Як сплатити членські внески до Профспілки

Розмір членського внеску встановлюється Статутом Профспілки та змінюється рішенням З’їзду Профспілки працівників державних установ України.

Згідно із статутними нормами Профспілки щомісячний безготівковий порядок збору членських профспілкових внесків встановлений у розмірі 1 % від нарахованої заробітної плати спілчан.

При зупиненні чи припиненні членства в Профспілці сплачені членські внески не повертаються.

Члени Профспілки несуть відповідальність за несвоєчасність сплати членських внесків. Несплата членських внесків більше трьох місяців без поважних причин є порушенням вимог Статуту Профспілки і може привезти до припинення членства.

В межах статутних повноважень президією Херсонською обласною організацією Профспілки на період дії воєнного стану Затверджено перелік поважних причин несплати щомісячних членських внесків для спілчан та організацій Профспілки.

Для членів Профспілки поважними причинами є:

  • – порушення умов виплати заробітної плати внаслідок ведення бойових дій, окупації або дії інших «форс-мажорних», які обмежують можливості члена Профспілки сплатит внесок;
  • – звільнення з роботи через скорочення штату, відпустка по догляду за дитиною;
  • – втрата заробітної плати при збереженні трудових відносин (припинення трудового договору, відпустка без збереження заробітної плати)

Для організаційних ланок територіального та первинного рівнів, які входять до складу Херсонської обласної організації Профспілки поважними причинами є:

  • – ведення бойових дій;
  • – окупація;
  • – дія інших «форс-мажорних», які обмежують можливості організації Профспілки.

Тобто, на час дії воєнного стану, навіть при несплаті членських внесків більше трьох місяців, членство у Профспілці зберігається за працівниками: які звільнились, з якими призупинено трудові договори, які перебувають у відпустці без збереження зарплати або у відпустці по догляду за дитиною. Також, членство у Профспілці зберігається у разі неотримання працівниками заробітної плати (до моменту відновлення порушених прав на оплату праці).

При колективному членстві

За наявності письмових заяв працівників про перерахування профспілкових внесків, які є членами профспілки, роботодавець щомісячно і безоплатно утримує із заробітної плати та перераховує на рахунок профспілки членські профспілкові внески працівників відповідно до укладеного колективного договору або окремого договору. Роботодавець не має права затримувати перерахування зазначених коштів (частина третя статті 42 Закону України «Про профспілки, їх права та гарантії діяльності»).

Членські профспілкові внески утримуються із заробітної плати члена профспілки та виплат, віднесених до фонду оплати праці відповідно до Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Держкомстату України від 13.01.2004 N 5 (z0114-04) (зі змінами).

При індивідуальному членстві

членські профспілкові внески сплачуються спілчанами самостійно.

Члени Профспілки щомісячно сплачують членські внески шляхом перерахування коштів у національній валюті України на розрахункові рахунку Херсонської обласної організації Профспілки працівників державних установ України та/або її організаційних ланок . Сплата членських внесків може здійснюватися авансом за будь-який період (наприклад за квартал або рік).

Сплата щомісячних членських внесків здійснюється до 5 числа наступного за звітним місяця. Благодійні внески на Статутну діяльність сплачуються в будь-який звітний період. При сплаті членських та благодійних внесків члени Профспілки мають чітко вказати у платіжних документах вид платежу.

Членські внески вважаються сплаченими з моменту надходження грошових коштів у визначеному розмірі на розрахункови рахунки організацій Профспілки. Для підтвердження сплати членського внеску член Профспілки зберігає платіжне доручення про перерахування внеску з відміткою установи банку.

Це зображення має порожній атрибут alt; ім'я файлу img.png
QR-код для сплати членських внесків

ВАЖЛИВО!!! У полі коментарі, будь ласка напишіть: членський внесок, назва установи, організації, де ви працюєте, ПІБ, період

СПЛАТА ЧЛЕНСЬКИХ ПРОФСПІЛКОВИХ ВНЕСКІВ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ

17/06/2022

СПЛАТА ЧЛЕНСЬКИХ ПРОФСПІЛКОВИХ ВНЕСКІВ ПІД ЧАС ПРОСТОЮ

Відповідно до частини першої статті 34 Кодексу законів про працю України (далі- КЗпП), простій – це зупинення роботи, викликане відсутністю

дивитися докладніше

МАЄТЕ ПИТАННЯ?

1. напишіть нам на електронну адресу kherson_ppdu@i.ua, зазначивши П.І.Б., посаду, контактний телефон, питання в довільній формі (Тема листа: Питання щодо сплати членських внесків).

2. Або скористайтесь кнопкою нижче і ми Вам зателефонуємо.


Бажаєте отримувати профспілкові новини першими?

    * надсилаємо тільки корисну інформацію / * ваші данні не потраплять до третіх лиць