективного договору;
  • первинній профспілковій організації працівників ГПРЧ АРЗ СП у ДСНС України в Івано-Франківській області – не виконання роботодавцем положень колективного договору, зокрема відмова утримання та безготівкове перерахування профспілкових внесків, ігнорування укладання колективного договору на новий термін.
  • первинній профспілковій організації Чернігівського міського відділу управління ДСНС України у Чернігівській області – порушення роботодавцем норм законодавства, положень колективного договору: звільнення голови первинної профспілкової організації без згоди вищестоящого виборного органу Профспілки, члена профкому – без згоди виборного органу первинної профспілкової організації.

Водночас, слід зазначити, що тексти колективних договорів у багатьох положеннях дублюють встановлені чинним законодавством норми, стають формальністю, а соціально-трудові проблеми не знаходять відбиття у договорі, і їх вирішення прямо залежить від позиції роботодавців.

Так, наприклад (за результатами вивчення питання щодо якості колективних договорів) в організаціях Профспілки Львівської, Харківської областей в установах, які фінансуються за рахунок бюджету, де діють профспілкові організації, в колективних договорах враховані пільги та соціальні гарантії тільки ті, що передбачені законодавством.

На виконання Програми дій Профспілки на 2015-2020 рр. та з метою підвищення якості колективних договорів та угод, у 2017 році виконавчим апаратом Профспілки спільно з Житомирською обласною організацією Профспілки організовано та проведено круглий стіл на тему: «Колективно-договірна робота в організаціях Профспілки: стан, проблеми та шляхи її удосконалення».

За його підсумками були схвалені рекомендації круглого столу, зокрема  затверджено рекомендований перелік додаткових, порівняно з чинним законодавством, гарантій та соціально-побутових пільг для членів профспілки. Ці рекомендації були доведені організаціям Профспілки всіх рівнів.

За результатами вивчення стану колдоговірної роботи у 2018 – 2020 роках можна зазначити, що колективні договори, наповнюються новим змістом – з’явилися більш вагомі зобов’язання сторін соціального діалогу щодо встановлення своїм працівникам пільг і компенсацій, не передбачених законодавством.

До прикладу, в організаціях Профспілки Київської, Полтавської, Одеської, Тернопільської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької, Чернігівської областей та в профспілці працівників державних установ
м. Києва передбачені додатково оплачувані вихідні дні у день народження, весілля, народження дітей, на свято першого дзвоника для працівників, хто має дітей, онуків, а також у разі смерті близьких родичів тощо.

Крім того, в колдоговорах профспілкових організацій прикордонного відомства передбачено додатково пільги щодо користування госпіталями (амбулаторне та стаціонарне лікування), видача путівок у відомчі санаторії з оплатою 30% всім працівникам та ветеранам відомства і ветеранам праці, недопущення звільнення працівників після 45 років, якщо немає права на пенсію тощо.

З метою поширення кращого досвіду щодо укладання та виконання положень колективного договору у Профспілці щорічно проводився конкурс на кращий колективний договір. Первинні профспілкові організації – переможці Конкурсу отримували грошові кошти та дипломи Профспілки.

За звітний період на конкурс Профспілки було представлено 71 колективний договір підприємств, установ, організацій – переможців конкурсу на кращий колективний договір в регіонах. Проте, аналіз свідчить, що в конкурсі беруть участь переважно одні і ті ж регіональні комітети.

Кращі колективні договори – переможці конкурсу Профспілки направлялися для подальшої участі у Всеукраїнському конкурсі на кращий колективний договір, який проводиться Федерацією профспілок України один раз на два роки.

За звітний період переможцями Всеукраїнського конкурсу на кращий колективний договір стали:

 • Державне підприємство «Чернігівський військовий лісгосп», смт. Гончарівське, Чернігівська область (2017 рік);
 • Приватне акціонерне товариство «Черкасивторресурси», м. Черкаси (2017 рік);
 • Пуща-Водицький психоневрологічний інтернат, м. Київ (2017 рік);
 • Колибаївська сільська рада об’єднаної територіальної громади Кам’янець – Подільського району Хмельницької області (2019 рік).

Інформація про кращі колективні договори широко висвітлювалася на сайті Профспілки та сторінках інтернет-ресурсів.

За сприяння соціальному діалогу, посилення соціального захисту працівників, директор Державного підприємства «Чернігівький військовий лісгосп», смт Гончарівське, Чернігівська область Сезоненко С.А.; директор Пуща-Водицького психоневрологічного інтернату, м. Київ Мель В.М., сільський голова Колибаївської сільської ради об’єднаної територіальної громади Кам’янець – Подільського району Хмельницької області Желізник М.Д. були нагороджені почесним знаком Федерації профспілок України «За розвиток соціального партнерства».

За узагальненою інформацією з місць, за звітний період підвищилася якість колективних договорів шляхом конкретизації окремих їх положень. При укладенні колективних договорів не допускається порушення законодавчо встановлених гарантій в оплаті праці та включення норм, що погіршують матеріальне становище працівників, звужують соціальні гарантії.

Широке поширення позитивного досвіду колективно-договірної роботи серед членів Профспілки відбувається в ході базового курсу навчання профспілкового активу, що проводяться в Центрі профспілкових знань «Basis» та його представництвах в регіонах.

Бажаєте отримувати профспілкові новини першими?

  * надсилаємо тільки корисну інформацію / * ваші данні не потраплять до третіх лиць