Мета, цілі та завдання

Метою діяльності Профспілки є здійснення представництва та захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів Профспілки, зокрема щодо права кожного члена Профспілки на працю, належні умови праці та гідну її оплату, підвищення життєвого рівня, забезпечення інших прав та інтересів.

Профспілка організовує свою діяльність на демократичних засадах за принципами:
1) законності;
2) добровільності вступу до Профспілки і виходу з неї, рівності всіх членів Профспілки;
3) виборності всіх профспілкових органів знизу до верху та їх регулярної звітності перед членами Профспілки;
4) колегіальності в прийнятті рішень, гласності в роботі всіх організацій Профспілки і виборних органів;
5) дотримання внутрішньоспілкової дисципліни, плюралізму думок, свободи дискусій при обговоренні питань і єдності дій після прийняття рішень, якщо вони не суперечать законодавству України і Статуту Профспілки;
6) поваги до думок та інтересів меншості, її прав на роз’яснення і захист своєї позиції;
7) самостійності виборних органів у вирішенні питань, що належать до їхньої компетенції;
8) підпорядкованості та підконтрольності нижчих за рівнем виборних органів вищим та обов’язковості виконання рішень вищих за рівнем виборних органів нижчими;
9) права вищого за рівнем виборного органу на скасування рішень нижчого за рівнем виборного органу, якщо вони суперечать законодавству та Статуту Профспілки (далі – Статут);
10) забезпечення профспілковими органами організаційної фінансової та виконавської дисципліни.
 

Профспілка взаємодіє у вирішенні своїх завдань з органами державної влади та місцевого самоврядування, роботодавцями та їх об’єднаннями, іншими громадськими об’єднаннями, політичними партіями та рухами, юридичними і фізичними особами в інтересах членів Профспілки.

Ознайомитись з основними завданнями Профспілки

Бажаєте отримувати профспілкові новини першими?

    * надсилаємо тільки корисну інформацію / * ваші данні не потраплять до третіх лиць