Правова робота

Система правового захисту обкому профспілки включає надання методичної, консультативно-правової допомоги комітетам територіальних, первинних профспілкових організацій у здійсненні контролю за дотриманням трудового законодавства і інших нормативних правових актів, що вміщують норми трудового права, які в свою чергу впливають на відстоювання порушених прав і інтересів членів Профспілки в досудовому порядку. Так за п’ять років, роботодавцями за зверненням виборних органів Профспілки  усунуто майже 90% порушень. Обкомом профспілки складено лише 2 позовні заяви та 6 інших процесуальних документів.

Обласним, територіальними, первинними комітетами профспілки спілчанам  постійно надаються роз’яснення з питань трудового законодавства, яких за звітний період надано понад 900. Основними питаннями були права працівників при звільненні, надання відпусток, виплата надбавок, премій, пенсій тощо.

З питань охорони праці робота членів обласного комітету Профспілки спрямовувалась на участь у розслідуванні нещасних випадків, недопущення приховування нещасних випадків, забезпечення контролю за виконанням передбачених колективними договорами профілактичних заходів з питань безпеки праці, створення на місцях безпечних і нешкідливих умов праці, проведення атестації робочих місць тощо.

Проводились навчання членів виборних профспілкових органів з актуальних питань трудового законодавства.

Обком брав участь в опрацюванні проектів законів, інших нормативно-правових актів, надавав пропозиції до проекту Трудового кодексу, вносилися пропозиції до проекту Закону України „Про зайнятість населення”, проектів Закону України «Про державну службу» та «Про службу в органах місцевого самоврядування». В різні центральні владні інституції направлялися звернення та заяви, висловлювалась позиція профспілки депутатам Верховної Ради від Херсонщини.

Бажаєте отримувати профспілкові новини першими?

    * надсилаємо тільки корисну інформацію / * ваші данні не потраплять до третіх лиць