Здійснення громадського контролю за додержанням законодавства: про працю, про охорону праці

Станом на 01.10.2020 року фахівців з правових питань у штаті  регіональних організаціях налічується 5 осіб. Дещо краща ситуація стосовно громадських інспекторів праці. Так, в організаціях Профспілки у  2019 році працювали 676 інспекторів праці (5 – правових інспекторів праці і 671 – громадських інспекторів праці), громадських інспекторів праці  на 40 % менше, як у 2016 році.

За період 01.01.2016 – 01.10.2020 проведено 2252 перевірок дотримання вимог трудового законодавства, при цьому виявлено 1363 порушень трудового законодавства, зокрема у сфері оплати праці – 399, зміни істотних умов праці – 109, звільнення та переведення – 458.

За зазначений період спільно з територіальними органами Держпраці було проведено 115 перевірок додержання трудового законодавства.

З метою поновлення трудових прав працівників та на виконання законодавчо наданих повноважень, профспілковими організаціями за період 01.01.2016 – 01.10.2020  було підготовлено та направлено 1212 подань про усунення порушень законодавства про працю, з яких 1012 – надіслано роботодавцям, а решта 200 – органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування для належного реагування та вжиття відповідних заходів.

У зазначеному періоді за повідомленнями, що направлялися до контролюючих органів, притягнуто до відповідальності лише 1 посадову особу підприємств, установ, організацій, з них до адміністративної – 1, дисциплінарної – 0.

Кількість членів Профспілки, безпосереднє представництво інтересів яких було здійснено у звітному періоді  склала 5765 осіб, з них у суді – 5541 особа.

Загалом, за участю профспілкових представників, судами винесено на користь працівників 132 рішення, переважна більшість яких (123) стосувалась питань звільнення за ініціативою роботодавця та  гарантій і компенсацій. А також було присуджено до стягнення майже 387 247 гривень на користь працівників по справах, представництво інтересів у яких здійснювали представники Профспілки.

Окремий аспект в роботі в питаннях здійснення громадського контролю за дотриманням трудового законодавства –  це співпраця Профспілки з Національною службою посередництва і примирення (НСПП). Зокрема, в Одеській, Херсонській, Рівненській  областях така співпраця здійснюється для підготовки незалежних посередників і трудових арбітрів з числа профспілкового активу.

Станом на 01.10.2020 в усіх областях налагоджені зв’язки з відділеннями НСПП для врегулювання колективних трудових спорів та конфліктів, використовуються різні форми та методи роботи: проведення «круглих столів», семінарів, виїзних нарад-консультацій безпосередньо на підприємствах, роз’яснення законодавства про працю в трудових колективах, участь працівників відділень НСПП у роботі пленумів, конференцій обласних організацій профспілки, висвітлення проблемних питань в засобах масової інформації.

У 2020 році безпрецедентної уваги набули питання охорони праці та безпеки життя людини.  Здійснення громадського контролю за виконанням вимог законодавства з охорони праці, забезпеченням нешкідливих та безпечних умов праці, належних виробничих та побутових умов, забезпеченням працівників спецодягом, спецвзуттям, іншими засобами індивідуального захисту  стало не  правом, а обов’язком профспілкових органів всіх рівнів.  Під час здійснення  заходів, направлених недопущення поширенню вірусу COVID-19, організаціями  Профспілки виділено біля 300 тисяч гривень для закупівлі засобів індивідуального захисту.

Разом з тим, у штатних розписах обласних організацій Профспілки відсутні посади технічного інспектора праці, і не скрізь призначені уповноважені представники Профспілки з питань охорони праці. Так, громадський контроль за дотриманням законодавства з охорони праці здійснюють  лише  8 обласних представників Профспілки з питань охорони праці  та  190 представників – з районних, міських та первинних профспілкових організацій.

У 2019 році призначено уповноваженого представника Профспілки з питань охорони праці у штаті ЦК Профспілки. За звітний період навчання з питань охорони праці пройшли 7 представників Профспілки з питань охорони праці.

З 2016 по 2019 рік представниками Профспілки з  питань охорони праці проведено майже 160 перевірок дотримання роботодавцями законодавства з охорони праці, за результатами яких виявлено близько 174 порушень, з них 169 унунуто.

У 2018 році ЦК було заслухано питання «Про роботу виборних органів Профспілки щодо забезпечення гідної праці в умовах проведення структурних реформ в Україні» і вперше за останні 10 років було поставлено завдання перед Профспілкою щодо спрямування діяльності на проведення щорічних (обов’язкових) медичних оглядів державних службовців з метою профілактики та запобігання захворюванням, на  проведення  роботи по  підвищенню обізнаності працівників щодо їх прав і гарантій у сфері охорони праці й здоров’я.

Виконавчим апаратом Профспілки за звітний період опрацьовано біля 17-ти законодавчих та інших нормативно-правових та інструктивних актів з питань охорони праці та здоров’я, до більшості підготовлені пропозиції і зауваження.

Бажаєте отримувати профспілкові новини першими?

    * надсилаємо тільки корисну інформацію / * ваші данні не потраплять до третіх лиць