Колективне членство

Основними документами, що регламентують порядок створення профспілок на підприємстві, є Закон України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” (далі – Закон про Профспілки).

Згідно з частиною першою статті 2 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» професійні спілки створюються з метою здійснення представництва та захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки.

Профспілки дають можливість оптимізувати оподаткування, тому вони вигідні й самому підприємству.

професійна спілка (профспілка) – добровільна неприбуткова громадська організація, що об’єднує громадян, пов’язаних спільними інтересами за родом їх професійної (трудової) діяльності (навчання);

первинна організація профспілки – добровільне об’єднання членів профспілки, які, як правило, працюють на одному підприємстві, в установі, організації незалежно від форми власності і виду господарювання або у фізичної особи, яка використовує найману працю, або забезпечують себе роботою самостійно, або навчаються в одному закладі освіти;

організації профспілки – організаційні ланки профспілки, визначені статутом профспілки, що діють у межах повноважень, наданих статутом та цим Законом;

член профспілки – особа, яка входить до складу профспілки, визнає її статут та сплачує членські внески;

профспілковий орган – орган, створений згідно із статутом (положенням) профспілки, об’єднання профспілок, через який профспілка здійснює свої повноваження;

профспілковий представник – керівник профспілки, її організації, об’єднання профспілок, профспілкового органу, профорганізатор або інша особа, уповноважена на представництво статутом або відповідним рішенням профспілкового органу;

роботодавець – власник підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, виду діяльності, галузевої належності або уповноважений ним орган (керівник) чи фізична особа, яка відповідно до законодавства використовує найману працю;

працівник – фізична особа, яка працює на підставі трудового договору на підприємстві, в установі, організації чи у фізичної особи, яка використовує найману працю.

Профспілкові організації на підприємствах, в установах, організаціях та їх структурних підрозділах представляють інтереси своїх членів і захищають їх трудові, соціально-економічні права та інтереси. Свої повноваження первинні профспілкові організації здійснюють через утворені відповідно до статуту (положення) виборні органи, а в організаціях, де виборні органи не створюються, – через профспілкового представника, уповноваженого згідно із статутом на представництво інтересів членів профспілки, який діє в межах прав, наданих цим Законом та статутом профспілки (ст.37 Закону про профспілки).

Якщо на підприємстві, в установі або організації діє кілька первинних профспілкових організацій, представництво колективних інтересів працівників підприємства, установи або організації щодо укладання колективного договору здійснюється об’єднаним представницьким органом, який утворюється цими первинними профспілковими організаціями, за ініціативою будь-якої з них. У цьому випадку кожна профспілкова організація має визначитися щодо своїх конкретних зобов’язань за колективним договором та відповідальності за їх невиконання. Представницький орган утворюється на засадах пропорційного представництва. Первинна профспілкова організація, що відмовилася від участі в представницькому органі, позбавляється права представляти інтереси найманих працівників при підписанні колективного договору.

Повноваження виборного органу первинної профспілкової організації (далі – профспілки) перелічено в ст.38 Закону про профспілки.

Профспілка утворюється за наявності не менше 3 осіб, які висловили бажання її створити (т. зв. ініціативної групи). Це повинні бути громадяни України, оскільки іноземні громадяни й особи без громадянства не можуть створювати профспілки, але можуть вступати до профспілки, якщо це передбачено їхніми статутами (ст.6 Закону про профспілки).

Рішення про створення профспілки приймається на установчих зборах осіб, які хочуть її створити.  

Рекомендації щодо створення профспілки на підприємстві викладено в Примірному положенні про ППО – організаційну ланку членської організації Федерації профспілок України, затверджене постановою президії ради ФПУ 15.11.2000 р. №П-30-7. Положення про первинну профспілкову організацію є основним і обов’язковим її документом, на підставі якого і організовується діяльність первинки, органів управління нею.

Якщо первинна організація приймає рішення щодо вступу до ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ДЕРЖАВНИХ УСТАНОВ УКРАЇНИ, вона вважається її організаційною ланкою. У цьому випадку їй не потрібно розробляти власний статут, легалізуватися в Міністерстві юстиції України й одержувати відповідне свідоцтво. Рішення про створення первинної організації подається до вищого виборного органу для прийняття її на профспілкове обслуговування. Організаційні ланки профспілок набувають статус юридичної особи на підставі статуту зареєстрованої всеукраїнської профспілки.

Регіональна та первинні організації Профспілки у своїй роботі керуються єдиним Статутом професійної спілки працівників державних установ України. Зі Статутом Профспілки, зміни до якого затверджені постановою пленуму ЦК Профспілки від 17.07.2020 № Пл.-VI – 5оп. «Про затвердження змін та доповнень до Статуту Професійної спілки працівників державних установ України». Завантажити Статут Профспілки.

БАЖАЄТЕ ОТРИМАТИ СТАТУТ ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ДЕРЖАВНИХ УСТАНОВ УКРАЇНИ, готове рішення щодо Протоколу установчих зборів про створення первинної профспілкової організації, Клопотання про взяття на облік до Херсонської облорганізації Профспілки, Повідомлення для адміністрації , Положення про первинну профспілкову організацію тощо, ЗАЛИШТЕ НОМЕР ТЕЛЕФОНУ І МИ ПІДГОТУЄМО ПОВНИЙ ПАКЕТ ДОКУМЕНТІВ під ключ, разом з Договором про перерахування членських внесків.

Вступ до профспілки його члена здійснюється на підставі ЗАЯВИ про вступ до Профспілки .

Членські профспілкові внески сплачуються готівкою або за безготівковим розрахунком із заробітної плати відповідно до ЗАЯВИ члена профспілки на перерахування членських профспілових внесків.

ЗАЯВИ члена профспілки на перерахування членських профспілкових внесків.

За наявності письмових заяв працівників, які є членами профспілки, роботодавець щомісячно і безоплатно утримує із заробітної плати та перераховує на рахунок профспілки членські профспілкові внески працівників відповідно до укладеного колективного договору чи окремої угоди в терміни, визначені цим договором.

Роботодавець не має права затримувати перерахування зазначених коштів (частина третя статті 42 Закону про профспілки).

І з прийняттям Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» від 15.03.2022 р. № 2136-IX(далі – Закон № 2136), який набрав чинності 24.03.2022 р., у питанні утримання та перерахування профспілкових внесків нічого не змінилося. Норма частини 3 статті 42 Закону про профспілки лишається чинною.

Рекомендації щодо порядку сплати та обліку членських профспілкових внесків затверджені постановою Президії ФПУ від 21.09.2006 р. № П-6-15.

У військовий час, якщо роботодавець не перераховує профспілкові внески, питання сплати членських профспілкових внесків може вирішуватись членами Профспілки особисто з використанням функціоналу офіційного сайту Херсонської обласної організації Профспілки працівників державних установ України.

Важливо!!! У полі коментар напишіть: членський внесок, назва установи, організації, де ви працюєте, ПІБ, період.

Бажаєте отримувати профспілкові новини першими?

    * надсилаємо тільки корисну інформацію / * ваші данні не потраплять до третіх лиць