Звернення до вищих органів державної влади, місцевого самоврядування з питань забезпечення дотримання трудових прав та соціально-економічних інтересів найманих працівників

Регулювання оплати праці в Україні цілком узгоджується з міжнародною практикою, здійснюється на державному і колективно-договірному рівнях та спрямоване на виконання заробітною платою відтворювальної та стимулюючої функцій, підвищення матеріального і соціально-культурного рівня життя працюючого населення.

В порушення національного законодавства та рекомендацій міжнародних інституцій, фактор дефіциту бюджету був та досі залишається головним чинником, який враховується Урядом для визначення розмірів прожиткового мінімуму і мінімальної заробітної плати працюючих.

У звітному періоді Профспілка не зупиняла своєї боротьби в питаннях трудових, соціально-економічних прав членів профспілки. Велика увага приділялась роботі при формуванні Державного бюджету,  формування бюджетів всіх рівнів, зокрема щодо видатків на оплату праці та потреб бюджетної діяльності державних установ у повному обсязі. Це не тільки низка звернень, листувань з головою  Верховної Ради України, головами парламентських комітетів, народними депутатами (персональні звернення Головою Профспілки до кожного), робота із Секретаріатом КМУ, особисті зустрічі із керівництвом Секретаріату, Мінфіну, НАДС, зустрічі та перемовини, консультації з Мінсоцполітики. Це виступ Голови Профспілки (2018 рік) у Брюсселі на комітеті з державного управління та місцевого самоврядування під час розгляду звіту по оплаті праці в країнах Євросоюзу. Це особисте звернення до Генерального секретаря ЕПСУ Яна Вільямса з проханням вплинути на ситуацію і його особистий лист на Уряд та голову ВРУ. Це десятки звернень регіональних організацій.

За останніх п’ять років, Профспілкою підготовлено та направлено низку звернень, листів, що стосуються свободи, гарантій та трудових прав працівників різних сфер, а саме: 3 звернення Президенту України; 63 – Кабінету Міністрів України; 87- Верховній Раді України (у т.ч. парламентським комітетам і депутатським фракціям), 1287 – народним депутатам України з питань, які стосуються реалізацій конституційного права громадян на пенсійне забезпечення, працю, розв’язання соціально-економічних проблем та захист інтересів трудящих.

Так, звернення, що направлялися до Президента України стосувалися питань щодо:

  • ратифікації Верховною Радою України Конвенції про захист права на організацію та процедури визначення умов зайнятості на державній службі № 151 Міжнародної організації праці;
  • врегулювання питань, що виникли в ході реформування системи органів прокуратури та забезпечення належного рівня фінансового утримання її працівників;
  • ветування прийнятого ВРУ Закону України «Про внесення змін до деяких законів України» (реєстр. № 2260), норми якого обмежують дії законодавства про профспілки, державну службу, службу в органах місцевого самоврядування, а також прав держслужбовців на профспілковий захист при звільненні.

За звітний період представники Профспілки брали участь у роботі Комітетів Верховної Ради України, на яких розглядатися питання: щодо імплементації Закону України «Про державну службу»; фінансового забезпечення органів державного управління Закону України «Про державну службу» в повному обсязі; забезпечення рівня оплати праці працівників бюджетної сфери; необхідності доопрацювання та прийняття нового закону «Про службу в органах місцевого самоврядування»,  відновлення Конституційного права пенсіонерів – колишніх державних службовців, які вийшли на пенсію до 01.05.2016 року на перерахунок пенсії за Законом України «Про державну службу» 16.12.1993 року № 3723-ХІІ тощо.

Таку ж низку питань Профспілка окреслювала і у зверненнях до Кабінету Міністрів України; Верховної Ради України (у т.ч. парламентським комітетам і депутатським фракціям), народних депутатів України, органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

Крім того, у 2017 році, після звернення Профспілки листом до Кабінету Міністрів України щодо зміни суми добових витрат на відрядження державних службовців по Україні і граничну суму витрат на найм житлового приміщення,  сума добових витрат збільшилася вдвічі, гранична сума витрат на найм житлового приміщення за добу збільшилася у 2,4 рази.

Бажаєте отримувати профспілкові новини першими?

    * надсилаємо тільки корисну інформацію / * ваші данні не потраплять до третіх лиць