У чому позитив для членів Профспілки?

  1.  Профспілки можуть створювати служби правової допомоги та відповідні інспекції, комісії в яких вони безоплатно та на пільгових умовах можуть отримати відповідну консультацію та юридичну підтримку.
  2. Члени профспілки можуть отримати від профспілки допомогу в проходженні медекспертизи у випадках постійної чи тимчасової втрати працездатності.
  3.  Можливість користуватися майном профспілок (яке профспілки набувають відповідно до порядку встановленого законодавством). Члени нашої ПРОФСПІЛКИ можуть користуватись на пільгових умовах послугами з відпочинку та оздоровлення дітей та родин у ДЗОВ ім.Гагаріна.
  4. Члени профспілки можуть отримувати матеріальну допомогу за рахунок коштів профспілки.
  5. Профспілки можуть виступати і в ролі ініціаторів звільнення керівників, що на думку перших, порушують чинне трудове законодавство.
  6. Профспілки можуть вносити роботодавцям, органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування подання про усунення порушень законодавства про працю, які є обов’язковими для розгляду, та в місячний термін одержувати від них аргументовані відповіді.
  7. Разом з роботодавцем профспілки беруть участь у розробці правил внутрішнього трудового розпорядку підприємства, установи або організації.

Обов’язки профспілок та їх об’єднань полягають у здійсненні представництва та захисту трудових і соціально-економічних прав та інтересів своїх членів, з чітким додержанням Конституції України, законів та інших нормативно-правових актів, а також виконанні колективних договорів та угод, які вони уклали, та взятих на себе зобов’язань.

З огляду на зазначене, профспілка – це могутній покровитель, який здатний надати кваліфіковану юридичну допомогу, захистити права працівників в органах, що розглядають індивідуальні та колективні спори, а також в усіх судових інстанціях та суттєво впливати на соціальну політику підприємства.

Бажаєте отримувати профспілкові новини першими?

    * надсилаємо тільки корисну інформацію / * ваші данні не потраплять до третіх лиць