Колективне членство

БАЖАЄТЕ ОТРИМАТИ СТАТУТ ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ДЕРЖАВНИХ УСТАНОВ УКРАЇНИ, готове рішення щодо Протоколу установчих зборів про створення первинної профспілкової організації, Клопотання про взяття на облік до Херсонської облорганізації Профспілки, Повідомлення для адміністрації, ЗАЛИШТЕ НОМЕР ТЕЛЕФОНУ І МИ ПІДГОТУЄМО ПОВНИЙ ПАКЕТ ДОКУМЕНТІВ під ключ, разом з Договором про перерахування членських внесків.

Основними документами, що регламентують порядок створення профспілок на підприємстві, є Закон № 4572 та Закон № 1045.

Професійний союз (профспілка) – добровільна неприбуткова громадська організація, що об’єднує громадян, пов’язаних спільними інтересами за родом їхньої професійної (трудової) діяльності (навчання).

Профспілка на підприємстві належить до первинної організації профспілки – добровільного об’єднання членів профспілки, які, як правило, працюють на одному підприємстві, в установі, організації незалежно від форми власності й виду господарювання або у фізичної особи, яка використовує найману працю, або забезпечують себе роботою самостійно, або навчаються в одному навчальному закладі (ст. 1 Закону № 1045).

Профспілки на підприємствах представляють інтереси своїх членів і захищають їхні трудові, соціально-економічні права та інтереси (ст. 37 Закону № 1045). Повноваження виборного органу первинної профспілкової організації (далі – профспілки) перелічено в ст. 38 Закону № 1045.

Профспілка є юридичною особою. Рекомендації щодо створення профспілки на підприємстві викладено в Примірному положенні. Профспілка утворюється за наявності не менше 3 осіб, які висловили бажання її створити (т. зв. ініціативної групи). Це повинні бути громадяни України, оскільки іноземні громадяни й особи без громадянства не можуть створювати профспілки, але можуть вступати до профспілки, якщо це передбачено їхніми статутами (ст. 6 Закону № 1045).

Рішення про створення профспілки приймається на установчих зборах осіб, які хочуть її створити.  На цих зборах приймається статут профспілки, який повинен містити такі відомості (ст. 14 Закону № 1045):

Увага: якщо первинна організація приймає рішення щодо вступу до ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ДЕРЖАВНИХ УСТАНОВ УКРАЇНИ, вона вважається її організаційною ланкою. У цьому випадку їй не потрібно розробляти власний статут, легалізуватися в Міністерстві юстиції України й одержувати відповідне свідоцтво. Організаційні ланки профспілок набувають статус юридичної особи на підставі статуту зареєстрованої всеукраїнської профспілки або профспілки іншого статусу. Тоді первинна організація реєструється в регіональних органах юстиції на підставі статуту й свідоцтва вже наявної профспілки.

Вищим органом профспілки є профспілкові збори (конференція), на яких для ведення поточної роботи в період міжпрофспілковими зборами обираються:

• профспілковий комітет і ревізійна комісія;

• у нечисленних профспілках, де не створюються виборні органи, – профспілковий організатор чи інший профспілковий представник (довірена особа), який діє в межах прав, наданих йому Законом № 1045 і статутом профспілки.

Примірний перелік постійних комісій профкому первинної профспілкової організації та примірні положення про постійні комісії профкому первинної профспілкової організації затверджено постановою президії ФПУ від 22.09.2005 р. № П-20-5.

Вступ до профспілки його члена здійснюється на підставі заяви. Членські профспілкові внески сплачуються готівкою або за безготівковим розрахунком із заробітної плати відповідно до заяви члена профспілки.

За наявності письмових заяв членів профспілки про утримання профспілкових внесків з їхньої заробітної плати профспілка укладає з роботодавцем договір про переказ на її рахунок профспілкових внесків із заробітної плати (за відсутності цієї норми в колективному договорі). Рекомендації щодо порядку сплати та обліку членських профспілкових внесків наведено в додатку до постанови президії ФПУ від 21.09.2006 р. № П-6-15.

Роботодавці зобов’язані відраховувати кошти профспілкам на культурно-масову, фізкультурну й оздоровчу роботу в розмірах, передбачених колективним договором і угодами, але не менше 0,3 % фонду оплати праці (ст. 44 Закону № 1045).

Майно профспілки є його колективною власністю. Від імені членів профспілки коштами, іншим майном профспілок розпоряджаються виборні органи профспілки (зокрема, профком). Кошти профспілки, які залишаються в неї після відрахувань вищим за рівнем органам, витрачаються згідно з кошторисом, затвердженим профспілковими зборами (конференцією).

Профспілковий комітет обирає скарбниками, з яким укладається договір про повну матеріальну відповідальність. Голова профкому й скарбник на кожний календарний рік розраховують кошторис доходів і витрат профкому, що затверджується на засіданні профкому чи на профспілкових зборах.

Заява на вступ

Заява на перерахування членських внесків

Бажаєте отримувати профспілкові новини першими?

    * надсилаємо тільки корисну інформацію / * ваші данні не потраплять до третіх лиць