Напрямки роботи

Робота всіх ланок Херсонської обласної організації профспілки будується на принципах відвертості, відкритості, демократичності і ставить за мету реалізацію основних напрямків діяльності, в т.ч.: захист трудових, соціально-економічних прав та інтересів спілчан області, здійснення контролю за дотриманням законодавства про працю, надання безоплатної юридичної допомоги, удосконалення внутріспілкової, молодіжної та інформаційної роботи. При вирішенні цих завдань комітет обласної організації  Профспілки надає практичну й методичну допомогу районним, міським, первинним профспілковим  організаціям.

Для вирішення задачі посилення мотивації профспілкового членства, дієздатності профспілки зусилля концентрується на посиленні юридичного захисту членів профспілки, посиленні правової підтримки роботи первинних профспілкових організацій.

Для своєчасного попередження, виявлення та припинення дій, які містять ознаки порушення трудового законодавства стосовно членів профспілки здійснюються перевірки, діалоги з роботодавцями, листування, приймаються відповідні постанови президії.

Обласний комітет приділяє увагу організаційному, фінансовому зміцненню, посиленню виконавчої дисципліни, активізації мотиваційних аспектів профспілкового членства, навчанню профспілкових кадрів та активістів. Організаційним ланкам постійно надається методична допомога у вирішенні програмних завдань Профспілки. Проводиться робота з удосконалення системи морального і матеріального заохочення та стимулювання профспілкових кадрів і активу.

Пріоритетними напрямками діяльності для всіх організацій профспілки були і залишаються захист соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки, дотримання норм чинного законодавства у сфері праці.

У цілому робота, спрямована на соціально-економічний захист спілчан, обласним комітетом профспілки  проводиться шляхом:

  • – організації укладання колективних договорів;
  • – здійснення регулярного контролю за виконанням сторонами колдоговорів взятих на себе зобов’язань;
  • – участі у розробці проектів нормативно-правових актів;
  • – підготовки пропозицій до чинних нормативно-правових актів;
  • – звернень до Президента, Прем’єр-міністра України, Верховної Ради України, народних депутатів, керівників місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;
  • – участі в акціях, протестах тощо.

Бажаєте отримувати профспілкові новини першими?

    * надсилаємо тільки корисну інформацію / * ваші данні не потраплять до третіх лиць